LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopoldsantik@gmail.com

Vykort Leksand

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 I butiken finns det fler motiv från Leksand.

 

75.532. Apoteket. Leksand. T4. K8. Pris.60.kr 134.695. Carlborgsons gård. Västanviks Folkhögskola. Leksand. fr. stpl Borlänge 11.10.77. K8. Pris.40.kr

 

134.696. Samariterhemmets Vilohem Hj. Claésons minne. T5. K8. Pris.50.kr 134.697. Pensionat Dalahemmet. Leksand. Gården. T2. K8. Såld

 

134.698. Pensionat Dalahemmets annex. Leksand. T2. K8. Såld 134.699. Samlingsrummet på Dalahemmet. Leksand. T2. K8. Såld

 

134.700. Leksand vid flottbron. T3. K8. Pris.50.kr 75.555. Furuhaga Pensionat. Leksand. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.701. Hotel Furuliden. Leksand. fr. stpl Leksand 18.7.75. K8. Pris.30.kr 75.643. Leksands Församlingshem. fr. stpl Leksand 8.2.55. K8. Pris.40.kr

 

75.585. Leksand. Gammelgården. T5. K8. Pris.40.kr

 

75.525. Leksand. Gläntan. T5. K8. Pris.50.kr 75.553. Hotell Gläntan. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.702. Leksand. Granbergs fäbodar. fr stpl 1948. K8. Pris.40.kr

 

134.703. Parti av Heden. Leksand. T3. K7. Såld 75.496. Hedens by. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.704. Himlaspelet. Leksand. Mapp med sexton färgbilder med spelets originaltext i sammandrag av Rune Lindström. ej vykort. T5. K8. Pris.120.kr 75.427. Himlaspelet. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr

 

75.426. Himlaspelet. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr 75.417. Himlaspelet. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.705. Tredje tavlan i Himlaspelet. T6. K8. Pris.30.kr 134.706. Leksand. Kaffestugan. T5. K8. Pris.40.kr

 

75.812. Leksand. Klockstapeln. T1. K8. Pris.40.kr

 

24.578. Leksand. Pensionat Korstäppan. T3. K8. Pris.60.kr 134.707. Uppsala Hemsysterskola Korstäppan. Leksand. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.708. Korstäppan. Leksand. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 134.709. Hotell Täppan. Leksand. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.710. Leksand. Kyrkallén. fr. OII. stpl Leksand 8.8.1906. K8. Pris.50.kr 85.012. Från Leksand. Kyrkbacken. T1. K8. Pris.50.kr

 

75.767. Från Leksand. Kyrkvallen. T1. K8. Pris.50.kr 75.806. Leksand. Kyrkovallen. T3. K8. Pris.50.kr

 

75.880. Leksand. Kyrkan. ofr. T4. K8. Pris.40.kr 75.891. Leksand. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

91.190. Leksand. Kyrkan. fr. OII. stpl Leksand 10.7.1904. K7. Pris.160.kr 75.771. Vinter. Kyrkovaktare. Leksand. T1. K7. Pris.50.kr

 

47.684. Leksand. Kyrkan med Klockstapeln. Dragspelskort med 10st vyer över Leksand. T2. K7. Pris.160.kr 47.683. Leksand. På väg från kyrkan. Dragspelskort med 10st vyer från Leksand. T2. K8. Pris.160.kr

 

134.711. Interiör af kyrkan. Leksand. T2. K8. Pris.40.kr 75.852. Leksands kyrka. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

134.712. Kyrkfolk vid Leksand. T1. K8. Pris.60.kr 75.897. Leksand. Kyrkbåt. T3. K8. Pris.40.kr

 

75.909. Leksand. Kyrkbåtar med kyrkfolk. T5. K8. Pris.40.kr 75.902. Roddtävling med kyrkbåtar. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.713. Kyrkbåt på Dalälven. Leksand. T6. K8. Pris.30.kr

 

75.455. Leksand. Kyrkudden. fr. stpl PKP 290 1.8.49. K8. Pris.40.kr 24.600. Leksand. Kyrkuddarna. T5. K8. Pris.60.kr

 

134.714. Leksand. Käringberget. T3. K7. Pris.40.kr 75.465. Utsikt från Käringberget. Leksand. fr. stpl. K8. Pris.50.kr

 

134.715. Hälsning från Leksandsbyn. Leksand. T6. K8. Pris.30.kr 134.716. Hälsohemmet Leksandia. Leksand. T6. K8. Pris.30.kr

 

