LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Gotland L - S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

L

128.322, Lau medeltida prästgård. T6, K8, Pris.40.kr

 

128.323, Gotland. Lau kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 84.013, Stenhuset Lauks. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.324, Gotland. Raukport vid Lergraf i Rute. T3, K8, Pris.30.kr 84.015, Raukport vid Lergraf. Gotland. T4, K8, Pris.30.kr

 

128.325, Rute Lergravsporten. fr stpl Lärbro 1976, K7, Pris.30.kr 128.326, Raukar vid Lergraf. Gotland. T4, K8, Pris.30.kr

 

128.327, Gotland. Levide kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.328, Interiör. Levide kyrka. Gotland. T5, K7, Pris.30.kr

 

128.329, Lickershamn. T6, K8, Pris.30.kr 128.330, Gotland: Lickershamn. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

60.889, Gotland. Rauken. Jomfrun. Lickershamn. T4, K8, Pris.30.kr 128.331, Gotland. Rauken "Jomfrun". Lickershamn. T4, K8, Pris.30.kr 84.016, Rauken "Jungfrun". Lickershamn. Gotland. T5, K8, Pris.30.kr

 

91.219, Lillängens semesterhem. Gotland. T5, K8, Pris.50.kr 128.332, Lina myr. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.333, Gotland. Linde kyrka. T1, K8, Pris.40.kr

Till vykort Ljugarn

128.371, Gotland. Russ på Lojsta hed. T6, K8, Pris.30.kr 128.372, Lojsta kyrka. T4, K8, Pris.30.kr

 

128.373, Gotland. Lojsta kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.374, Lojsta kyrka. T4, K8, Pris.30.kr

 

128.375, Kämpahallen i Lojsta. T5, K8, Pris.40.kr 128.376, Gotland. Lojstahallen. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.377, Gotland. Lojstahallen. T6, K8, Pris.40.kr 128.378, Gotland. Midsommarfest på Lojsta slott. ofr, T6, K8, Pris.30.kr

 

128.379, 400-talshallen vid Lojsta slott. Gotland. Den utgrävda husgrunden. ofr, T4, K8, Pris.40.kr 128.380, (Lojsta). fr stpl Hemse 30.5.52, K7, Pris.40.kr

 

128.381, Gårdskors. Lokrume. T5, K8, Pris.40.kr 84.011, Lummelunda kyrkas interiör. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.382, Bruket Lummelunda. Margareta Sjöblom. T5, K8, Såld 128.383, Bruket Lummelunda. Margareta Sjöblom. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.384, Lummelundagrottorna. Entréterrassen. T6, K8, Pris.30.kr 128.385, Gotland. Lummelundagrottorna - underjordens vackra värld. fr stpl Visby 6.7.89, K7, Pris.30.kr

 

128.386, Gotland. Lye kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 84.010, Portal till Lye kyrka. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.387, Gotland. Bildstenar i Hammarsängen. Lärbro. T5, K8, Pris.40.kr 128.388, Den blomstertid nu kommer. En gotländsk sommarpsalm - skriven av Superintendent (Biskop) Israel Kolmodin vid Hångers källa i Lärbro år 1694. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.389, Gotland. Lärbro kyrka och kastal. T4, K8, Pris.40.kr 84.018, Lärbro kyrka. Gotland. T4, K8, Pris.40.kr

 

128.390, Lärbro kyrka och kastal. T4, K8, Pris.30.kr 128.391, Lärbro kyrka. Gammal port. T5, K8, Pris.30.kr 128.392, Lärbro kyrka. Dopfunt. T5, K8, Pris.30.kr

M

84.045, Gotland. Martebo kyrka. pl, T1, K7, Pris.40.kr 128.393, Gotland. Mästerby kyrka. T3, K8, Pris.40.kr

N

128.394, Norra Gotlands Mejeri. T3, K8, Pris.120.kr

 

128.395, Gotland. Visby. Norderstrands bad. T6, K8, Pris.30.kr 128.396, Visby. Norderstrands badplats. fr stpl Visby 4.8.74, K7, Pris.30.kr

 

128.400, Gotland. Bringes i Norrlanda. T6, K8, Pris.30.kr 128.397, Norrlanda Fornstuga. "Airik gir ax pa daires akar, aurburgi glångaru daires ängar sjaudar av fäugelsang". fr stpl Visby 6.7.70, K8, Pris.30.kr

