LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Lappland T - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

T

125.941. Tarfala. Forskarstation. fr. stpl Kiruna - Kebnekaise POB 2 16.7.63. K8. Pris.40.kr 125.942. Tarfalasjön och Kaskasapakte. STF. T4. K8. Pris.30.kr

 

125.943. Växtlighet i Tarradalen. STF. T4. K8. Pris.40.kr 81.051. Parti från Tarrasjön. pl, T4. K6. Pris.30.kr

 

125.944. Kungsleden. STF:s Turiststuga vid Teusajaure. T6. K8. Pris.30.kr 125.945. Tingvallskulle. Lastkajen. f. d. verldens nordligaste Jernvägsstation. ofr. T1. K7. Såld

 

125.946. Vid Tjuonajokk turistläger. T6. K8. Pris.30.kr 81.052. Lappland. Tjäktjavagge från söder. T5. K8. Pris.30.kr

 

125.947. Torvsjö Kvarnar. T6. K8. Pris.30.kr 125.948. Utsigt mot Tornehamn. T4. K8. Pris.40.kr

 

81.086. Lappland. Torne träsk och Lapporten. (med Abisko). T5. K8. Pris.50.kr 125.949. Torne Träsk sedt från Pessinenjokk. T1. K8. Pris.50.kr

 

125.950. Torneträsk. Picksipokivarafjäll. T3. K8. Pris.50.kr 125.951. Trappstegsforsen. T6. K8. Pris.30.kr

 

125.952. Lappland. Treriksröset vid Kilpisjärvi. T5. K8. Pris.50.kr 125.953. Finland Sweden Norway. Treriksröset. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.954. Tresund vid Vojmsjön. STF. T4. K8. Pris.30.kr 125.955. Tresunds-Båtbrygga med Wojmsjön. T5. K8. Pris.40.kr

 

125.956. Tängvattnet. Artfjället från Umeälvbron. Stabbforsen. Olfjellet 1.365 m. fr. Storuman 21.7.78. K8. Pris.30.kr

 

125.957. Tärnaby kyrka. fr. stpl Storuman 15.7.58. K8. Såld 125.958. Laxfjället och Ryfjället. Tärnaby. fr stpl Storuman 7.8.58. K7. Såld

 

81.058. Tärna. Gäutajauri. T5. K8. Pris.30.kr 125.959. Tärna. Umforsvägen. T5. K8. Såld

 

125.960. Laisaliden. Tärnaby. Lappland. fr. stpl Storuman 9.3.60. K8. Såld 125.961. Tärnaby. Lappland. fr. stpl Tärnaby 13.8.62. K7. Såld

 

125.962. Tärnaby Fjällhotell. fr. stpl. T6. K7. Såld 125.963. Tärnaby Turisthotell. Receptionen. Rumsinteriör. Matsalen. T6. K8. Pris.40.kr

 

125.964. Tärnaby vid Gäutajaure och Ryfjället. Lappland. T6. K8. Pris.40.kr

 

U

125.965. Skogslappbyn Udtja. Lule lappmark. STF. T4. K8. Pris.50.kr 125.966. Artfjället. Umasjö. fr. stpl Storuman 30.7.57. K8. Såld

 

125.967. Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Umluspens Kraftstation. Generatortopp i maskinsalen. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 125.968. Parti av Umnäs med kyrkan. fr. stpl Umnäs 13.9.65. K8. Pris.40.kr

 

V

101.260. Lappskola. (Vaisaluokta). T5. K8. Pris.50.kr 125.999. Vallbo Lappkapell. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.000. Vassaraträsk med Dundret. T4. K8. Pris.50.kr 81.100. Riksgränsens boställshus med Vassijärvi. fr. OII. stpl. Björnlunda 15.7.1909. K8. Såld

 

127.001. Vassijaure naturvetenskapliga station. T3. K8. Såld 127.002. Riksgränsens station vid Vassijaure med Vassitjåkko         (1412 ö. h.). Kedketjårro och Låktatjåkko (1426 ö. h.). T3. K8. Pris.120.kr

 

