LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Åmål

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 800 vykort med motiv från Dalsland

 
92.087, Åmål. Busstation på Torget. T5, K8, Såld 110.194, Åmål. Eldhs Eva. T5, K8, Pris.40.kr

 

71.894, Åmål. Eldhs Eva. T5, K8, Pris.40.kr 100.323, Åmål. Fogden. fr OII stpl Åmål 7.6.1910, K7, Såld

 

71.896, Åmål. Gamla Bron och Vågmästaregården. T5, K8, Pris.40.kr 110.195, Åmål. Gamla Bron och Vågmästaregården. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.196, Åmål. Parti från Hamnen. T5, K8, Pris.40.kr 110.197, Åmål. Parti av Hamnen. (Bruce, Kållandsö). T5, K8, Såld

 

110.198, Åmål. Hamnen. (Nordstjernan och Dalsland, Åmål). fr GV ostpl, T3, K8, Såld 110.199, Åmål. Hamnen. T4, K8, Pris.40.kr

 

110.200, Åmål. Hjeltevägen. fr OII stpl Ånimskog 28.3.1902, K6, Såld 110.201, Åmål. Högre Allm. Läroverket. T5, K8, Pris.50.kr

 

110.202, Åmål. Kungsberget. fr OII stpl Åmål 17.6.190?, T2, K8, Pris.40.kr 42.293, Åmål. Kungsbron och Stadshotellet. ofr, T5, K8, Pris.40.kr

 

110.203, Åmål. Kungsgatan. T5, K8, Såld 110.204, Åmål. Kungsgatan - Torggatan. T5, K8, Såld

 

110.205, Åmål. Utsikt från Kungsklippan. ofr, T5, K8, Pris.30.kr 103.492, Kyrkan. Åmål. T1, K8, Pris.40.kr

 

71.886, Åmål. Kyrkan. fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr 110.206, Åmål. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.207, Åmål. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 110.208, Åmål. Konfirmanden. Åmål Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 110.209, Åmåls kyrka. Dopaltaret. T5, K8, Pris.30.kr

 

42.295, Åmål, Mellanbrogatan. ofr, 1942, K8, Pris.60.kr 110.210, Åmål. Mellanbron. fr stpl Åmål 19.7.54, K7, Pris.40.kr

 

103.495, Norra viken från Kungsberget. Åmål. T1, K8, Pris.80.kr 110.211, Åmål. Norra Ägatan. T5, K8, Såld

 

71.902, Plantaget. Åmål. fr GV stpl Åmål 24.7.1917, K8, Såld 110.212, Åmål. Kungsstenen i Plantaget. T5, K8, Pris.30.kr

 

92.086, Åmål. Samrealskolan. T5, K8, Såld 110.213, Åmål. Samrealskolan. fr stpl Vinslöv, T5, K7, Pris.50.kr

 

110.214, Sjukhuset. Åmål. T4, K8, Såld 110.215, Åmål. Utsikt över småbåtshamnen. T5, K8, Pris.40.kr

 

23.337, Åmål. Snarhögsgården. T5, K8, Pris.40.kr 110.216, Åmål. Stadshotellet från elfven. pl, T1, K7, Pris.60.kr

 

110.217, Åmål. Stadshotellet. T5, K8, Pris.40.kr 71.901, Åmål. Stadshotellet. T4, K8, Såld

 

110.218, Åmål. Stadshuset. fr stpl Åmål 2.11.42, K7, Pris.40.kr 103.497, Stora torget. Åmål. T1, K8, Pris.120.kr

 

110.219, Åmål. Stora torget. T5, K8, Såld 110.220, Åmål. Stora Torget. T5, K8, Pris.50.kr

 

110.221, Åmål. Näckrosdammen i Sveaparken. T5, K8, Pris.30.kr 110.222, Åmål. Torget. T3, K8, Pris.40.kr

 

110.223, Åmål. Torggatan och Motorbåtshamnen. T5, K8, Pris.40.kr 110.224, Åmål. Torggatan och Motorbåtshamnen. (Polstjernan). T5, K8, Pris.50.kr

 

103.498, Åmål. Torggatan. (Metodistkyrkan). fr stpl Åmål, T5, K7, Pris.60.kr 110.225, Åmål. Torggatan. T5, K8, Pris.50.kr

 

110.226, Åmål. Vågmästaregården och Vitalis Norströms födelsehem. T5, K8, Pris.40.kr 110.227, Åmål. Vågmästaregården och Eva. T5, K8, Pris.40.kr

 

71.895, Åmål. Åparti. fr stpl Åmål 28.6.47, K8, Pris.30.kr 42.299, Åmål. Åmålsån. T4, K8, Pris.40.kr

 

110.228, Åmål. Parti av Ån. T5, K8, Såld 71.892, Örnäsbadet. Åmål. T5, K8, Såld

 

110.229, Åmål. Motiv från Örnässkogen. T5, K8, Pris.40.kr 110.230, Åmål. Örnäsudden. fr stpl 2.11.1927, K8, Pris.30.kr

 

103.500, Staden från Kungsberget. Åmål. T1, K8, Pris.120.kr 92.085, Åmål från kyrktornet. T4, K8, Pris.50.kr

 

110.231, Parti av Åmål. fr stpl PLK 8.7.1927, K8, Pris.50.kr 71.900, Åmål från flygplan. fr stpl Åmål 18.6.36, K7, Pris.50.kr

 

103.508,  Åmål. T1, K8, Pris.120.kr 103.509,  Åmål. T1, K8, Pris.60.kr

 

110.232, Utsikt över Åmåls hamn och Vänern. T4, K8, Pris.40.kr 71.905, Åmål. fr OII stpl Åmål 20.8.1902, K8, Pris.60.kr

 

110.233, Åmål. Utsikt från kyrktornet. (Texaco). T5, K8, Pris.60.kr 110.234, Hälsning från Åmål. Kungsgatan. Torget. Parti av Åmål. Strandparti. Örnäsbadet. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.235, Hälsning från Åmål. Kungsgatan. Mellanbrogatan. Kungsgatan. Kungsgatan. Stadshotellet. Parti av Åmål. Örnäsbadet. Torget. T5, K8, Pris.40.kr 110.236, Hälsning från Åmål. fr stpl Åmål 6.7.54, K8, Pris.40.kr

Till vykort Bengtsfors,  Ed, Åmål,  Dalsland övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V