 

128.398, Gottland. Norrlanda kyrka. ofr, T3, K7, Pris.40.kr 128.399, Portal tll Norrlanda kyrka. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.401, Djupdy Fiskeläge. När. fr stpl Visby 16.7.74, T5, K8, Pris.40.kr 128.402, Djupdy Fiskeläge. fr stpl Hemse 11.7.73, T5, K7, Pris.40.kr

 

128.403, Gotland. Nabbens Fiskeläge. När. fr stpl Stånga 10.8.72, K7, Pris.40.kr 128.404, Gotland. När kyrka. T1, K8, Pris.40.kr

 

98.392, Gammal bro över Närsån. T4, K8, Pris.40.kr 128.405, Hälsning från Näsuddens vindkraftverk. T6, K8, Pris.30.kr

O

128.406, Othem. Kyrkan och Prästgården. T5, K8, Pris.40.kr 128.407, Othem. Kyrkan och Prästgården. fr stpl Slite 9.12.1939, K7, Pris.40.kr

 

128.408, Gotland. Othems kyrka. T3, K8, Pris.40.kr 128.409, Othems Kyrka. Gotland. "Maria, Jesu moder" träskulptur av Bertil Nyström, Slite. fr stpl Slite 8.4.1938, K7, Pris.30.kr

R

128.410, Roma Kungsgård. pl, T1, K7, Pris.60.kr 128.411, Gotland. Roma kyrka. T1, K8, Pris.40.kr

 

128.412, Roma Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 84.053, Roma kyrka. Gotland. T5, K8, Pris.30.kr

 

128.413, Ruinen av klostret Gutnalia. Roma. Gotland. T5, K8, Pris.30.kr 128.414, Gotland. Roma klosterkyrka. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.415, Roma kyrkoruin. T4, K8, Pris.30.kr 128.416, Gotland. Roma Kloster. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.417, Romakloster och Kungsgården. T6, K8, Såld 128.419, Gotland. Bronsåldersgrav vid Uggårda.Rone. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.420, Gotland. Ronehamn. T6, K8, Pris.40.kr 128.421, Rone kyrka. Gotland. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.422, Gotland. Rone kyrka.T3, K8, Pris.50.kr 128.423, Rone kyrka. fr OII stpl Visby 24.7.1906, K8, Pris.60.kr

 

128.424, Rone kyrka. Gotland. T6, K8, Pris.30.kr 128.425, Pensionat Rune. T5, K8, Pris.60.kr

S

128.441, Gotland. Sanda kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.442, Sanda kyrkas interiör. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.443. Gotland. Ödegård vid Sigsarve. T6, K8, Pris.30.kr 128.444, Motiv från Sigvaldeträsk. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.445, Gotland. Sjonhem kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.446, Gotland. Gotlandsruss med föl. (Gervide gård, Sjonhem). T6, K8, Pris.30.kr

 

128.447, Fiskeläget vid Själsö. T6, K8, Pris.30.kr 128.448, Slipstenstillverkning. T5, K8, Pris.80.kr

 

96.019, Gotland. Slite. Badhuset. T2, K8, Pris.50.kr 128.449, Gotland. Slite. Badstranden. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.450, Slite. Badstranden. fr stpl Slite 30.7.1934, K8, Pris.50.kr 128.451, Från Traftävlingarna på Bogevik i Slite 1905. T1, K8, Pris.240.kr

 

128.452, Slite. Parti mot Enholmen. fr stpl Visby 28.11.62, K7, Pris.40.kr 128.453, Slite. Gammal kalkugn. fr stpl 1947, K8, Pris.60.kr

 

128.454, Slite Gästgivaregård. T2, K8, Pris.140.kr 128.455, Slite. T2, K8, Pris.60.kr

 

128.456, Gotland. Slite. Hamnen. T6, K8, Pris.30.kr 128.457, Gotland. Slite. Kvarnbacken. fr stpl Visby 2.8.79, K7, Pris.30.kr

 

128.458, Gotland. Slite kyrka. T1, K8, Pris.50.kr 128.459, Slite. Lilla bryggan. T5, K8, Pris.50.kr

 

128.460, Slite. Utsikt från Solklint.T5, K8, Pris.40.kr 128.461, Slite. T2, K8, Pris.50.kr

 