127.003. Vassijaure. Sveriges nordligaste järnvägsstation. fr. stpl Riksgränsen 19.6.52. K6. Pris.80.kr 127.004. Vassijaure turisthydda med Vassitjåkko och Vuotasreita. T2. K8. Såld

 

127.005. Fjällvy från Wassijaure. fr. OII. stpl PLK 307 A 27.10.1903. K8. Såld 127.006. Wassijaure. T1. K8. Pris.50.kr

 

127.007. Skidfrämjandets Turiststation. Lapplandia. Vassitjokko sett från nordväst. T5. K8. Pris.40.kr 127.008. Vassitjåkko och Vuottasrita om sommaren. Riksgränsen. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.009. Riksgränsen med Vassitjåkko (1412 ö. h. ) i moln. fr. GV. stpl PLK 307 B 18.8.1913. K7. Pris.160.kr 127.010. Vindelälven. Forsarnas väg. Vindelgransele. Mårdseleforsen. Granforsen. Renforsen. fr. stpl . T6. K7. Pris.30.kr

 

127.011. På Vinevare. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 127.012. Utsikt över Virihaure. STF. T4. K8. Pris.30.kr

 

81.112. Kaffekokning. Vistasdalen. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 127.013. Motiv från Vitessadalen. T3. K7. Pris.40.kr

 

127.014. Motiv från Vistesajokk. T6. K8. Pris.30.kr 127.015. Vittjåkk. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.016. Vojmån och Grönfjällen. T5. K8. Pris.30.kr 127.017. Från Riksgränsen. Till höger Vuoitaspakte. Till vänster Vassåive. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.018. Hälsning från Vuoggatjålme. Fjällflyget. Matsalen. Vuoggatjälme fjällgård. Ripa. Rosenrot. Silvervägen. pl. T6. K8. Pris.30.kr 81.099. 339. Renhjord som simmar över Vuojatätna. T6. K8. Pris.30.kr

 

127.019. 697. Utflykt till Kattertjåkko. Vuojtasrita i bakgrunden. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr

 

127.020. Statens Vattenfallsverk. Driftkontoret i Vuollerim. T6. K8. Pris.40.kr 127.021. Vuollerim. Kyrkan. T5. K8. Pris.40.kr

 

127.022. Raiden. Konferenshotell. I vackra Vuollerim vid Luleälv. Lappland. Sweden. fr. stpl Vuollerim 12.9.77. K8. Pris.40.kr 127.023. Lindgrens Fjällstugor. Västansjö. pl. stpl Tärnaby 5.8.77. K8. Pris.30.kr

Till vykort Vilhelmina

Till vykort Vittangi

Å

127.024. Flygfoto över Åskilje. fr. stpl. T5. K6. Såld 127.025. De tre broarna över Ume älv vid Åskilje. fr. stpl. T6. K8. Såld

Till vykort Åsele

 

Ä

127.026. Älgsjö Fäbodar. T6. K8. Pris.30.kr

 

Ö

127.027. Överuman Tärnafjällen. Vid Mjölkbäcken. Artfj. vid Umasjö. Okstinderne. Överuman. fr. stpl Storuman 11.8.75. K8. Pris.30.kr

 

Övrigt

127.060. Lappland. fr. OII. stpl Tibro 18.7.1904. K7. Pris.60.kr 81.247. Lappland. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr

 

81.238. Lappland. Finsk frankering. T2. K7. Pris.50.kr 81.237. (Lappland). T1. K8. Pris.60.kr

 

81.250. Lappland. Suéde. fr. OII. stpl. T1. K8. Pris.50.kr 81.240. Lappland. pl. T3. K6. Pris.60.kr

 

127.061. Lappland. T3. K7. Pris.60.kr 81.277. Lappläger. Förberedelse till flyttning. fr. OII. stpl. T1. K8. Pris.50.kr

 

127.062. Lappar. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 127.063. En hälsning från Nordkalotten midnattssolens land. fr. stpl Boden 16.7.66. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort A - D    E - H    I - K    L - O    P - S    T - Ö

 

    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V