LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Trosa

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från Trosa.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

122.755. Utsikt från Alperna. Trosa. fr. stpl Trosa 30.11.50. K7. Såld 122.756. Hembygdsgården Edanö. Trosa. fr. stpl Trosa 500 år 26.6.1954. K8. Pris.40.kr

 

67.567. Trosa. Församlingshemmet. (S.T.F:s vandrarhem.)  T5. K8. Pris.50.kr 122.757. Garvaregårdens servering Trosa. T6. K8. Pris.30.kr

 

104.164. Trosa. Hamnen. T3. K8. Pris.80.kr 122.758. Hamnen. Trosa. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.60.kr

 

67.625. Trosa. Hamnen. T5. K8. Pris.40.kr 122.759. Trosa. Hamnen. fr. stpl Vagnhärad 5.8.67. K8. Pris.40.kr

 

122.760. Restaurang Fina Fisken. Hamnen. Trosa. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.761. Flygvy. Trosa Havsbad. fr. stpl. T6. K7. Såld 122.762. Trosa Havsbad. T6. K8. Såld

 

122.763. Trosa. Krigstroféer. fr. stpl Trosa 21.7.1926. K8. Såld

 

67.552. Trosa kyrka. Södermanland. T1. K8. Pris.30.kr 67.551. Trosa. Kyrkan. T5. K7. Pris.30.kr

 

122.764. Trosa landskyrka. T4. K8. Pris.30.kr 67.550. Trosa Landskyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

122.765. Trosa. Lekplanen och Polisstationen. fr. stpl. T5. K8. Såld 122.766. Trosa. Rönnebo Pensionat. ofr. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.767. Silversmedjan. Trosa kvarn. T6. K8. Pris.30.kr 122.768. Trosa skärgård. Borgmästareholmen. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

122.769. Trosa skärgård. T1. K8. Pris.50.kr 122.770. Trosa Skärgård. T1. K8. Pris.50.kr

 

67.574. Trosa. Smäckbrogatan. fr. stpl Norrköping 1 21.7.63. K8. Pris.40.kr 122.771. Trosa. Parti från Smäckbron. ofr. T4. K7. Såld

 

122.772. Trosa. Societetshuset. T4. K8. Pris.60.kr

 

104.166. Trosa. Stadshotellet. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr 122.774. Trosa. Stadshotellets trädgård. T5. K8. Pris.40.kr

 

67.613. Trosa. Torget. ofr. T2. K8. Pris.80.kr 97.396. Torget. Trosa. fr. OII. stpl Trosa 11.8.1903. K8. Pris.120.kr

 

58.365. Trosa Torg. fr. GV. stpl Trosa 1.7.1915. K8. Pris.120.kr 67.627. Trosa: Torget. T3. K8. Pris.120.kr

 

122.775. Parti av Trosaån. T4. K8. Såld

 

122.776. Parti af Trosaån. T2. K8. Pris.60.kr 67.629. Trosa. "Tusculand". fr. OII. stpl Trosa 20.8.1908. K8. Pris.60.kr

 

97.397. Trosa. Uddby. fr. OII. stpl Ångbåts PXP nr 6 11.8.1909. K8. Pris.80.kr 122.777. Walls Krukmakeri. Trosa. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.778. Trosa. fr. OII. stpl Trosa. T1. K7. Pris.60.kr 67.527. Trosa. Villabron. fr. stpl Trosa 12.8.52. K8. Pris.40.kr

 

67.591. Trosa. Vestra gatan. fr. GV. stpl. T2. K8. Pris.120.kr 122.779. Trosa. Västra Gatan. T6. K8. Pris.40.kr

 

67.630. Trosa. Vestra Storgatan. fr. OII. stpl Trosa 26.8.1907. K7. Pris.120.kr 97.398. Trosa. Västra Tullen. ofr. T3. K8. Pris.60.kr

 

122.780. Trosa. Vestra Ågatan. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.60.kr 97.399. Trosa. Östra Storgatan. T2. K8. Pris.80.kr

 

67.606. Trosa. Östra Ågatan. T3. K8. Pris.60.kr 122.781. Trosa - Parti från Ågatan. fr. OII. stpl. T1. K8. Pris.120.kr

 

122.782. Trosa. Pensionat Ågården. fr. stpl Trosa 4.2.48. K8. Pris.50.kr

 

94.505. Parti af Trosaån. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 122.783. Trosa. Strandparti från ån. T1. K8. Pris.80.kr

 

91.026. Trosa förr och nu. T2. K8. Pris.60.kr 67.622. Hälsning från Trosa. 10st utviksbilder från Trosa. T2. K7. Pris.160.kr

 

67.564. Hälsning från Världens ände! T5. K8. Pris.40.kr

 

122.784. Trosa. T5. K8. Pris.50.kr 104.172. Trosa. fr. OII. stpl Kantorp 13.9.1904. K8. Pris.80.kr

 

104.171. Trosa. T1. K8. Pris.60.kr 104.170. Parti av Trosa. ofr. T1. K8. Pris.60.kr

 

Till vykort 

T - V   

    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V