LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Uppsala

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 I butiken finns det fler motiv från Uppsala.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Gatumotiv

80.127. Upsala - Parti af Barngårdsgatan. fr. OII. stpl PLK 253 C 16.10.1903. K7. Pris.120.kr 119.586. Parti af Börgegatan. Upsala. fr. OII. stpl. fr. K6. Pris.60.kr

 

101.702. Upsala. Drottninggatan och Carolina Redivia. (Upsala Arbetares Konsumtionsförening, A. Rapp Skomakare, Oscar Lindgren Målare). ofr. T1. K8. Såld 119.587. Järnbrogatan. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 26.2.1906. K8. Såld

 

96.956. Missionsgården vid Kungsgatan. Upsala. T3. K7. Pris.50.kr 119.588. Parti af Repslagaregatan. Upsala. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.80.kr

 

 

96.959. Skolg. Sysslomansg. Upsala. fr. OII. stpl Falun 31.12.05. K8. Pris.80.kr 119.589. Upsala. Skolgatan. fr. OII. stpl Upsala. T1. K7. Pris.60.kr

 

72.268. Upsala. Domkyrkan från S:T Larsgatan. fr. OII. stpl Karlstad 27.4.1903. K7. Pris.40.kr 119.590. St. Persgatan. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 8.5.1909. K8. Pris.140.kr

 

119.591. Uppsala. Sturegatan. ofr. T3. K8. Såld 119.592. Parti af Svartbäcksgatan. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 9.1.1911.  K8. Såld

 

119.593. Vaksalagatan. Upsala. fr. GV. stpl Uppsala. T3. K7. Pris.160.kr 119.594. Upsala. Waksalagatan. T1. K7. Pris.80.kr

 

72.267. Upsala. Utsikt från Hvalfgatan. T3. K7. Såld 72.663. Uppsala. Valvgatan. fr. stpl Uppsala 21.11.49. K8. Pris.40.kr

 

119.595. Vestra Strandgatan. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 13.5.1903. K7. Pris.60.kr 72.274. Parti af Trädgårdsgatan. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 17.6.1905. K8. Såld

 

119.596. Uppsala. Trädgårdsgatan. (Biograf Röda Kvarn). T5. K8. Pris.80.kr 119.584. Uppsala. Västra Ågatan. fr. T5. K8. Såld

 

119.585. Uppsala. Östra Ågatan. T4. K8. Pris.80.kr 72.273. Parti af Ågatorna. Upsala. T2. K8. Pris.50.kr

 

Järnväg - Spårväg

119.542. Uppsala. Centralstationen. T5. K8. Pris.50.kr 119.543. Upsala Norra Järnvägsstation. fr. GV. stpl PLK 336 B 15.9.1914. K8. Pris.380.kr

 

96.960. Uppsala. Parti av Stortorget. T5. K7. Pris.180.kr 77.362. Upsala. Sysslomansgatan. fr. OII. stpl Upsala 14.10.1908. K6. Pris.160.kr

 

53.942. Från invigningen af Upsala elektr. spårvägar. fr OII stpl Sågmyra 10.6.1911, K8. Pris.220.kr 119.541. Från invigningen af Upsala elektr. spårvägar. T2. K6. Såld

 

53.941. Upsala. Elektriska spårvagnen passerar Grindstugan. fr. OII. stpl PLK 253 B 12.11.1906. T2. K8. Pris.340.kr 51.144. Upsala. Elektriska spårvagnen passerar Trädgårdsgatan. fr OII stpl Upsala 16.9.1906. K8. Pris.340.kr

 

Gruss aus - Semitopo

60.098. Upsala. Slottet. fr. OII. stpl Upsala 17.12.1901. K5. Pris.160.kr 60.353. Upsala. Hamnen. pl. T1. K7. Pris.300.kr 104.842. Upsala. Vestgöta nation. fr. OII. stpl Upsala 13.3.02. K7. Pris.340.kr

 

