LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420 leopoldsantik@gmail.com

Vykort Södermanland T - V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com  med förfrågan eller beställning.

T

122.167. Hälsning från Taxinge-Näsby. Taxinge-Näsby slott. Kyrkan. Ångbåtsbryggan. Badplatsen. T6. K8. Såld 101.694. Tibble gård. Björnlunda. fr. GV. stpl Björnlunda 1.1.1918. K8. Pris.50.kr

 

97.364. Tista Herrgård. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.60.kr 101.695. Tjustad. fr. GV. stpl PKXP 34B 20.8.1916. K8. Pris.50.kr

 

122.168. Tobaksholmen. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.169. Toresunds kyrka. Södermanland. T3. K8. Såld 67.454. Toresunds kyrka. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

122.170. Flygfoto över Torpa kyrka. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr 122.171. Torpaslätt. Lotten Östmans affär. fr. GV. stpl. T3. K7. Såld

 

66.653. Torpesta gård. Södermanland. fr. OII. stpl Gnesta 30.3.1909. K8. Pris.50.kr 122.172. Torps Säteri. Bettna. fr. stpl Nyköping 22.12.58. K8. Pris.50.kr

 

122.173. Torsåkers kyrka. Södermanland. Torsåkers skola. Södermanland. ofr. T2, K8. Pris.120.kr

 

 

122.174. Stenstrand. Torö. fr  maskinstämplad med propagandatext Stocholmsutställningen 1930 Stockholm 15.8.29. K7. Såld

 

122.175. Hälsning från Torö. Kyrkan. Ankarudden. Konabbsfjärden. Landsort. T6. K8. Pris.30.kr

 

122.176. Parti af Trehörningen. fr. OII. stpl PLK 248 23.8.1906. K8. Såld 122.177. Värdshuset Tre Tallar. Enköping. fr. stpl Hägersten 1 30.10.84. K7. Pris.40.kr

 

66.230. Albybro. (Trosa Lund). fr. OII. stpl Vagnhärad 7.9.1905. K7. Pris.120.kr 66.837. Tullgarn. T4. K8. Pris.50.kr

 

67.417. Tumbo Kyrka. Södermanland. T3. K8. Pris.30.kr 122.178. Tumbo kyrka. Södermanl. T1. K7. Såld

 

122.179. Tunabergs Hembygdsgård. pl. T5. K8. Pris.50.kr 122.182. Kyrkskolan. Tunaberg. fr. OII. stpl Nyköping 23.8.1905. K7. Pris.50.kr

 

122.180. Kyrkan. Tunaberg. T3. K8. Såld 122.181. Interiör av Tunabergs kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

122.183. (Buskhyttan Tunabergs socken). T1. K7. Pris.120.kr 122.184. Flygfoto över Tunabergs Kyrka. pl. T5. K7. Såld

 

66.674. Tureholms Slott. T2. K8. Pris.50.kr

 

122.185. Turinge Kyrka. Södermanland. T3. K7. Pris.30.kr 122.186. Dahlbergsmonumentet i Turinge. T4. K8. Såld

 

122.187. Tuvkärr. pl. T5. K7. Pris.50.kr 122.188. Tveta kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

66.656. Tynnelsö slott. T3. K8. Pris.50.kr 66.655. Nya Tynnelsö. fr. stpl. T3. K8. Pris.60.kr

 

122.189. Tysslinge kyrka. T1. K8. Såld 67.453. Tystberga kyrka. Södermanl. fr. OII. stpl Eskilstuna 20.6.1903. K7. Pris.30.kr

 

71.982. Lindö. Tystberga. fr. stpl Runtuna 11.10.47. K8. Pris.40.kr 122.190. Hälsning från Tystberga. Centralskolan. Björkliden. T6. K8. Pris.40.kr

 

122.191. (Johannesberg Tystberga). ofr. T1-3. K7. Pris.120.kr 122.192. (Tystberga). fr. GV. stpl Tystberga. T3. K7. Pris.120.kr

 

66.657. Täckhammar. T3. K8. Pris.50.kr

 

101.696. Tärnö slott. Södermanland. T2. K8. Såld 122.194. Tärnö Slott. Salongen. T3. K8. Såld

 

66.649. Parti från Tärnö. Södermanland. fr OII ostpl. T1. K7. Pris.60.kr

Till vykort Torshälla

Till vykort Trosa

U

122.216. Uddby. Trosa skärgård. T3. K8. Pris.60.kr 66.664. Ulfhäll. Södermanland. pl. T1. K7. Pris.50.kr

 

66.665. Uppinge. Södermanland. ofr, T1. K8. Pris.60.kr 119.356. Uttringe. fr. stpl Stockholm 18.11.21. K7. Pris.60.kr

Till vykort Utö

V W

122.221. Gammelgården. Vackstanäs. Hemskola. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

122.222. Vadsbro. Catrineborg. pl. T4. K7. Pris.50.kr 122.223. Vadsbro. Gryts Gård. T4. K8. Pris.60.kr

 

67.433. Wadsbro kyrka. T1. K8. Pris.40.kr 122.224. Interiör av Vadsbro kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

122.225. Lagmansö. Vadsbro. fr. OII. stpl Vadsbro 14.8.1909. K7. Pris.80.kr 122.226. Prästgården Vadsbro. Södermanland. fr. stpl Vadsbro 1933. T4. K8. Pris.50.kr

 

68.947. Wadsbro skola och kyrka. fr. GV. stpl. T2-3. K6. Pris.120.kr 122.227. Vadsbro. Nya Skolan. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.80.kr

 

122.228. Wadsbro. Wiks gård. fr. OII. stpl PLK 367 6.2.1908. K8. Pris.60.kr 122.230. Veckla. Vadsbro. pl. T4. K7. Såld

 

