LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Ed

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 800 vykort med motiv från Dalsland

110.169, Ed. Carl XII hus. T4, K8, Pris.50.kr 110.172, Ed. Karl XII:s Stuga. Muséet. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.170, Ed. Carl XII:s stenen. T5, K8, Såld 93.576, Edsbron. pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

 48.985, Jernvägshotellet, Jernvägsstationen, A. Johanssons Handelslokal, Ed. fr OII stpl Ed 28.7.1905, K8, Pris.220.kr 42.318, Restaurationen, Stationshuset och Järnvägshotellet vid Ed. fr OII stpl Ed 4.2.1907, K8, Pris.280.kr

 

   
59.556, Ed. Järnvägsstationen och Hotellet. fr GV stpl Bäckefors 9.8.1918, K8, Pris.220.kr 53.710, Ed. Järnvägsstationen och Järnvägshotellet. T4, K8, Pris.180.kr

 

49.117, Ed. Järnvägsstationen. ofr, T2, K7, Pris.180.kr 110.171, Ed. Järnvägsstationen. fr GV stpl Ed 3.8.14, K6, Pris.180.kr

 

46.098, Ed. Järnvägsstationen och Hotellet. T3, K8, Pris.180.kr 48.984, Ed. fr OII stpl Höke(dalen) 19.7.1901, K8, Pris.260.kr

 

42.305, Ed. Karls XII:s ek. T4, K8, Såld 110.173, Ed. Karls XII:s ek. fr stpl, T4-5, K8, Såld

 

96.586, Ed. Krappsäter. pl, T3, K6, Pris.40.kr 110.174, Kyrkan. Ed. T3, K8, Såld

 

110.175, Dals-Eds kyrka. fr stpl Hökedalen 9.8.1927, K6, Pris.30.kr 110.176, Eds kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

 
96.588, Ed. Lilla Lee. Prästgården och kyrkan. T3, K8, Såld 71.870, Ed. Lilla Lee från Turisthotellet. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.177, Ed. Mühlbocks Hotell. fr stpl 1947, T5, K8, Pris.40.kr 110.178, Ed. Mühlbocks Hotell. T6, K8, Pris.30.kr

 

42.323, Ed. Mörtsjöhult, Trolldalen. fr stpl PKXP 1.12.1921, K7, Pris.50.kr 110.180, Ed. Stora Lee, Hotell Drott och stationssamhället. T3, K8, Pris.40.kr

 

110.181, Flygfoto över Ed med sjöarna Stora Le och Lilla Le. fr stpl Åmål 8.8.77, K7, Såld 110.182, N:a Älvsborgs 4H:s kurs- och lägergård. Dals Ed. fr stpl 1986, K7, Pris.30.kr

 

 
 44.800, Ed. Topperud. fr GV stpl PLK 22.8.1919, K7, Pris.60.kr 110.183, Ed. Topperud. T2, K8, Pris.60.kr

 

42.325, Ed. Topperud. fr stpl 1922, K7, Pris.50.kr 42.312, Ed. Parti från Topperudstjärn. fr OII stpl Ed 5.2.1907, T1, K7, Pris.50.kr

 

99.375, Ed. Topperudtjärn. fr OII stpl PLK 384D 20.6.1911, K8, Pris.120.kr 110.184, Ed. Torget. fr stpl Ed 25.4.60, K7, Pris.30.kr

 

 
 44.147, Ed, Turisthotellet. T3, K8, Pris.50.kr 71.869, Ed, Turisthotellet. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.185, Ed, Turisthotellet. fr stpl Uddevalla 11.8.72, K8, Pris.30.kr 110.186, Ed. Turisthotellet med annexet och tennisplan. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.187, Ed. Turisthotellet utsikt från Matsalen. T5, K8, Pris.30.kr 110.188, Eds Turisthotell med Restaurant Carl XII. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
110.189, Ed. Vy vid Turisthotellet. fr stpl PLK 386 14.8.1924, K7, Pris.40.kr 96.587, Ed. sett från Kyrkan. T3, K7 (senare frankering). Pris.40.kr

 

 
110.190, Parti av Ed. fr stpl, T6, K6, Pris.40.kr 110.191, Flygfoto över Ed. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
110.192, Flygfoto över Ed. Eds Turisthotell med Restaurant Carl XII. T6, K8, Pris.30.kr 110.193, Flygfoto över Ed. fr stpl 1990, K7, Pris.30.kr

 

Till vykort Bengtsfors,  Ed,  Åmål,  Dalsland övrigt
 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V