LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Gävle

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Gävle.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

43.155. Gävle. Hotell Baltic. T5. K8. Pris.120.kr 125.228. Berggrenska Gården. Café Mamsell. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

34.835. Gävle. Bergsgatan. T5. K8. Pris.50.kr 35.264. Gävle. Östra Bergsgränd. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.229. Gävle. Betania. T4. K8. Pris.80.kr 87.225. Gefle. Betlehemskapellet. fr. GV + julmärke. stpl Gäfle 4.1.14. K6. Pris.50.kr

 

125.230. "Brända bocken" i Gävle. fr. stpl. T6. K8. Såld 125.231. Gävle. Borgarskolan. T4. K8. Pris.50.kr

 

125.232. Gävle. Boulognerskogen. T5. K8. Pris.40.kr 30.948. Brandstationen. Gefle. ofr. T1. K7. Pris.120.kr

 

125.233. Gävle. Briggen Gerda. T5. K8. Pris.50.kr 34.872. Brynäs Folkskola. Gefle. fr. OII. stpl Gefle. T2. K7. Pris.60.kr

 

125.234. Brynäsgatan. Gefle. fr. OII. stpl PKXP No 82 B 5.6.1905. K7. Såld 125.235. Gefle. Brynäsgatan och Imanuelskyrkan. T2. K8. Såld

 

34.836. Gävle. Brändströmsgatan. T5. K8. Pris.50.kr 125.236. Gävle. Busstationen. T5. K8. Pris.60.kr

 

125.237. Gävle. Centrallasarettets sjuksköterskeskola. fr. stpl Gävle 1 7.1.59. K8. Pris.50.kr 92.014. Gefle. Centralpalatset och Järnvägshotellet. T2. K8. Pris.120.kr

 

125.238. Centralstationen och Sjömanskyrkan. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 30.6.1902. K7. Pris.80.kr 60.363. Gefle. Centralstationen. fr. OII. stpl Kungsgård 2.8.1904. K7. Pris.360.kr

 

59.899. Gefle. Centralstationen. fr. OII. stpl Gefle 8.9.1899. K7. Pris.160.kr 88.623. Gävle. Centralstationen. T5. K8. Pris.180.kr

 

98.657. Gävle Centralstationen. T5. K8. Pris.180.kr 17.695. Gävle. Centralstationen. T5. K8. Pris.180.kr

 

44.178. Dalapalatset. Gefle. T1. K8. Pris.60.kr 125.239. Gefle. Drottninggatan. fr. OII. stpl Gefle 20.11.1906. K8. Såld

 

125.240. Gävle. Drottninggatan. T5. K8. Såld 43.143. Gefle. Östra Drottninggatan. fr. OII. stpl Gefle 9.9.1901. K7. Pris.80.kr

 

125.241. Gefle. Döfstumskolan. fr. OII. stpl Gefle 13.1.1902. K7. Pris.120.kr 125.242. Dammbyggnaden vid Elektrictetsverket. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 13.9.1905. K7. Pris.50.kr

 

125.243. Elementarläroverket. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 5.5.1905. K7. Pris.50.kr 125.244. Gefle. Enke & Pupillkassans hus. T1. K8. Pris.60.kr

 

125.245. Ericksgård. T3. K7. Pris.80.kr 125.246. Gävle. Ericssonska Stiftelsen. fr. stpl Gävle 1 4.12.43. K8. Pris.50.kr

 

125.247. Gävle. Eriksbergsgatan. fr. stpl. T6. K8. Såld 125.248. ESSO Motor Hotel. Gävle. sign. Harry LangeT6. K8. Såld

 

125.249. Folkets Hus. Gävle. T5. K8. Såld 125.250. Folksam. N:a Kungsgatan 1. Gävle. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

34.854. Gävle. Folkskoleseminariet. fr. stpl Gävle 1 28.2.49. K8. Såld 87.111. Gefle. Frimurarelogen. fr. OII. stpl Gefle 7.7.1902. K7. Pris.60.kr

