LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Storvik

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Storvik.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

125.140. Storvik. Nya Caféet. fr. OII. stpl. T2. K8. Såld

 

125.141. Gestriklands Folkhögskola invid Storvik. fr. OII. stpl Storvik 7.9.1910. K7. Såld 125.142. Storvik. Gästriklands Folkhögskola. fr. stpl PKP 24 D 31.8.43. K7. Pris.50.kr

 

33.606. Storvik. T1. K7. Pris.240.kr 33.577. Storvik. Järnvägsstationen. fr. GV. stpl PKXP No 24 B 19.4.1918. K8. Pris.220.kr

 

125.143. Storvik. Järnvägsstationen. pl. T2. K7. Pris.180.kr 125.144. Järnvägsstationen och Hotellet. Storvik. fr. OII. stpl Stockholm 1 11.3.05. K7. Pris.260.kr

 

33.605. Storviks Jernvägshotell. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.180.kr 125.145. Storvik. Järnvägshotellet. fr. stpl. T4. K7. Pris.160.kr

 

125.146. Storvik. Järnvägsstationen. T5. K7. Pris.160.kr 125.147. Storvik. Bangården med Järnvägsstationen och Hotellet. T5. K7. Pris.160.kr

 

125.148. Helsning från Storvik. Matsal i Storviks Jernvägshotell. pl. T1. K7. Pris.120.kr

 

125.149. Storvik. Kyrkan. T6. K8. Pris.30.kr 125.150. Storvik. Klockstapeln. T5. K8. Pris.30.kr

 

125.151. Storvik. Varuhuset Logården. T6. K8. Pris.40.kr 125.152. Kvarnbacken. Storvik. T6. K8. Såld

 

125.153. Storvik. Posthuset. fr. stpl Storvik 19.7.39. K7. Pris.50.kr 125.154. Storvik. Nya Skolan. fr. GV. stpl Storvik 23.6.18. K8. Pris.60.kr

 

125.155. Storvik. Storgatan. fr. stpl PKP 274 23.9.42. K8. Pris.40.kr 33.596. Storvik. Tingshuset. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.156. Storvik. Kvart. Triangeln. fr. stpl Storvik 7.12.53. K8. Pris.50.kr 125.157. Storvik. Kv. Violen. fr. stpl Storvik 27.7.55. K8. Pris.50.kr

 

125.158. Flygfoto över Storvik. fr. stpl Storvik 16.7.52. K7. Pris.50.kr

 

125.159. Storvik. Varuhuset. Logården. Kvarnbacken. Bro Kvarn. Kyrkan. fr. stpl. T6. K8. Såld 125.160. Storvik. Bro Kvarn. Västerbergs folkhögskola. Kyrkan. Planteringen, Centralvägen. Landsvägen. fr. stpl Stockholm Ban 4.7.66. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort Gästrikland Övrigt

 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V