134.717. Leksands folkdanslag. T6. K8. Pris.30.kr 134.718. Leksandshallen. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.719. Interiör från Leksandsstuga. T1. K7. Pris.60.kr

 

75.506. Hotell Leksand. fr. OII. stpl Leksand 28.8.1904. K7. Pris.80.kr 134.720. Leksand. Hotell Leksand (Gästgifvaregården). Matsalar. T3. K8. Pris.40.kr

 

134.721. Lindbergs Pensionat Leksand. Dalarna. T4. K8. Pris.60.kr 134.722. Lindbergs Värdshus. Leksand. Exteriör. Matsal. Sällskapsrum. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.723. Mariehem. Vinterstugan. fr. stpl Leksand 22.9.30. K8. Pris.50.kr 134.724. Pensionat Masergården. Grytnäs by. Leksand. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr

 

91.188. Midsommar i Leksand. T5. K8. Pris.50.kr 75.765. Majstångsresning. Midsommarafton. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.725. Hälsning från Moskogen. Leksand. Del av restaurangbyggnaden. Gillestugan. Restaurangbyggnaden. Ett par av småstugorna. ofr. T6. K8. Pris.40.kr 134.726. Leksand. D:r. Munthe Villa. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr

 

75.507. Leksand. Etnografiska Samlingen. T1. K8. Pris.60.kr 134.728. Etnografiska Museet. T1. K7. Pris.50.kr

 

134.729. Dalarne. Leksand. Etnografiska Museum. T1. K7. Pris.60.kr 134.727. Muséet i Leksand. T3. K7. Pris.50.kr

 

109.630. Leksands Noret. T1. K8. Pris.120.kr 134.730. Leksands Noret. T1. K8. Pris.120.kr

 

134.731. Leksands Noret. T1. K8. Pris.120.kr 75.648. Leksands Noret. T1. K8. Pris.120.kr

 

75.649. Norsgatan. Leksand. T5. K8. Pris.60.kr 134.732. Leksand. Norsgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.733. Leksand. Orsandbaden. T5. K8. Pris.40.kr 134.734. Leksand. Orsandbaden. Bad och Campingplats. fr. stpl Leksand 8.7.79. K8. Pris.30.kr

 

134.735. Hälsning från Orsandbadet i Leksand. ofr. T6. K8. Pris.30.kr 52.011. Orsanbyn. Leksand. T6. K8. Pris.40.kr

 

96.893. Utsikt från Plintsbergs utsiktstorn. T3. K8. Pris.60.kr 75.546. Leksand. Utsikt över Siljan från Plintsberg. T5. K8. Pris.40.kr

 

134.736. Rutebo. Stengodsverkstad. Leksand. T6. K8. Pris.30.kr 134.737. Siljegården. Leksand. T3. K8. Pris.40.kr

 

75.543. Leksand. Rast på Skinnaråsen. fr stpl Leksand 14.2.52. K8. Pris.40.kr 75.520. Leksand. Sockenstugan. T3. K8. Pris.50.kr

 

75.651. Solvi. Doktor Haijs Gård. Leksand. T3. K7. Pris.60.kr 134.738. Utsikt från Ersta Diakonissaanstalts vilohem. Styrsjöbo. Leksand. fr. stpl Hjo 10.2.69. K8. Såld

 

134.739. Motiv från Systersommarhemmet Tallbacken i Styrsjöbo. Leksand. T6. K8. Pris.30.kr 75.447. Leksand. Vy från Tibbleberget. T1. K8. Pris.50.kr

 

134.740. Leksand. Tingshuset. fr. stpl Leksand. T4. K8. Pris.60.kr 75.516. Leksand. Tingshuset. T4. K8. Pris.50.kr

 

134.741. Hälsning från Leksand och Tre Kullor. Storstugan. Receptionen. Sommarexteriör. Vinterexteriör. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.742. Leksand. Turisthemmet. T3. K7. Såld 75.518. Turisthemmet. Leksand. T4. K8. Pris.50.kr

 

75.464. Leksand. Utsiktstornet. T5. K8. Pris.40.kr 134.743. Vandrarhemmet. Leksand. T5. K8. Såld

 

85.014. Jobsboden. Västanvik. Leksand. T6. K8. Pris.40.kr

 

134.744. Hälsning från Västanviksbadet. Leksand. fr. stpl Leksand 20.7.70. K8. Pris.40.kr 134.745. Västanviksbadet. Leksand. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