92.562. Upsala. Trefaldighetskyrkan. fr. GV. stpl Uppsala 1. T1. K7. Pris.360.kr

 

53.961. Upsala. Slottet. Universitetet. Domkyrkan. fr. OII. stpl PKXP No 9 C 10.8.1900. K7. Pris.240.kr 119.527. (Uppsala). fr. OII. stpl Upsala 16.3.1897. K7. Pris.400.kr

 

80.936. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 14.10.1901. K7. Pris.260.kr 56.017. Upsala. Domkyrkan. pl. T1. K7. Pris.260.kr

 

56.016. Gamla Upsala. fr. OII. stpl Upsala 21.4.1902. K7. Pris.260.kr

 

46.918. Upsala. Domkyrkan. fr. OII. stpl Upsala 1.10.1901. K6. Pris.160.kr 46.916. Upsala. Slottet. fr. OII. stpl Upsala 11.1.1902. K7. Pris.160.kr

 

46.919. Upsala. Trefaldighetskyrkan. fr. OII. stpl Upsala 1.3.1902. K7. Pris.160.kr 67.408. Upsala. Järnvägsstationen. fr. OII. stpl Upsala 28.3.1902. K7. Pris.240.kr

 

46.922. Upsala. Fyrisån. pl. T1. K7. Pris.160.kr

 

72.778. Upsala. Slottet. fr. OII. stpl Upsala 14.1.99. K7. Pris.260.kr 119.528. Upsala. Domkyrkan. fr. OII. stpl Upsala 5.8.1901. K5. Pris.120.kr

 

72.689. Slottet och Domkyrkan. Uppsala. T3. K6. Pris.120.kr 72.775. Upsala. Universitetet. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.120.kr

 

119.530. Uppsala. Domkyrkan. Slottet och Domkyrkan. Universitetet. Erkebiskopshuset och Geijerstatyn. Rappska Huset. Grand Hotell Hörnan. Botaniska Trädgården. Uppsala Högar. pl. T3. K6. Pris.160.kr 99.055. Uppsala. Domkyrkan. Slottet. Trefaldighetskyrkan. Universitetet. Akademiska Sjukhuset. Carolina Rediviva. Svandammen. Domkyrkan med Fyrisån. fr. OII. stpl 17.9.07. K7. Pris.160.kr

 

119.529. Uppsala. Domkyrkan. Slottet. Carolina Rediviva. Universitetet. Flustret. Geijersdal. T2. K7. Pris.160.kr 99.056. Uppsala. pl. T1. K7. Pris.200.kr

 

72.776. Domkyrkan. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 18.9.1901. K7. Pris.120.kr 92.563. Uppsala. Domkyrkan. T1. K7. Pris.120.kr

 

119.531. Slottet. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 19.9.1901. K7. Pris.120.kr

 

53.410. Uppsala. Mikaelskapellet. T1. K8. Pris.160.kr 53.411. Uppsala. Domkyrkan. fr. OII. stpl Rimbo 8.12.1903. K7. Pris.160.kr

 

53.412. Uppsala. H. Trefaldighetskyrkan. T1. K8. Pris.160.kr 53.409. Uppsala. Slottet och Domkyrkan. T1. K8. Pris.160.kr

 

119.532. Upsala. Slottet. (Relief). fr. OII. stpl Upsala 26.5.01. K7. Pris.160.kr 92.564. Hälsning från Upsala. Slottet. fr. OII. stpl 28.2.1906. K7. Pris.160.kr

 

53.351. Uppsala. Domkyrkan och Slottet. Dragspelskort med 10 vyer från Uppsala. T3. K8. Pris.160.kr

 

83.723. Nybron i Upsala under småtimmarna. (Gubben Noak). T1. K7. Pris.140.kr 119.533. Magisterns flamma. sign. Max Hänel.  fr. OII. stpl PKXP No 26 A 12.7.1902. K7. Pris.50.kr

 

