LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Gotland T - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

T

 

128.553, Gotland. Tingstäde kyrka. T3, K8, Pris.30.kr 128.554, Tingstäde Kyrka. Gotland. T4, K8, Pris.30.kr 84.075, Gotland. Tingstäde. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

128.555, Tingstäde. Kyrkan. T6, K8, Pris.30.kr 128.556, Tingstäde träsk. fr stpl Lärbro 4.10.77, K7, Pris.30.kr

 

128.557, Gotland. Tofta Havsbad. T6, K8, Pris.30.kr 128.558, Gotland. Tofta bad. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.559, Gotland. Tofta Havsbad. T6, K8, Pris.30.kr 128.560, Gotland. Tofta Strandbad. fr stpl Visby 25.7.57, K8, Pris.30.kr

 

128.561, Gotland. Tofta strandbad. T6, K8, Pris.30.kr 128.562, Gotland. Tofta. Södra stranden. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.563, Gotland. Tofta badstrand. T5, K8, Pris.40.kr 84.078, Gotland. Tofta strandbad. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.564, Flygfoto över Tofta. Gotland. T5, K8, Pris.50.kr 128.565, De nationellas sommarläger vid Gotlandstofta. fr stpl 1937, K7, Pris.40.kr

 

128.566, Från Tofta badstrand. Gotland. fr stpl Visby 28.8.47, K7, Pris.40.kr 128.567, Gotland. Tofta kyrka. T1, K8, Pris.40.kr

 

128.568, Toftagården. Gotland. T6, K8, Pris.40.kr 128.569, Visby. Pensionat Toftagården. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.570, Torsburgen. Port i muren. T4, K8, Pris.40.kr 84.073, Torsburg. Ardre Lucka. T4, K8, Pris.40.kr

 

84.070, Torburg. Burg lada. T4, K8, Pris.40.kr 84.074, Gotland. Kaffestugan vid Torsburgen. T4, K8, Pris.50.kr

 

128.571, Torsburg. Tors ugn. T4, K8, Pris.40.kr 128.572, Torsburg. Vårdkasen. T4, K8, Pris.40.kr

 

128.573, Hälsning från Torsburgen. Gotland. Torsburgen. Skandinaviens största fornborg. T6, K8, Pris.30.kr 84.504, Visby. ”Trojeborg”, förhistorisk stensättning. T5, K8, Pris.30.kr

 

84.503, Trojeborg. Wisby. T2, K8, Pris.30.kr 84.502, Trojeborg. Visby. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.574, Träkumla ödekyrka. Gotland. T1, K8, Pris.40.kr 84.068, Dopfunt i Träkumla kyrka. T3, K8, Pris.30.kr

U

128.575, Gotland. Slipstenshuggeri vid Uddevide hage. T5, K8, Såld

 

128.576, Uggardä Råir. bronsåldersröse vid Rånehamn. T4, K8, Pris.40.kr 128.577, Gotland. Uggårda roir. T6, K8, Pris.30.kr

V

128.578, Gotland. Vall kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.579, Altarskåp från Vall kyrka i Tornsalen. Visby. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.580, Vallhagarutgrävningen. Gotland. 1946-47. Utsikt från Vallhagar mot övre Fröjel. T5, K8, Pris.40.kr 128.581, Vallhagarutgrävningen. Gotland. 1946-47. Husgrund 9 under pågående utgrävning. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.582, Vallhagarutgrävningen. Gotland. 1946-47. Husgrund 6 i utgrävt skick. T5, K8, Pris.40.kr 128.583, Vallhagarutgrävningen. Gotland. 1946-47. Husgrund 7 i utgrävt skick. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.584, Bottarvegården. Manbyggnaden. Vamlingbo. T6, K8, Pris.40.kr 128.585, "Häusar" Bottarvegården. Vamlingbo. T6, K8, Pris.40.kr

 

128.586, Strandbodar vid Holmhällar. Vamlingbo. T6, K8, Pris.30.kr 128.587, Gotland. Pensionat Holmhällar. Vamlingbo. Burgsviks Huvudbyggnad samt några av de 18 stugorna. T6, K8, Pris.30.kr

 

128.588, Gotland. Holmhällar. "Austregalten". T6, K8, Pris.30.kr 128.589, Heligholmen. Vamlingbo. T4, K8, Såld

 

128.590, Vamlingbo Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 128.591, Gässen invaderar Vamlingbolaget. T6, K7, Pris.40.kr

 

84.079, Hantverksgården Vible. Gotland. Sweden. T6, K8, Pris.40.kr 84.080, Hantverksgården Vible. Gotland. Sweden. fr stpl Visby 23.9.74, K8, Pris.40.kr

