LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Gästrikland Övrigt

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

125.055. Axmars Bruk. Arbetarebostad. T4. K8. Pris.40.kr

 

100.330. Brädgårdar vid Bomhus. T4. K8. Pris.50.kr 125.095. Gävle Holmsunds gamla Herrgård. Bomhus. pl. T5. K7. Pris.50.kr

 

100.347. Bomhus Konsumtionsförening. fr. stpl. T4. K7. Pris.80.kr 125.096. Bomhus. Kristinelund. fr. GV. stpl Söderfors 1.7.1916. K7. Pris.120.kr

 

34.956. (Bomhus). fr. OII. stpl Bomhus 3.9.1909. K7. Pris.120.kr 43.110. Bomhus. ofr. Stämpel Frälsningsarmens. T1. K8. Pris.140.kr

 

34.948. Borrgården. ofr. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.056. Vy från Strandgården. Bönan. T5. K8. Såld 125.057. Strandgården. Bönan. T5. K8. Såld

 

125.058. Strandgården. Bönan. T5. K8. Såld 125.059. Gävle. Gästrikland. Bönans Fyr. T6. K8. Pris.40.kr

 

36.127. Carlslund. T1. K7. Pris.60.kr 125.097. Forsbacka. Bruket från Herrgården. T5. K8. Pris.40.kr

 

103.551. Forsbacka. Herrgården. T1. K8. Pris.60.kr 125.098. Ingenjörsbostaden. Forsbacka. T3. K7. Pris.50.kr

 

77.208. Forsbacka. Värdshus. fr. stpl Gävle 17.1.1934. K8. Pris.50.kr 125.099. Flygfoto över Forsbacka. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

34.983. Gammelstilla Bruks Herrgård. T1. K8. Pris.60.kr

 

125.100. Gysinge. Bruksgatan. Apoteket. T5. K8. Pris.50.kr 77.212. Gysinge. Forsen. fr. stpl Gysinge 30.7.49. K8. Pris.40.kr

 

125.101. Gysinge fr. Herrgårdsparken. T5. K8. Pris.50.kr 125.102. Gysinge Pensionat. T5. K8. Pris.60.kr

 

125.103. Skyttepaviljongen i Gysinge. T4. K8. Pris.40.kr 125.104. Gysinge. Vallonsmedjorna. T4. K8. Pris.60.kr

 

125.105. Gatuparti från Gysinge. pl. T1. K6. Pris.60.kr 125.106. Motiv från Gysinge. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.107. (Gysinge). T5. K8. Pris.50.kr 125.108. Gysinge från flygplan. T5. K8. Pris.50.kr

 

34.970. Seminariet. Hagaström. T5. K8. Pris.40.kr 125.060. Flygfoto över Hagaström. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

34.975. Folkets Hus. Hammarby. T3. K8. Pris.60.kr 34.977. Herrgården. Hammarby. T3. K8. Pris.50.kr

 

125.061. Kapellet. Hammarby. T5. K8. Pris.30.kr 34.976. Öfveringeniörsbostaden. Hammarby. T3. K8. Pris.50.kr

 

60.783. Hamrånge. Hagsta Konsumtionsförening. T2. K8. Pris.80.kr 125.062. Gamla kyrkogården. Hamrånge. fr. GV. stpl Bergby 18.8.1911. K8. Pris.40.kr

 

97.448. Vifors Slott. Hamrånge. T2. K8. Pris.50.kr 125.063. Skogsinspektorsbostaden vid Wifors Hamrånge. fr. OII. stpl Ockelbo 30.12.1902. K7. Pris.50.kr

 

125.065. Järnvägsstationen. Hedesunda. T4. K8. Pris.260.kr

 

125.064. Hedesunda. Minnesstugan. T4. K8. Pris.40.kr 125.066. Hedesunda Kyrka. fr. stpl Hedesunda 7.8.54. K7. Pris.40.kr

 

125.109. Hotell Bergsmannen. Hofors. T6. K8. Pris.40.kr 77.214. Engeltofta. Hofors arbetares semesterhem. fr. stpl Gävle 1 8.7.48. K8. Pris.50.kr

 

125.110. Hofors. Nya Hagagatan. fr. stpl Hofors 23.8.23. K7. Såld 125.111. Hofors. Herrgården. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.112. Hofors Högtomta Skola. fr. stpl Hofors 31.7.39. K8. Såld 125.113. Hofors. Ängkärrsgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.114. Utsikt över Hofors. fr. stpl Gävle 25.8.76. K8. Såld 125.116. Gamla och nya herrgårdarna. Högbo. Flygfoto. fr. stpl Högbo 18.5.54. K8. Pris.40.kr

 

125.115. Högbo Herrgård. T6. K8. Pris.30.kr 16.658. Salongen gamla herrgården. Högbo Bruk. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

35.069. Haga. Jädraås. T3. K8. Pris.50.kr 125.117. Jädraås. Skolan. fr. stpl Ockelbo 31.1.62. K7. Såld

 

125.118. Jädraås. fr. OII. stpl Jädraås 29.7.1902. K7. Pris.240.kr

 

