LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Ockelbo

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Ockelbo.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

35.124. Ockelbo. Parti av Bysjön. T3. K8. Pris.40.kr 125.127. Ockelbo. Centrumhuset. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.128. Ockelbo. Gatuparti. fr. stpl PKP 9A 2.1.50. K7. Pris.50.kr 98.658. Ockelbo. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.160.kr

 

35.161. Ockelbo nya kyrka. pl. T3. K8. Pris.40.kr 125.129. Ockelbo. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

125.130. Komminister A. G. Bergbom (Ockelbo). T3. K7. Såld

 

35.174. Ockelbo kyrka med Prästgården (flygfoto). T5. K8. Pris.40.kr 35.173. Perslunda. Ockelbo (flygfoto). T5. K8. Pris.50.kr

 

125.131. Ockelbo. Småskolan Rabo. T3. K8. Pris.60.kr 35.171. Rönnässtugan. Ockelbo. fr. stpl Ockelbo 29.4.53. K8. Pris.40.kr

 

125.132. Testeboån. Ockelbo. Gästrikland. T4. K8. Pris.40.kr

 

35.133. Ockelbo. Wij bruk. T5. K8. Pris.50.kr 125.133. Wij Säteri. Ockelbo. fr. stpl Ockelbo 12.7.1935. K8. Pris.50.kr

 

35.139. Ångsågen. Ockelbo. fr. OII. stpl Ockelbo 13.6.1901. K7. Pris.60.kr 125.134. Parti av Ockelbo. T4. K8. Pris.60.kr

 

35.175. Ockelbo. Norra samhället (flygfoto). T5. K8. Pris.50.kr

 

35.168. Ockelbo. Utsikt från Kyrktornet. fr. stpl PKP 46 B 24.7.41. K8. Pris.40.kr 125.160. Ockelbo. Utsikt från Kyrktornet. fr. stpl Ockelbo 13.6.58. K8. Pris.50.kr

 

125.135. Ockelbo. Utsikt från kyrktornet. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 35.145. Hälsning från Ockelbo. pl. T2. K7. Pris.160.kr

 

125.136. (Tomtnäs Ockelbo). T2-3. K7. Pris.50.kr 125.137. (Tomtnäs Ockelbo). fr. OII. stpl Gävle 18.10.1901. K7. Pris.120.kr

 

125.138. (Tomtnäs Ockelbo). ofr. T1. K7. Pris.120.kr 125.139. (Tomtnäs Ockelbo). ofr. T1. K7. Pris.50.kr

 

Till vykort Gästrikland Övrigt

 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V