Sjukhus - Skolor

72.303. Upsala. Akademiska sjukhuset. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.50.kr 119.544. Uppsala. Kungl. Akademiska Sjukhuset. Centralsanatoriet. pl. T5. K7. Pris.40.kr

 

119.545. Upsala. Epidemiska Sjukhuset. T2. K7. Pris.60.kr 119.546. Uppsala. Psykiatriska Kliniken. fr. stpl Uppsala 13.9.55. K8. Såld

 

73.345. Upsala. Samariterhemmet. fr. OII. stpl Upsala 31.10.04. K8. Pris.80.kr 119.547. Uppsala. Samariterhemmet. Kungsängsgården. fr. stpl. K8. Pris.40.kr

 

119.548. Samariterhemmets sjukhus trappuppgången. T2. K8. Pris.40.kr

 

119.549. Upsala. Nya Sjukhuset. T2. K8. Pris.60.kr 119.550. Uppsala Sjuksköterskehem. fr. stpl Uppsala 6.9.42. K8. Pris.50.kr

 

119.551. Högre allmänna Läroverket. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 15.5.1905. K6. Pris.60.kr 72.879. Uppsala. Carolina Rediviva. T4. K8. Pris.50.kr

 

119.552. Uppsala. K. Universitets-Biblioteket. (Carolina rediviva) 1904. T3. K7. Pris.50.kr 72.289. Högre elementarläroverket för flickor. Upsala. ofr. T3. K8. Pris.60.kr

 

72.293. Uppsala. Fjellstedtska skolan. fr. OII. stpl Upsala 11.3.1902. K7. Pris.50.kr 72.300. Upsala. Folkskollärareseminariet. fr. OII. stpl Upsala 26.1.1910. K8. Pris.60.kr

 

72.291. Upsala. Nya Folkskolelärareseminariet. T3. K8. Pris.50.kr 119.553. Uppsala. Fysiska institutionen. fr. stpl. T4. K7. Pris.60.kr

 

119.554. Uppsala. Gestrike-Helsinge Nation. Trädgårdsgatan. fr. OII. stpl Upsala 27.3.03. K7. Pris.80.kr 119.555. Uppsala. Göteborgs Nation. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

72.287. Uppsala Hemsysterskola. fr. stpl Uppsala 14.2.47. K8. Pris.40.kr 72.284. Hemsysterskolan. Uppsala. fr. stpl Uppsala 13.2.64. K8. Pris.40.kr

 

119.556. Fackskolan för Huslig Ekonomi. Uppsala. fr. stpl Stockholm 11.5.45. K7. Pris.50.kr 72.294. Katedralskolan. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 23.11.1908. K7. Pris.50.kr

 

72.335. Upsala. Norrlands Nation. T1. K8. Pris.60.kr 119.557. Upsala. Norrlands Nation. fr. OII. stpl PKXP No 24B 29.10.1902. K7. Pris.80.kr

 

119.558. Uppsala. Pedagogiska skolan. T4. K8. Pris.50.kr 104.272. Upsala. Småskolelärarinne-Seminariet. fr. OII. stpl Tumba 27.2.1907. K8. Pris.80.kr

 

72.354. Uppsala. Stockholms Nation. T4. K8. Pris.50.kr 119.559. Uppsala. Södermanlands och Närkes Nation. fr. GV. stpl Uppsala 1 5.2.13. K8. Såld

 

72.708. Uppsala. Nya Universitetshuset. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 104.273. Upsala universitets vestibul. Stereovykort. T1. K7. Pris.60.kr

 

96.961. Uppsala Universitets Bibliotek. Läsesalen. T3. K8. Pris.60.kr

 

72.353. Uplands Nation. Upsala. T1. K7. Pris.50.kr 119.560. Uppsala. Värmlands Nation. T3. K7. Pris.50.kr

 

72.347. Upsala. Vestgöta Nation. T1. K8. Pris.60.kr 72.342. Vestmanland - Dala Nationshus. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 11.6.1906. K7. Pris.60.kr

 

119.561. Östgöta Nation. Upsala. T1. K8. Såld 119.562. Gluntens flamma. T2. K8. Pris.120.kr

