LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Ludvika

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det fler motiv från Ludvika.

134.109. Ludvika. A.S.E.A. från flygplan. T5. K8. Pris.60.kr 134.110. Ludvika. A.S.E.A. T6. K8. Pris.50.kr

 

20.439. Arbetare-bostäder vid "A.S.E.A. Ludvika. T4. K8. Pris.50.kr 20.446. "Aseas" Bostäder - Ludvika. T4. K8. Pris.50.kr

 

134.111. Ludvika gård. Axvägen. T6. K8. Pris.40.kr 134.112. Blötbergsgårdens Pensionat. T5. K8. Pris.50.kr

 

100.314. Ludvika. Parti av Carlavägen. T5. K8. Pris.60.kr 20.445. Egna-Hem - Ludvika. T4. K8. Pris.60.kr

 

134.113. Ludvika. Engelbrektsgatan. Rex Hotell. T6. K8. Pris.40.kr 134.114. Ludvika. Epedemisjukhuset. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.115. Ludvika. Eriksgatan. T5. K8. Pris.50.kr 134.116. Ludvika. Folkets Hus. fr. stpl Hedemora 6.10.69. K8. Pris.30.kr

 

74.861. Ludvika. Fredsgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

20.407. Furuhäll. Ludvika. fr. stpl PLK 272A 14.5.192?. K7. Såld 134.117. Furuhäll. Ludvika. fr. OII. stpl Ludvika 22.8.1910. K7. Pris.50.kr

 

20.313. Ludvika. Gammelgårdens bygdemuseum. T5. K8. Pris.40.kr 134.118. Gammelgården. Ludvika. T5. K8. Pris.40.kr

 

20.324. Ludvika. Gravkapellet. T5. K8. Pris.30.kr

 

20.286. Parti af Ludvika. fr. OII. stpl PKXP No 74A 5.9.1903. K7. Pris.60.kr 134.119. Ludvika Bruk - Herrgården. God Jul. G. Stoopendaal. T3. K8. Pris.120.kr

 

134.120. Ludvika. Hillängen. T6. K8. Pris.40.kr 134.121. Idrottsplatsen. Hillängen. Ludvika. T5. K6. Pris.60.kr

 

134.122. Ludvika. Håksberg. T5. K8. Pris.40.kr 134.123. Håksbergs Pensionat. Ludvika. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

134.124. Hotellets matsalar. Stadshotellet. Ludvika. T5. K8. Pris.40.kr 134.125. Jägarnäsbadet. Ludvika. T6. K8. Pris.30.kr

 

20.419. Ludvika. Järnvägsbostäder. T3. K8. Pris.80.kr 20.441. Järnvägsbostäder - Ludvika. T3. K7. Pris.60.kr

 

52.231. Järnvägshotellet. Ludvika. fr. GV. stpl Ludvika 30.9.16. K7. Pris.280.kr 74.860. Ludvika. Järnvägsparken. T4. K8. Pris.50.kr

 

134.126. Järnvägsstationen. Ludvika. fr. OII. stpl Ludvika. T2. K7. Pris.320.kr 134.127. Ludvika. Järnvägstation ö Järnvägshotellet. fr. stpl. T4. K8. Pris.180.kr

 

134.128. Ludvika. Järnvägsstationen. T5. K8. Såld

 

20.373. Ludvika. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.120.kr 20.370. Ludvika. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.60.kr

 

134.105. Kvarnfallet. fr. OII. stpl PKXP No 54A 8.1.1902. K7. Pris.60.kr 20.386. Ludvika. Kyrkan. God Jul. T5. K8. Pris.120.kr

 

20.405. Ludvika Kyrka. fr. GV. stpl Ludvika 5.8.1913. K8. Pris.40.kr 134.129. Ludvika Kyrka. T4. K8. Pris.30.kr

 

81.790. Ludvika. Interiör av Kyrkan. T4. K8. Pris.30.kr 75.716. Interiör av Ludvika kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.108. Ludvika. Klockstapeln. T5. K7. Pris.30.kr 20.351. Ludvika. Nya kyrkogården. Urnlunden. fr. stpl Ludvika 7.5.50. K8. Pris.30.kr

 

134.130. Ludvika. Kyrkparken. T5. K8. Pris.40.kr 134.131. Köpmangatan. Ludvika. (Frälsningsarmén). T5. K8. Pris.50.kr

 

20.330. Ludvika. Lasarettet. T5. K8. Pris.50.kr 134.132. Ludvika. Lasarettet. fr. stpl Ludvika 10.1.63. K7. Pris.40.kr

 

134.133. Ludvika. Marnäs. fr. stpl Ludvika 12.11.59. K7. Pris.50.kr 20.450. Posthuset. Ludvika. T4. K8. Pris.60.kr

 

20.422. Ludvika. Skogspari v. Ickorrbotten. fr. GV. stpl PLK 272B 8.12.16. K8. Pris.40.kr 20.332. Ludvika. Skuthamn. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.134. Ludvika. Skyttegatan. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 134.135. Ludvika. Stadshotellet. fr. stpl Ludvika 8.8.41. K8. Pris.50.kr

 

134.136. Ludvika. Stadshuset. T6. K8. Pris.40.kr 134.137. Parti af Ludvika. "Stationsgatan". T4. K8. Pris.50.kr

 

20.417. Ludvika. Parti af Storgatan. T3. K8. Pris.80.kr

 

20.334. Ludvika. Storgatan. T5. K8. Pris.50.kr 134.138. Ludvika. Storgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.139. Ludvika. Storgatan. T6. K7. Pris.40.kr 134.140. Ludvika. Storgatan. T6. K8. Pris.40.kr

 

74.862. "Svekets ö". Ludvika. T4. K8. Pris.40.kr 27.827. Ludvika från Ställsviksberget. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.141. Ludvika. Utsikten. T5. K8. Pris.60.kr 134.142. Ludvika. Valhallavägen med A.S.E.A-s verkstäder. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.143. 3 Parti af Walla. Ludvika. T2. K8. Pris.50.kr 134.144. Ludvika. Wessmansgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.145. Vindelgatan. Ludvika. T5. K8. Pris.60.kr 134.146. Vindelgatan. Ludvika. T5. K7. Pris.50.kr

 

134.147. Snöa Ludvika. Wutkes Pensionat. T1. K8. Pris.120.kr 134.148. Ludvika. Parti af sjön Vässman. T3. K8. Pris.40.kr

 

20.394. Ludvika by. (Lyptol nutidens förnämsta antiseptiska preparol). pl. T2. K7. Pris.60.kr 134.107. Ludvika. ofr. T1. K7. Pris.60.kr

 

134.106. Dalarne. Ludvika. fr. OII. stpl PLK 264 18.3.1909. K8. Pris.60.kr 20.288. Parti af Ludvika. fr. OII. Praktstpl Sörvik 20.7.1905. K7. Pris.80.kr

 

20.380. Gatubild från Ludvika. T5. K8. Pris.50.kr 134.149. Ludvika. fr ostpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.150. Flygfoto över Ludvika. fr. stpl Ludvika 24.5.50. K8. Pris.50.kr 134.151. Ludvika från flygplan. pl. T5. K7. Pris.50.kr

 

20.335. Hälsning från Ludvika. fr. stpl Ludvika 28.6.56. K8. Pris.40.kr

 

134.152. Ludvika. Aseas kontor. Kyrkan. Stadshuset. Gammelgården. fr. stpl Ludvika 29.6.61. K8. Pris.40.kr 134.153. Ludvika. fr. stpl Ludvika 29.1.69. K8. Pris.40.kr

Till vykort I - L

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V