128.462, Foto: Martha Thompson. Slite. T3, K8, Pris.80.kr 128.463, Slite. fr stpl Slite 23.8.56, K7, Pris.50.kr

 

128.464, Gotland.Slite. fr stpl Katthammarsvik 15.6.75, K7, Pris.30.kr

 

84.282, Visby. Hotell o. Restaurant Snäckgärdsbaden. fr stpl Stockholm 18.6.50, K8, Pris.40.kr 128.511, Visby. Hotell och Restaurant Snäckgärdsbaden. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.512, Visby. Parti av Snäckgärdsbadens hotell. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 128.513, Visby. Snäckgärdsbadens restaurant. fr stpl Visby 19.6.28. K7. Såld

 

128.514, Visby. Snäckgärdsbadens restaurant. T4, K8. Pris.40.kr 128.515, Visby. Snäckgärdsbadens restaurant. T4, K8. Pris.40.kr

 

128.516, Snäckgärdsbaden. Visby. Snäckgärd bathing beach. T5, K8, Pris.40.kr 128.517, Visby. Swimmingpoolen. Snäckgärdsbaden. fr stpl Visby 1948, K8, Pris.40.kr

 

84.299, Visby. Snäckgärdsbadens swimmingpool "Snäckan".  T5, K8, Pris.40.kr 84.285, Visby. Snäckgärdsbaden. T6, K8, Pris.40.kr

 

128.520, Visby. Utsikt över Snäckgärdsbaden från Söder. T5, K8, Pris.40.kr 128.521, Snäckgärdsbaden. "Kolens kvarn". T5, K8, Pris.50.kr

 

128.522, Visby. Badliv vid Snäckgärdsbaden. T4, K8, Pris.40.kr 128.523, Visby. Snäckgärdsbaden. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.300, Snäckgärdet. Badstranden. fr stpl 1929, K8, Pris.40.kr 84.305, Badliv vid  Snäckgärdsbaden. Visby. T5, K8, Pris.40.kr

 

84.309, Badliv vid Snäckgärdsbaden. Wisby. T3, K7, Pris.60.kr 84.304, Badliv vid Snäckgärdsbaden. Wisby. T3, K8, Såld

 

128.524, Sproge. Kyrkan och skolan. fr stpl Sproge 9.8.49, K8, Pris.60.kr 128.525, Gotland. Sproge kyrka. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.526, Gotland. Sproge kyrka. T3, K8, Pris.40.kr 128.527. Gotland. Stenkumla kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.528, Stenkumla kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

128.529, Gotland. Stenkyrka kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.530, Gotlands Fornsal. Bildsten från Stenkyrka. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.531, Stentun. Gotland. fr stpl, T6, K7,  Pris.30.kr 128.532, Gotland. Raukfält. Stinkyrka.T3, K8, Pris.30.kr

 

128.533, Medeltidshus vid St. Hastnäs. T4, K8, Pris.40.kr 128.534, Stångaspelen. Gotländska idrotter. Pärk. Varpa. Stångstörtning. Ryggkast. Gammalgutniska idrotters olympiad. Andra helgen i juli.Stånga. Gotland. A6, K8, Pris.40.kr

 

128.535, Stånga kyrka. Gotland. T1, K8, Pris.40.kr 128.536, Gotland. Stånga kyrka. T3, K8, Pris.40.kr 84.066, Gotland. Stånga kyrkas portal. T1, K8, Pris.30.kr

 

128.541, Sudret. Gotland. Öja kyrka. Mitt rara lilla Russ. Hoburgsgubben. Burgsvik. Raukar vid Hamra. fr stpl Burgsvik 5.6.81. K8, Pris.30.kr 128.542, Gotland. Raukar på Sudret. T6, K8, Pris.30.kr

 

84.060, Gotland. Sundre kyrka, T6, K8, Pris.30.kr 84.061, Sundre Kyrka och Kastal. Gotland. T4, K8, Pris.40.kr

 

128.537, Altarskåp i Sundre kyrka. T3, K8, Pris.30.kr 128.538, Kyrkportal. Sundre. fr stpl 1957, K8, Pris.30.kr

 

128.539, Sundre kyrka. fr stpl Visby 19.6.63, K7, Pris.40.kr 128.540, Gotland. Kustvägen. Sundre. T6, K8, Pris.30.kr

 

Till vykort A - F,  G - H,  I - K,  L - S  T - Ö     
    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V