 

125.251. Gävle. Frälsningsarmens lokal. ofr. T4. K8. Pris.60.kr 34.906. Gefle. Gevaliapalatset. fr. OII. stpl Gefle 8.12.1906. K7. Pris.140.kr

 

125.252. Gefle. Gevaliahuset. ofr. T1. K8. Pris.80.kr 125.253. Gevalia-Automaten. Gefle. fr. OII. stpl Gefle. T2. K7. Såld

 

125.254. Gefle. Gefleborgs Enskilda Bank. fr. OII. stpl Gefle 16.8.1902. K7. Pris.60.kr 125.255. Gotemplarträdgården Gefle. T2. K8. Såld

 

125.256. Gävle. Grand-Central-Hotellet. fr stpl Gävle 18.9.61. K8. Pris.30.kr 125.257. Grands Bar. Gävle. fr. stpl. T6. K8. Såld

 

87.006. Gefle. Grand Hotell. T1. K8. Pris.50.kr 125.258. Gävle Hagtornsgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

92.015. Gefle. Fiskarhamnen och Brandstationen. T2. K7. Pris.120.kr 125.259. Gefle. Hamnen. (Spring). ofr. T3. K8. Pris.140.kr

 

125.260. Gävle. Inre hamnen. (Anton Brantevik). fr. stpl Gävle 1 15.7.43. K8. Pris.60.kr 125.261. Gävle. Parti av Hamnen. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.80.kr

 

125.262. Gävle. Heliga Trefald. kyrkan. T4. K8. Pris.40.kr 125.263. Gävle. Hel. Trefaldighetskyrkan. interiör. fr. stpl Gävle 1 11.8.43. K8. Pris.30.kr

 

125.264. Hemlingbystugan. Gävle. T5. K8. Såld 125.265. Hemlingbystugan. Gävle. Friluftsfrämjandets friskvårdscentral. fr. stpl. T6. K8. Såld

 

125.266. Gefle. Järnvägsesplanaden. fr. GV. stpl Gäfle 10.1.18. K7. Pris.120.kr 35.259. Gefle. Järnvägsesplanaden. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.60.kr

 

70.346. Jernvägsstationen. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 9.7.1901. K7. Pris.160.kr 17.712. Järnvägsstationen och Parken. Gefle. fr. OII. stpl PKXP No 82 A 25.12.1898. K7. Pris.240.kr

 

125.267. Järnvägsstationen. Gefle. fr. GV. stpl Gäfle 15.1.14. K7. Pris.120.kr 34.910. Exteriör från K. F. U. Ms lokal Gefle. fr. GV. stpl. K7. Såld

 

125.268. Gävle. Korsnäsverken från flygplan. T4. K8. Pris.50.kr 125.269. Gefle. Södra Kungsgatan. fr. OII. stpl Gefle 5.1.1905. K7. Pris.120.kr

 

125.270. Gävle. S. Kungsgatan. fr. stpl Norrtälje 9.7.65. K7. Såld 125.271. Gävle. Höghusen vid Södra Kungsgatan. fr. stpl. T6. K7. Såld

 

92.010. Gefle. Kyrkan. T3. K8. Pris.260.kr 87.274. Gefle. Stora Kyrkan. fr. OII. stpl. T1. K8. Pris.120.kr

 

125.272. Gefle. Stora Kyrkan. T1. K8. Pris.40.kr 125.273. Gäfle. Stora Kyrkan. Interiör. T2. K8. Pris.80.kr

 

34.874. Gefle. Landshöfdings-Residenset. fr. OII. stpl Gefle 13.5.1905. K7. Pris.50.kr 125.274. Lantmäteriverket i Gävle. fr. Minnesstämpel Lantmäteriverket i Gävle 17.10.75. K8. Pris.40.kr

 

125.275. Lasarettet. Gefle. T2. K8. Pris.60.kr 87.163. Gäfle. Läroverket. T4. K8. Pris.50.kr

 

