LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Varberg

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

105.348, Varberg. Kustsanatoriet. Apelviken. T5, K8, Såld 105.349, Arnholts Konditori. Kungsgatan 25, Varberg. fr stpl, T6, K6, Pris.30.kr

 

105.350, Bankhuset. Varberg. fr OII stpl PKXP 81A 24.5.1902, K6, Såld 105.351, Varberg. Vinterparti med elementarläroverket för gossar. fr OII stpl Göteborg 10.8.04, K7, Pris.60.kr

 

105.352, Europafärjan Varberg Grenå. T6, K8, Pris.30.kr 105.353, Fiskeflottan i Varbergs hamn. fr stpl Varberg 17.8.61, K7, Såld

 

65.411, Varbergs Fästning. T1, K8, Pris.60.kr 105.354, Warberg. Fästningen. fr OII stpl Wessigebro 7.7.1904, K8, Pris.60.kr

 

105.355, Varbergs Fästning. T5, K8, Pris.30.kr 105.356, Fästningsterrassen. Varberg. fr stpl Varberg 28.7.45, K7, Pris.40.kr

 

105.357, Varberg. Getterön. T5, K8, Såld 19.602, V arberg. Getterön 4:de Vik. T5, K8, Pris.30.kr

 

105.359, Varberg. Motiv från Getterön. T5, K8, Pris.30.kr 105.358, Parti å Getterön. fr stpl PKP 81B 28.7.25, K7, Pris.40.kr

 

105.360, Warberg. Parti af hamnen. T1, K8, Pris.80.kr 105.361, Kungsgatan. Varberg. fr stpl Varberg 24.7.62, K7, Pris.30.kr

 

105.362, Varberg. Lasarettet. T6, K8, Pris.30.kr 105.363, Optimistjollar vid fästningen. fr stpl Varberg 17.7.72, K8, Pris.30.kr

 

105.364,  Varberg. Torget. fr stpl Varberg 7.8.63, K7, Pris.30.kr 105.365, Varberg. Sverige. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

Till vykort Varberg  1  2

 Till vykort Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Laholm,  Varberg, Halland övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V