134.746. Leksand. Åkerö. fr. GV. stpl PLK 348C 2.8.1915. K7. Pris.50.kr 134.747. "Nybergsgården" Åkerö. Leksand. T5. K8. Såld

 

134.748. Siljegården. Åkerö. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr 109.631. Leksand. Ångbåtsbryggan. T2. K7. Pris.60.kr

 

134.749. Leksand. Linbanan Åsleden. T5. K8. Pris.40.kr 134.750. Dalarne. Leksand. fr. OII. stpl PLK 290D 30.10.1902. K7. Pris.50.kr

 

134.751. Leksand. Gatuparti. T3. K8. Pris.120.kr 134.752. Leksand. fr. stpl Leksand 30.2.50. K7. Pris.50.kr

 

134.753. Leksand. T4. K8. Såld 134.754. Leksand. fr. GV. stpl. T3. K8. Såld

 

134.755. Leksand. Utsigt från nya hotellet. T1. K8. Pris.120.kr 75.650. Leksand. Utsikt från Nya Hotellet. T3. K8. Pris.140.kr

 

134.756. Leksand. Utsikt från Tibbleberget. T3. K8. Pris.60.kr 134.757. Leksand. ofr. T5. K8. Pris.80.kr

 

75.512. Leksand. T3. K8. Pris.50.kr 47.681. Inloppet till Leksand. fr. OII. stpl Leksand 28.5.1901. K7. Pris.120.kr

 

75.494. Sverige. Dalarna. Leksand. T5. K8. Pris.40.kr 134.758. Leksand. T3. K8. Såld

 

75.503. Parti av Leksand. fr. stpl. T4. K8. Pris.60.kr 134.759. Leksand. T4. K8. Pris.50.kr

 

47.677. Hälsning från Leksand. Kyrkaléen. På väg från kyrkan. Barkdalen. Österviken. Noret. Tällberg "Moten" Gustaf Ancarkronas gård. fr. GV. stpl Leksand 3.9.1920. K7. Pris.120.kr 134.760. Hälsning från Leksand. Kyrkvallen. Kyrkallén. Utsikt från Käringberget. Dalälven och Tibbleberget. Majstången reses. Nya Bron. Leksand. Tällberg "Holen" Gustaf Ancarcronas Gård. T3. K7. Pris.120.kr

 

47.679. Minne från Leksand. Kärleksstigen. Linneaskogen. Barkdalen. Noret. Utsigt från Kärringberget. Utsikt från Torshäll. Tibbleberget. T3. K8. Pris.120.kr 75.451. Leksand. Kyrkvallen. Nya Bron. Parti från Leksand. Från Kyrkudden. Utsiktstornet på Käringberget. T4. K8. Pris.120.kr

 

47.676. Hälsning från Leksand. Kyrkan. Dalälvens utlopp i Siljan. Gästgivaregården. Enografiska Muséet. Utsiktstornet å Kärringberget. T4. K7. Pris.120.kr 134.761. Hälsning från Leksand. Interiör af kyrkan. Kyrkan. Kyrkudden. Österviken. Utsikt från Tibbleberget. Utsikt från Kärringberget. fr. OII. stpl Leksand. T2. K7. Pris.120.kr

 

134.762. Leksand. T2. K8. Pris.160.kr 53.962. Leksand. Kyrkallén. Kyrkfolk vid Barkdalen. Hamnen. Vy från Tibbleberget. Noret. Parti af Leksand. Käringberget. Utsikt från Kärringberget. fr. OII. stpl Insjön 6.8.1913. K8. Pris.200.kr

 

134.763. Leksand. Flygfoto. T5. K8. Pris.50.kr 134.764. Leksand. Flygfoto. T5. K8. Pris.50.kr

 

134.765. Flygfoto över Leksand. T5. K8. Pris.50.kr

 

75.119. Leksand. T2. K7. Pris.60.kr 75.120. Leksandskulla. T3. K8. Pris.60.kr

 

134.766. Leksand. T3. K8. Pris.60.kr 134.767. Leksand. T3. K7. Pris.60.kr

 

75.110. Leksand. T3. K7. Pris.50.kr 134.768. Leksand. T3. K7. Pris.60.kr

 

75.124. Leksand. T2. K7. Pris.60.kr

 

75.125. Leksand. T3. K8. Pris.60.kr 58.516. Leksand. Brudpar. T2. K8. Pris.60.kr

 

134.769. Leksand. Kartongkort. T1. K8. Pris.120.kr 61.006. Dalarne. Leksand. Signerad Anna Palm. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.180.kr

 

Till Vykort L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V