122.231. Flygfoto över Vadsbro. fr. stpl PKP 452B 19.5.48. K7. Pris.50.kr 122.232. Husby. (Wagnhärad). fr. OII. stpl Vagnhärad 9.7.1907. K7. Såld

 

122.233. Vagnhärad. Kyrkan. fr. stpl 1963. K8. Såld 122.234. Vagnhärad. Kyrkan. T5. K8. Såld

 

122.235. Hälsning från Vagnhärad. T6. K8. Pris.40.kr 122.236. Valinge. T3. K8. Pris.50.kr

 

108.231. Valla. (Shell). T5. K7. Pris.80.kr 66.588. Sunds Herrgård. Valla. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

122.229. Flygfoto över Valla. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr 122.237. Vallby kyrka. Södermanland. T3. K8. Såld

 

122.238. Vallby prästgård. Södermanland. fr + julmärke 1912. stpl. T3. K7. Såld 122.239. Flygfoto av Vallby kyrka. Södermanland. fr. stpl Eskilstuna 19.7.46. K8. Pris.40.kr

 

66.879. Motiv från Båven vid Valhalla. fr. stpl Ripsa 2.8.43. K7. Pris.40.kr

 

122.240. Lida Herrgård. Valsberga. fr. stpl Valsberga 30.6.49. K7. Pris.50.kr 102.507. Skäggesta Ålderdomshem. Walsberga. fr. stpl Vallsberga 17.7.22. K8. Såld

 

122.241. Vansö kyrka. T5. K8. Såld 122.242. Vy från Vappersta. fr. OII. stpl 1911. T2. K8. Pris.40.kr

 

122.243. Weda. Lästringe. fr. stpl Nyköping 22.1.52. K8. Pris.50.kr 95.511. Vefvelsta gård. T3. K8. Pris.60.kr

 

122.244. Westerby. (hektografiskt vykort troligen av Bror Bodingh) ofr. T1. K8. såld 122.245. Institutet för Husdjursförädling. Wiad. Institutionsbyggnaden. fr. stpl Eldtomta. T5. K7. Såld

 

122.246. Vibyholms Slott. Södermanland. T4. K8. Pris.50.kr 66.876. Vibäcks pensionat. Bogslöt. fr. stpl Nyköping 20.7.47. K8. Pris.50.kr

 

122.247. Vik. Stigtomta. T2. K8. Pris.50.kr 122.248. Viks Gård. Södermanland. T3. K8. Pris.60.kr

 

23.672. Eskilstuna. Hvilsta. fr. OII. stpl PLK 236 A 29.6.1906. K8. Såld

 

67.526. Eskilstuna. STF:s Vandrarhem Vilsta Gård. fr. stpl. T6. K7. Pris.50.kr 122.249. Vilsta Camping. fr. stpl Eskilstuna 14.2.80. K8. Pris.40.kr

 

122.250. Bruksgården. Virå. T6. K8. Pris.40.kr 122.251. Motiv från Virå Bruk. T6. K8. Pris.40.kr

 

23.587. Visbohammar. Gnesta. fr. stpl Gnesta 16.6.1939. T4, K8. Pris.80.kr 122.252. Nyköping - Oxelösund. Wivestabadet. T6. K8. Pris.40.kr

 

101.698. Farneby. Vrena. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.253. Parti af Wrena Kyrka & Pilgrimsbo. ofr. T2. K8. Pris.40.kr 122.254. Vrena skola. fr. stpl Vrena 5.6.37. K7. Pris.60.kr

 

66.882. Wrena. Södermanland. T2. K8. Pris.50.kr 122.255. (Wrena). fr. stpl Wrena 7.12.1927. K7. Pris.120.kr

 

66.883. Parti av Vrena. T5. K8. Pris.50.kr 122.256. Flygfoto över Vrena. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.257. Vretarne. fr. OII. stpl Virsbo 3.6.1905. K7. Pris.120.kr 66.863. Lars Erik i Vrälinge. T2. K8. Pris.60.kr

 

122.258. Vårdinge Folkhögskola. T6. K8. Pris.30.kr 122.259. Wårdinge kyrka. T4. K8. Pris.30.kr

 

122.260. Vårsta Diakonissanstalt. Elevhemmet. T5. K8. Pris.50.kr 122.261. Vårsta Diakonissanstalt med Sjukhemmet Fristad i förgrunden. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

122.262. Vällinge. Konvalescenthem. fr. OII. stpl Stockholm 11.5.11. K7. Pris.60.kr 66.864. Vännevad Gård. (Vingåker). Blank baksida. 1933. K8. Pris.50.kr

 

122.263. Väsbyholm. fr. OII. stpl PLK 236 B 11.8.1903. K6. Såld 122.264. Uppfarten till Väsby Villa. T4. K8. Såld

 

122.266. Brommagården. Västerljung. fr ostpl. T5. K8. Pris.40.kr 122.267. Hållsviken. Västerljung. T5. K8. Pris.50.kr

 

66.874. Flygfoto över Västerljungs kyrka. T5. K8. Pris.40.kr 122.268. Västerljungs Kyrka. Interiör. ofr. T4. K8. Såld

 

122.269. Källvik. Vesterljung. fr. stpl Källviksudde 20.4.53. K7. Pris.80.kr 48.267. Västerljung. Västankärr skola. T5. K8. Pris.50.kr

 

122.270. Västerljungs stationssamhälle. fr. stpl Västerljung 4.12.53. K8. Pris.60.kr 122.271. V. Gerums kyrka. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

Till vykort Vingåker

Till vykort 

A - D    E - H    I - L    M - Q    R -  S    T - V    Y - Ö

    
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V