44.190. Motiv från Jädraås. fr. stpl Jädraås 8.8.1927. K8. Såld 125.119. Parti av Jädraås. T3. K8. Pris.50.kr

 

100.331. Interiör från en sulfitfabrik vid Karskär. T4. K8. Pris.60.kr

 

100.332. Kastets såg. T4. K8. Pris.50.kr 125.067. Timmersortering vid kastets såg. T4. K8. Pris.50.kr

 

125.068. Kungsberget. Gävle Sandvikens skidcentrum. T6. K8. Pris.40.kr 125.069. Kungsberget. Gävle Sandvikens skidcentrum. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.120. Kungsgårds herregård. fr. GV. stpl. T1. K7. Pris.50.kr 125.121. Kungsgården. Kungsgården. fr. stpl Kungsgården 30.12.59. K7. Pris.40.kr

 

100.334. Interiör av Logårdens Sportstuga. Ryggen. fr. stpl. T4. K8. Såld

 

125.070. Mackmyra. fr. OII. stpl PKXP No 92 26.4.1907. K8. Pris.120.kr 125.071. Mackmyra herrgård. T4. K8. Pris.50.kr

 

97.447. Norrsundet. Lugnet och Stora gatan. T3. K8. Pris.160.kr

 

35.083. Sjömotiv från Norrsundet. T3. K8. Pris.40.kr 103.554. Åparti. Norrsundet. T3. K8. Pris.50.kr

 

125.072. Oslättfors. fr. OII. stpl Oslättfors 19.11.1902. K6. Pris.160.kr 125.073. Bruksgata vid Oslättfors. T4. K8. Pris.50.kr

 

77.209. Ofvansjö kyrka. fr. OII. stpl PKXP No 92 30.9.1906. K7. Pris.40.kr 35.074. Ofvansjö. Prostgård. ofr. T1. K7. Pris.50.kr

 

35.075. Ofvansjö Kyrka. Prostgården. fr. OII. stpl. 1.9.1902. (skrivet med chifferskrift). K7. Pris.120.kr 92.596. Röjdningen. fr. OII. stpl PLK 264 3.1.1906. K7. Pris.120.kr

 

125.074. (Rörberg). fr. OII skadat frimärke. stpl Rörberg 28.6.1901. K6. Pris.320.kr

 

125.075. Fabriksgatan. Strömsbro. T5. K8. Pris.60.kr 125.076. Flygfoto över Strömsbro. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.077. Flygfoto över Strömsbro. T5. K8. Pris.50.kr 125.078. Gatuparti från Strömsbro. T5. K8. Pris.60.kr

 

93.528. Strömsbro. Selggrens sanatorium. fr. GV. stpl Strömsbro 9.10.1915. K8. Pris.60.kr 125.079. Gävle. Strömsbro. Storgatan. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.080. Landsvägsbron vid Brogård. Tensta. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

35.194. Torsåker från Klocksberg. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 125.122. Torsåker. Komunalhuset. fr. stpl PLK 256 9.7.1926. K7. Såld

 

125.123. Skogsskolan vid Kratte Masugn. Torsåker. T5. K8. Pris.50.kr 125.124. Kratte Masung. Torsåker. Gästrikland. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

35.098. Valbo kyrka. Gästrikland. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr 125.081. Gästrikland. Valbo socken. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.082. Hälsning från Valbo. Kyrkan. Valbobadet. Gävleån. Vretas Gammelgård. fr. stpl Valbo 2.5.78. K8. Pris.30.kr

 

77.210. Föreningens för värnlösa barns uppfostran barnhem. Åby. (Gerdahemmet). fr. GV. stpl Sandviken 26.3.16. K6. Pris.80.kr 125.083. Bondgård i Åbyggeby. Gästrikland. T4. K8. Pris.40.kr

 

125.084. Åmots kyrka. Gästrikland. T4. K8. Pris.30.kr 125.085. Åmots kyrkby. Gästrikland. T4. K8. Pris.50.kr

 

125.086. Årsundavägen från flygplan. T5. K8. Pris.40.kr 125.087. Årsunda kyrka. Interiör. T4. K8. Pris.30.kr

 

125.088. Årsunda. Strandbaden. T6. K8. Pris.40.kr 125.089. Vyer över Årsunda. Hembygdsgården. Kyrkan. Årsundadockor. Strandbaden. Turistbåten Emma. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.090. Åsbo-Gården. T6. K8. Pris.30.kr 125.091. Åsbo-Gården. fr stpl, T6. K8. Pris.30.kr

 

125.092. Österfärnebo gamla folkskola. Gästrikland. T4. K8. Pris.60.kr 125.093. Koversta Gammelby. Österfärnebo. T6. K8. Pris.30.kr

 

49.100. Österfärnebo Kyrka. T5. K8. Pris.40.kr 125.094. Österfärnebo Kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

125.125. No. 280. Norrländskt Sågverk. fr. OII. stpl Ockelbo 17.3.1902. K7. Pris.60.kr 125.126. Gästrikland. (Harry Lange). T6. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort Furuvik

Till vykort Gävle

Till vykort Gävle Utställningar

Till vykort Ockelbo

Till vykort Sandviken

Till vykort Storvik

 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V