LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Sandviken

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Sandviken.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

16.663. Sandviken. Barrsätragatan. T5. K8. Pris.50.kr 125.174. Sandviken. Barrsätragatan. T5. K8. Såld

 

125.175. Båthamnen, Sandviken. T1. K8. Pris.50.kr 16.671. Sandviken. Den gamla hammaren. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.176. Sandviken. Hedåsbadet. T5. K8. Pris.40.kr 125.177. Sandviken. Hyttgatan. T5. K8. Pris.60.kr

 

125.178. Sandviken. Jensaparken med  Stadshotellet. fr. stpl Sandviken 13.6.61. K8. Pris.40.kr 125.179. Sandviken. Järntorget. fr. stpl Sandviken 23.3.59. K8. Pris.40.kr

 

125.180. Sandviken. Järnvallen. T5. K8. Pris.50.kr

 

100.335. Sandvikens Järnverk, masugnarna. Gästrikland. T4. K8. Pris.60.kr 125.181. Sandvikens Järnverk, kallvalsat stålband. Gästrikland. T4. K8. Pris.50.kr

 

125.182. Sandvikens Jernverks Aktiebolag. Martinlappning. T5. K8. Pris.60.kr

 

125.183. Sandvikens Järnverk, masugnsutslag. Gästrikland. T4. K8. Pris.50.kr 125.184. Sandvikens Järnverk, flygbild. Gästrikland. T4. K8. Pris.60.kr

 

76.747. Sandviken Jernvägsstationen. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.260.kr

 

125.185. Sandviken. Kanalen. T1. K8. Pris.40.kr 125.186. Kanalen. Sandviken. fr. OII. stpl Sandviken. T1. K7. Pris.50.kr

 

125.187. Sandviken Kyrkan. fr. stpl PKP 274 23.8.32. K8. Pris.30.kr 125.188. Kyrkan, Sandviken. T5. K8. Pris.30.kr

 

125.189. Sandviken. Stadshuset. T6. K8. Pris.40.kr 125.190. Sandviken. Stora Kontoret. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.191. No 59. Sandviken. ofr. T1. K8. Pris.120.kr 125.192. Sandviken från Hotellet. fr. OII. stpl Sandviken 23.4.1902. K7. Pris.60.kr

 

16.666. Flygfoto över Sandviken. T5. K8. Pris.50.kr

 

Till vykort Gästrikland Övrigt

 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V