125.276. Metodistkyrkan. Gävle. T6. K8. Såld 92.501. Kungl. Hälsinge Regemente. T3. K8. Pris.60.kr

 

92.499. Kungl. Hälsinge Regemente. Dansbanan.. T3. K8. Pris.80.kr 92.489. Gefle. Militärbyggnaderna. Kokhuset och Gymnastiksalen. T3. K8. Pris.50.kr

 

35.275. Gefle. Militärskolan. fr. OII. stpl Gefle 12.8.1906. K8. Pris.60.kr 92.490. Kungl. Hälsinge Regementes Soldathem. T3. K8. Pris.50.kr

 

92.495. Kungl. Hälsinge Reg:le. Sjukhus. T3. K8. Pris.50.kr 92.503. Från invigningen av Kungl. Hälsinge Regementes Idrottsplats. T3. K8. Pris.60.kr

 

92.504. Från invigningen av Kungl. Hälsinge Regementes Idrottsplats. T3. K8. Pris.60.kr 92.505. Kungl. Hälsinge Regemente. Idrottsplatsen. T3. K8. Pris.60.kr

 

87.119. Gefle. Murénska Badhuset. fr. OII. stpl Gefle 29.10.1908. K8. Pris.60.kr

 

87.116. Gävle. Museet. fr. stpl Gävle 1 23.7.43. K8. Pris.40.kr 125.277. Gävle Museum. Brynässalongen. T6. K8. Såld

 

34.873. Gefle. Vestra Nygatan. fr. OII. stpl Gefle Industri. Utställning 14.7.01. K7. Pris.120.kr

 

25.617. Gäfle. Nygatan. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.120.kr 70.350. Gefle. Nygatan. fr. OII. stpl PLK 283 A 25.4.1908. K8. Pris.80.kr

 

125.278. Påhlsons Café. Nygatan N:o 13. Gefle. T1. K8. Pris.160.kr 125.279. Gävle. Nygatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.280. Gefle. Postkontoret. fr. GV. stpl. fr. T3. K7. Såld 125.281. Gefle. Post och Telegrafhuset. T3. K8. Pris.80.kr

 

103.550. Gefle. Rettigs Barnhem. T1. K8. Pris.120.kr

 

93.533. Rådhuset. Gefle. Dragspelskort med 12st vyer från Gävle. T1. K8. Pris.200.kr 125.282. Gefle. Rådhuset. fr. OII. stpl Gefle 12.4.1907. K8. Pris.50.kr

 

125.283. Rådhusesplanaden. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 13.3.1905. K7. Pris.80.kr 92.011. Gävle. Esplanaden. T3. K8. Pris.140.kr

 

125.284. Gefle. Rådhusesplanaden. fr. OII. stpl Harnäs 1.10.1901. K7. Pris.60.kr 125.285. Gävle. Rådhustorget. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.286. Gefle. Rådhusesplanaden med Vattenfontänen. T4. K8. Pris.40.kr 125.287. Gävle. Esplanaden. Erik Luterkort: "Panter på trädstam" (1951). T6. K8. Såld

 

125.288. Gävle. Parti från Rådhusparken. T5. K8. Pris.40.kr 87.145. Gefle. Norra Rådmansgatan. fr. OII. stpl PKXP No 28A 5.2.1911. K8. Pris.60.kr

 

125.289. S:t Pauli katolska kyrka Gävle. T6. K8. Pris.30.kr 125.290. Silvanum. Museet om skogen. Gävle. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.291. Gefle. Själanderska skolan. ofr. T1. K8. Såld 125.292. Sjöbergska Palatset. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 18.2.1905. K7. Pris.50.kr

 

87.057. Gefle. Slottet. T2. K8. Pris.50.kr 87.273. Gefle. Slottet. fr. OII. stpl Gefle 28.1.1904. K7. Pris.120.kr

 

34.869. Gefle. Sparbankshuset. fr. OII. stpl Gefle 27.2.1902. K7. Pris.60.kr 87.167. Gävle. Stadsträdgården. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.293. Staffanskyrkan. Gävle. T5. K8. Pris.30.kr 125.294. Gävle. Staffans kyrka. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

