888

 

 LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Lappland P - S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

P

125.816. Staloluokta Kyrkkåta Padjelanta Nationalpark. T6. K8. Pris.30.kr 125.817. Pajala. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.818. Paktesuolo i Tjeggelvas. STF. T6. K8. Pris.30.kr 125.819. Statens Vattenfallsverk. Porsi kraftstation. Lule älv. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.820. Utsikt över Porsiforsen med landsvägsbron. T3. K8. Pris.50.kr

 

125.821. Utsikt från riksröset vid Polno. T4. K8. Såld 125.822. Motiv från Polnoviken. T4. K7. Såld

 

125.823. Lappläger vid Pålnoviken. ofr, T3. K8. Pris.60.kr 125.824. Lappläger vid Pålnoviken. T5. K8. Såld

 

125.825. Mor och barn. Pålnoviken. Lappland. T5. K8. Pris.60.kr 125.826. Idyll från Pålnoviken. Lappland. T5. K8. Såld

 

125.827. Pårte-Glaciären. Sarek Nationalpark. Fjällripa i Tarradalen. fr. stpl Jokkmokk. K8. Pris.30.kr

Till vykort Polcirkeln

Till vykort Porjus

R

125.852. 285. Rakkaskårtje (Silverfallet) vid Björkliden. T4. K8. Pris.40.kr 125.853. Sommarkåta vid Ransarn. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

125.854. Marsfjällen från Ransarälfven. Wilhelmina socken. T2. K8. Pris.40.kr 125.855. 1679 Laidaure. Rapadalen. fr. stpl Abisko Turiststation 31.8.39. K8. Pris.40.kr

 

125.856. Fjällen Raska och Siella Puolta. STF. T4. K8. Pris.30.kr 80.909. I Lappskolan vid Ratekjokk. fr. stpl Luleå 1 12.9.47. K7. Pris.40.kr

 

80.910. Per Blind o. Dagny Marsja. Lappskolan. Ratekjokk. T5. K8. Pris.40.kr 80.908. Dagny Marsja. Lappskolan. Ratekjokk. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.857. Lappbegrafningsplatsen "De dödas ö" i Rautasjaur. T3. K7. Pris.50.kr

 

125.858. Motiv från Rautasjärvi i Lappland. T5. K8. Pris.50.kr 125.859. Lappbåt på Rautasjärvi. T4. K8. Pris.50.kr

 

96.693. Fjällmotiv från Rautasvuoma. T1. K8. Pris.50.kr 81.214. Remdalslapp. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

94.167. Flygfoto över Rentjärn. T5. K8. Pris.60.kr 80.911. Rebniskajse från Ringselevägen. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.860. Lappläger vid Riipajnen. T3. K8. Pris.50.kr 125.861. Risbäck. STF. T4. K8. Pris.50.kr

 

125.862. Ritsemjokk lappläger. AKKA "Lapplands Drottning" i bakgr. T6. K8. Pris.30.kr 125.863. Ruotesglaciären i Sarekfjällen. STF. T4. K8. Pris.30.kr

 

80.912. Flygfoto över Ume älv vid Rusele. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 125.864. "Rånikjok" fr. stpl Bjursholm 1 8.8.42. K8. Pris.30.kr

Till vykort Riksgränsen

S

99.548. Salmi by i Torne lappmark. STF. T4. K8. Pris.50.kr 81.001. Lappläger vid Saltoluokta. T5. K8. Pris.40.kr

 

80.999. Saltoluokta Turiststation. T5. K8. Pris.40.kr 125.875. Interiör från Saltoluokta Turiststation. T5. K8. Pris.40.kr

 

81.000. Saltoluokta Turiststation. Matsalen. T5. K8. Pris.40.kr 125.876. 511. Utsikt mot V från Sarektjåkkos Stortopp. Lappland. T6. K8. Pris.30.kr

 

81.020. Renhjord å Sarkavaara. T5. K8. Pris.30.kr 125.877. 911. Perikpakte. Sarek. Lappland. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.878. Bakom Satsfjället. T5. K8. Pris.40.kr 125.879. Från Satsån mot Marsfjällen. fr. stpl Marsfjäll 4.8.59. K8. Pris.40.kr

 

125.880. Marsfjäll. Parti av Kultsjön från Saxnäs. T5. K8. Pris.50.kr 81.027. Marsfjäll. Saxnäsgården. T5. K8. Pris.50.kr

 

81.026. Saxnäs kapell. Marsfjällen i bakgr. T5. K8. Pris.30.kr 125.881. Vilhelmina. Saxnäs by. fr. stpl . T5. K7. Pris.40.kr

 

125.882. Saxnäsgården. Marsfjäll. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.883. Lappland. Selka. T5. K8. Pris.30.kr 101.256. Utsikt från Siellatjåkko (Somasiaki). T4. K8. Pris.50.kr

 

125.884. Vid Riksgränsen med Sildviktind och Tötta i bakgrunden. T3. K8. Pris.30.kr 125.885. Turisthyddan. Silkentjakk. T3. K8. Pris.40.kr

 

125.886. Motiv från Silfverfallet. T3. K7. Pris.40.kr 81.017. Situojaure. Lappland. T4. K8. Pris.30.kr

 