 

128.592, Gotland. Hantverksgården. Vibble. T6, K7, Pris.30.kr 128.593, Hantverksgården Vible. Gotland. Sweden. ofr, T6, K8, Pris.40.kr

 

98.393, Parti från Vägome. T6, K8, Pris.40.kr 128.594, Gotland. Vänge kyrka. T1, K8, Pris.40.kr

 

128.595, Westergarn. Gatuparti. fr 2 st F 196 stpl Västergarn 26.7.24, K8, Pris.80.kr 128.596, Västergarn. Kronholmen. T6, K7, Såld

 

84.085, Västergarns kyrka. T5, K7, Pris.30.kr 128.597, Västergarns Kyrka. T5, K8, Pris.40.kr

 

128.598, Gotland. Vestergarn kyrka (och skola). T1, K8, Pris.60.kr 122.265. Utsikt från Strandvägens Pensionat. Västergarn. fr. stpl Visby 3.7.38, K7. Pris.50.kr

 

128.602, Gotland. Vesterhejde kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 128.601, Parti från Westkinde (järnväg). T1, K8, Pris.80.kr

 

128.599, Gotland. Vestkinde kyrka. T3, K8, Pris.40.kr 128.600, Vestkinde kyrkas interiör. T3, K8, Pris.30.kr

 

128.603, Lamm på Skägga gård (Väskinde). T6, K8, Pris.30.kr

 

128.604, Gotland. Väte kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 84.082, Gotland. Väte kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

Å

128.621, Åminne. Gotland. Åminne fritidsby. fr stpl Källunge 5.7.68, K6, Såld 128.619, Gotland. Åminne. Vallmo och prästkragar.  Åmynninggen vid Åminne. Åmynninggen och badstranden. Åminne. Rerstaurangen, Åminne. fr stpl Ljugarn 12.7.85, K8, Pris.30.kr

 

128.620, Åminne. Gotland. T6, K8, Pris.30.kr

Ö

84.102, Öja kyrka. Gotland. T4, K8, Pris.30.kr 128.605, Öja kyrka. Burgsvik. T5, K8, Pris.30.kr

 

84.100, Öja kyrka. Gotland. T5, K8, Pris.30.kr 84.099, Gotland. Öja kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 128.606, Öja kyrkas interiör. T3, K8, Pris.30.kr

 

122.326. Öja kyrkas interiör. T3. K8. Pris.30.kr 84.132, Gotlands Fornsal. Visby. ”Mater Dolorosa” från Öja kyrka. (1200-talet). fr stpl Visby 13.8.47. K8, Pris.30.kr

 

128.607, Albatrossgraven. Östergarn. fr stpl Katthammarsvik 20.9.56, K6, Pris.60.kr 128.608, Gotland. Albatrossmonumentet, Östergarn. T5, K8, Såld 128.609, Minnesstenen rest över officerare och besättningsmän från tyska kryssaren Albatross, som under 1:a världskriget utsattes för beskjutning utanför Herrvik. T6, K8, Pris.60.kr

 

128.610, Gotland. Parti från Grogarn. Östergarn. fr stpl Katthammarsvik 3.7.53, K8, Pris.40.kr 84.090, Gotland. Parti från Grogarn. Östergarn. T6, K7, Pris.40.kr

 

84.091, Gotland. Utsikt från Grogarnsberget. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 128.611, Gotland. Kustparti. Grogarnshufvud. T3, K8, Pris.40.kr

 

128.612, Gotland. Parti från Östergarn. den s.k. "Guturviksgubben". T3, K6, Pris.40.kr 128.613, Gotland. Herrvik. Östergarn. fr stpl Visby 13.5.76, K7, Pris.30.kr

 

84.087, Östergarn kyrka. fr stpl 16.7.54, K8, Pris.30.kr 128.614, Gotland. Östergarns kyrka. T3, K8, Pris.40.kr

 

128.615, Östergarns Holme. fr stpl Katthammarsvik 7.7.78, K7, Pris.30.kr 128.616, Sandviken. Östergarn. Gotland. fr stpl 16.6.75, K8, Pris.30.kr

 

84.092, Hälsning från Östergarn. fr stpl Katthammarsvik 1960, K8, Pris.40.kr

 

98.394, Fiskare vittja näten. T4, K8, Pris.40.kr 128.617, Skogsinteriör. T4, K8, Pris.30.kr

 

98.395, Modern Gotländsk bondgård. T4, K8, Pris.40.kr 98.396, Gotlandsbönder "draga hank". T4, K8, Pris.50.kr

 

 
Till vykort A - F,  G - H,  I - K,  L - S,  T - Ö     
    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V