 

54.077. Uppsala Studentkårs-karneval d. 20 Maj 1905. Krigskonsten. Stockholms Nation. Spegelfäkteri. T1. K8. Pris.80.kr 54.089. Uppsala Studentkårs karneval 21 Maj 1910. Studenternas gynnare och vänner. Städet. Stadsbudet. Hofmästarn. fr OII stpl Stockholm 22.9.10. K6. Pris.80.kr

 

Händelser

72.357. Uppsala Läns Hemslöjdsutställning 1915. T3. K7. Pris.50.kr 119.625. Uppsala Läns Hemslöjdsutställning 1915. T3. K7. Pris.50.kr

 

119.626. Medlemar af Domkören på besök hos Ärkebiskop Söderblom i Ärkebiskops Palais i Uppsala. I bakgrund är Domkyrkan. T2. K7. Pris.50.kr 119.627. Upsala. Konung Oscar och Prins Gustaf Adolf vid Universitetet. T1. K8. Pris.60.kr

 

119.628. (Uppsala. 1923). T4. K7. Pris.60.kr 119.629. 30/4 kl 3 e.m. foto. Borke. T4. K8. Pris.80.kr

 

119.630. (Upsala). T3. K8. Pris.80.kr 119.631. (Uppsala). T3. K7. Pris.80.kr

 

119.632. Gluntsångarne Ernst Bergholm och Gideon Petterzon. T1. K7. Pris.60.kr

 

Statyer

119.534. Uppsala. Stig Blombergs "Systrarna". T5. K8. Pris.40.kr 119.535. Uppsala. Mor av Carl Eldh. T5. K8. Pris.40.kr

 

72.961. Upsala. Geijersstoden. fr. OII. stpl Upsala. T2. K8. Pris.40.kr 119.536. Upsala. Geijers Tanke. fr. GV. stpl Uppsala 3.9.16. K8. Pris.40.kr

 

72.934. Uppsala. Prins Gustafs staty. T5. K8. Pris.40.kr 72.922. Uppsala. Gustaf I:s staty. T5. K8. Pris.40.kr 119.537. Uppsala. Ivar Johnsson. "Flickan på delfinen". T5. K8. Pris.40.kr

 

72.906. Upsala. Engelskan och Karl XIV Johans byst. ofr. T1. K7. Pris.40.kr 72.918. Uppsala. Finn Malmgrens staty. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.538. Uppsala. Carl Milles. Vingarna. fr. GV. stpl Uppsala 1 31.3.15. K8. Pris.40.kr 72.907. Odinslund. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 24.12.1902. K7. Pris.40.kr

 

119.539. Upsala. Carl Rupert Nybloms grafmonument. fr. GV. T3. K8. Pris.40.kr 72.926. Uppsala. Sten Sturemonumentet. T5. K8. Pris.40.kr 119.540. Jacob Ulfsson Statyn. Uppsala. T5. K8. Pris.40.kr

 

72.971. Gunnar Wennerberg. Slottsbacken. Upsala. T4. K8. Pris.40.kr 72.920. Pontus Wikners grafmonument å Upsala Kyrkogård. T2. K8. Pris.40.kr

 

Kyrkor

72.625. Domkyrkan före År 1702. Upsala. T2. K7. Pris.40.kr

 

72.646. Upsala Domkyrka. T2. K8. Pris.30.kr 72.532. Uppsala. Domkyrka. Högkoret. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.613. Eriksbergskyrkan. Uppsala. fr. stpl Uppsala 27.2.62. K8. Pris.40.kr

 

73.017. Gamla Uppsala kyrka. T3. K8. Pris.30.kr 72.997. Gamla Upsala kyrka. I gången stenen över S:t Eriks grav. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.614. Gamla Uppsala Kyrka. Petrus med nyckeln. T2. K6. Pris.40.kr 119.615. G:la Upsala. Kyrkan och Kungshögarna. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.616. Uppsala. Kyrkosalen vid Österplan. fr. OII. stpl Bälingsta 28.2.1906. K7. Pris.50.kr

