LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Falkenberg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

195.295, Bron, Falkenberg. fr OII stpl PKXP 5.4.1909, K8, Såld 195.296, Falkenberg. Grand Hotell. T5, K8, Såld

 

195.297, Grand Hotell. Falkenberg. T6, K7, Pris.30.kr 13.259, Falkenberg. Hamnen. T5, K8, Pris.30.kr

 

13.257, Part från hamnen. Falkenberg. (bl.a. GG411, GG467, GG387, GG517, GG61) T5, K8, Såld 105.193, Falkenberg. Havsbadet. fr stpl Falkenbergs Havsbad 24.7.58, K7, Såld

 

13.041, Falkenberg. Järnvägsstationen. T4, K8, Pris.80.kr 29.891, Stationen och Nya kyrkan. Falkenberg. fr OII stpl Skruf 16.11.1903, K6, Såld

 

44.198, Falkenberg. S:t Lars Kyrkogata. T5, K8, Pris.40.kr 105.192, Falkenberg. Motiv från Skrea strand. fr stpl Falkenbergs Havsbad 8.8.52, K8, Såld

 

105.185, Falkenberg. Skreanäs. fr stpl Falkenberg Unga Örnars Läger 23.7.39, K8, Såld  

 

195.298, Falkenberg. Storgatan. fr stpl Landskrona 26.4.48, K7, Såld 195.299, Falkenberg. Strandstugan. T5, K8, Såld

 

105.184, Falkenberg. Hotell Strandbaden. fr stpl Falkenbergs Havsbad 19.7.51, K7, Såld  

 

105.190, Falkenberg. Tullbron. fr stpl Falkenbergs Havsbad 31.7.53, K8, Pris.40.kr 195.300, Törngrens krukmakeri, Falkenberg. Verkstaden från 1700-talet. Interiör, drejning och klösning av lera. T5, K8, Pris.40.kr

 

105.191, Falkenberg. fr stpl Falkenbergs Havsbad 15.8.56, K8, Pris.40.kr 195.301, Falkenberg. Vy över staden och Ätran. fr stpl Halmstad 25.2.44, K7, Pris.40.kr

 

Till vykort Falkenberg  1   2

Till vykort Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Laholm, Varberg, Halland övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V