125.887. Skalsvattnet. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 96.696. Vy över Skaulo. T5. K8. Såld

 

81.012. Lappland. Slomaslake. T5. K8. Pris.30.kr 125.888. Parti från vägen Slussfors-Tärna. STF. T4. K8. Pris.30.kr

 

81.014. Somaslaki (Siellatjåkko). Lappland. T5. K8. Pris.30.kr 125.889. Hälsning från Nedre Soppero Camping. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.890. Sorsele. Kommunalhuset. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.891. Sorsele. Kyrkan. ofr. T5. K7. Pris.30.kr 125.892. Sorsele. Kyrkan. fr. stpl Sorsele 12.3.52. K8. Pris.30.kr

 

125.893. Nalovardo Fritidsparadis i Sorsele. Lappland. pl. T6. K8. Pris.30.kr 125.894. Renskiljning i Sorsele. STF. T6. K8. Pris.40.kr

 

80.649. Sorsele. Utsikt från kyrktornet. fr. stpl Sorsele 2.7.52. K8. Pris.60.kr 125.895. Sorsele. Centrum. Kommunalhuset. Kyrkan. Vindelälven. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.896. Hälsning från Sorsele. Kommunalhus och Polishus. Kyrkan. Bron över Vindelälven. Vindelälven från Svergoberget. T6. K7. Pris.30.kr 125.897. Sorsele. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.898. Staika vid Tarrasjön. fr. stpl Jokkmokk 7.8.64. K8. Pris.30.kr 125.899. Statens vattenfallsverk. Stalons kraftstation. Maskinsalen. fr. stpl. T6. K7. Såld

 

125.900. Stekenjokksfjällen, Vilhelmina-Frostviken. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 125.901. Stekenjokk. fr. stpl Marsfjäll 10.7.75. K8. Pris.30.kr

 

125.902. Kyrkan. Stensele. fr. stpl. Fältpost 12.3.42, K8. Pris.40.kr 101.257. Stensele. Nya Sjukstugan. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

106.724. Bofasta Lappar från Stensele. STF. T4. K8. Pris.60.kr 125.903. Vy från Stensele. T1. K8. Pris.60.kr

 

125.904. Stensele. fr. stpl Stensele 28.10.70. K7. Pris.40.kr 125.905. Motiv från Stora Lulevatten. T3. K8. Pris.40.kr

 

125.906. S.T.F:s stuga vid Stora Sjöfallet. T5. K8. Pris.40.kr 125.907. Stora Sjöfallet. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.908. Storbofallet. fr. OII. stpl Stockholm 21.9.190?. K7. Såld

 

125.909. Campingplatsen. Storuman. T6. K8. Pris.40.kr 44.573. Storuman. Hotellet. T5. K8. Såld

 

125.910. Järnvägsbron över Ume älv vid Storuman. STF. T4. K8. Pris.30.kr 44.574. Storuman. Järnvägshotellet. T5. K8. Såld

 

125.911. Storuman. Järnvägsstationen. fr stpl Storuman 9.9.73. K7. Pris.40.kr 125.912. Storuman. Kommunalhuset. T5. K7. Pris.40.kr

 

125.913. Storuman. Skidstugan. fr stpl Porjus 8.3.55. K8. Pris.40.kr 125.914. Storuman. Ångbåtsbryggan. (Äran). fr. stpl Vilhelmina, T5. K8. Såld

 

44.575. Parti av Storuman. T5. K8. Pris.60.kr 81.022. Flygfoto över Storuman. T5. K8. Pris.50.kr

 

125.915. Storuman. Blå Vägen. Kommunalhuset. Tranor vid Torget. Hembygdsgården. Aftonstämning Storumansjön. fr stpl, T6. K8. Pris.30.kr 125.916. Storuman. Kommunalhuset. Utsikt mot Storuman-sjön. Campingplatsen. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.917. "Lisa:" Storvikens Lappläger. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.918. Strimasund Fjällstuga med motorbåt å sjön Över-Uman. T5. K8. Såld 125.919. Strimasunds fjällstuga vid Överuman. STF. T4. K8. Pris.30.kr

 

125.920. Vy över Strömnäs. Malgomaj. T5. K6. Pris.50.kr 125.921. Sulitälma. STF. T4. K8. Pris.30.kr

 

90.642. Suorva. T5. K8. Pris.50.kr 125.922. Vinterbild från Suorva med Jolmepakte i bakgrunden. fr. stpl PKXP.102 8.2.1923. K7. Pris.40.kr

 

125.923. Regleringsdammen vid Suorva. STF. T4. K8. Pris.40.kr 90.644. Svappavaara. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

81.007. Svappavara. Parti av byn. T5. K8. Pris.40.kr 125.924. Svappavara. Parti av byn. fr. stpl Svappavara, T5. K8. Såld

 

125.925. Vy av Svappavaara. T5. K8. Såld 125.926. Svappavara. Parti av byn. T5. K7. Såld

 

125.927. Sådnatjokko. T5. K8. Pris.30.kr 125.928. Lappland. Sälka. T5. K8. Pris.40.kr

 

103.763. Storhässja i Söråsele. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort A - D    E - H    I - K    L - O    P - S    T - Ö

 

    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V