34.913. Gefle. Staketgatan. fr. OII. stpl. T1. K8. Pris.60.kr 87.123. Gävle. Stenebergsparken. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

50.125. Gäfle. Norra Strandgatan. T3. K8. Pris.140.kr 125.295. Norra Strandgatan. Gefle. (Freja). fr. OII + julmärke. stpl Gefle 27.2.1904. K7. Pris.80.kr

 

125.296. Strandgatan. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 7.5.1902. K7. Pris.80.kr 87.128. Strömdalen. Gefle. T1. K8. Pris.60.kr

 

125.297. Gävle. Strömvallens Idrottsplats. Gunder Hägg statyn. fr. stpl Gävle 5.3.52. K8. Pris.50.kr 125.298. Gävle. Södra stationen. T5. K8. Pris.120.kr

 

87.070. Gefle. Teater. T1. K8. Pris.60.kr 125.299. Gävle. Teatern. fr. stpl. T6. K8. Såld

 

87.150. Gävle. Timmermansgränd. T5. K8. Pris.40.kr 125.300. Tomaskyrkan. Gävle. fr. stpl. T6. K8. Såld

 

125.301. Parti vid Tollfors. Gefle. T3. K7. Pris.50.kr 92.012. Gefle. Stora Salutorget. T2. K8. Pris.140.kr

 

92.013. Gefle. Torget. T2. K8. Pris.120.kr 125.302. Gävle. Stortorget. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

125.303. Vall. Gävle. T4. K8. Pris.50.kr 82.321. Gävle. Vasastatyen i Vasaparken. T5. K8. Pris.40.kr

 

87.132. Gävle. Westergrenska Stiftelsen. T5. K8. Pris.50.kr 94.251. Gefle. Parti av Södra Villakvarteret. T4. K8. Pris.60.kr

 

87.106. Gefle. Parti af ån. ofr. T1. K7. Pris.60.kr 125.304. Gävle. Drottningbron. T3. K7. Pris.50.kr

 

125.305. Gefle. T3. K8. Pris.160.kr

 

47.255. Helsning från Gefle. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.140.kr 53.338. Gefle. T1. K8. Pris.160.kr

 

125.306. Gefle Ångväfveri AB. Blank baksida. T5. K8. Såld 125.307. Gävle. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.308. (Fru Larssons strykinrättning). Gefle. T3. K8. Pris.160.kr

 

125.309. Gefle 1829. Gefle 1902. fr. OII. stpl Gefle 25.7.1902. K7. Pris.140.kr 35.293. Gefle. pl. T1. K7. Pris.260.kr

 

34.914. Gefle. fr. OII. stpl Gefle 3.2.1901. K7. Pris.260.kr 125.310. Helsning från Gefle. fr. 1+2+2 öre stpl Gefle 5.1.1901. K7. Pris.360.kr

 

70.347. Hälsning från Gefle. pl. T2. K7. Pris.200.kr

 

52.244. GOD JUL tillönskas af. (Gävle). T3. K8. Pris.200.kr 52.245. GODT NYTT ÅR tillönskas af. (Gävle). T3. K8. Pris.200.kr

 

76.744. Gefle. Centralbangården Sjömanskyrkan. Grand Hotel. Kyrkan. Rådhuset. Teatern. Murenska Badpalatset. Södra Bangatan. Brynäsgatan. Strömdalen. T2. K8. Pris.200.kr 60.467. Gefle. Grand Hotell. Murenska Badpalatset. Stadsträdgården. Rådhustorget. Salutorget. Kallbadhuset. Hamnen. Teatern. T2. K8. Pris.200.kr

 

87.275. Gefle. 1 Januari. Godt nytt år! fr. OII. stpl Gefle 30.12.1905. K8. Pris.80.kr

Till vykort Gävle Utställningar

Till vykort Gästrikland Övrigt

 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V