 

73.058. Uppsala. Mikaelkapellet. fr. GV. stpl Uppsala 19.7.16. K8. Pris.30.kr 119.617. Upsala. Mikaelskapellet. Interiör. T2. K8. Pris.30.kr

 

119.618. Missionskyrkan. Uppsala. T5. K8. Pris.30.kr 119.619. Uppsala. Salabackekyrkan. fr. stpl Uppsala 1 31.7.63. K8. Pris.40.kr

 

119.620. S:t Johannis kyrka. Upsala. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.40.kr 119.621. Uppsala. S:t Johanneskyrkan. Interiör. fr. stpl. T4. K7. Pris.30.kr

 

119.622. Uppsala. S:t Lars Katolska kapell. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.623. Uppsala. Trefaldighetskyrkan. T3. K8. Såld 73.057. Interiör af Trefaldighetskyrkan. Upsala. fr OII stpl PLK 253B 13.4.1911, K8. Pris.40.kr

 

119.624. Vindhemskapellet. Upsala. fr. OII. stpl Järbo 18.7.1908. K7. Pris.50.kr

 

Övrigt

119.570. Uppsala. Akademikvarnen. T4. K8. Såld 72.478. Upsala. Anatomikum. T2. K8. Pris.60.kr

 

119.578. Arf-Prinsens bostad i Upsala. fr. OII. stpl Upsala 15.11.02. K7. Pris.80.kr 109.594. Upsala. Asylen. T2. K7. Pris.140.kr

 

101.701. Automaten. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 21.2.03. K7. Såld 119.577. Uppsala. Biologiska Muséet. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.50.kr

 

68.775. Upsala. Motiv från Botaniska trädgården. T1. K8. Pris.40.kr 119.603. Brandstationen. Upsala. Senare frankering. T4. K7. Pris.50.kr

 

73.204. Upsala från Domkyrkotornet. fr. OII. stpl Upsala 16.3.1903. K8. Pris.50.kr 72.667. Domtrapphuset. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 11.3.1903. K8. Pris.60.kr

 

119.601. Uppsala. Draget. fr. stpl Uppsala 8.9.46. K7. Pris.50.kr 119.612. Upsala. Drottning Kristinas klocka. T2. K8. Pris.40.kr

 

119.563. Uppsala. Flustret. fr. stpl Uppsala 11.3.56. K8. Pris.40.kr 51.146. Fyris 1 Upsala. fr. OII. stpl Upsala 26.3.1903. K8. Pris.240.kr

 

119.605. Uppsala. Fyrisbadet. T6. K8. Såld 119.600. Parti af Fyrishall och haglundsbron. Upsala. fr. OII. stpl PLK 336 A 23.4.1910. K7. Pris.80.kr

 

119.582. Upsala. Parti från Fyrisån. (Delfin). fr. OII. skadat märke. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 101.703. Upsala. Gamla Torget. fr. OII. stpl Upsala 8.10.1904. K7. Pris.120.kr

 

119.567. Geijersdalen. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 16.10.1903. K8. Pris.40.kr 72.401. Uppsala. Geijers Gården. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

72.249. Gillet. Upsala. T1. K8. Pris.60.kr 119.566. Uppsala. Gillet. "Gillesalen". T5. K8. Pris.40.kr

 

72.246. Uppsala. Grand Hotell Hörnan. fr. OII. stpl PKXP No 24 D 21.8.1909. K7. Pris.60.kr

 

56.019. Grindstugan och gröna rummet. fr. OII. stpl Upsala. T1. K7. Pris.120.kr 56.018. Grindstugan och stora salen. fr. OII. stpl Upsala 22.10.1902. K7. Pris.120.kr

 

72.857. Uppsala. Gunillaklockan. fr. stpl Uppsala 1.4.60. K8. Pris.30.kr 119.576. Upsala. Gustavianum. T4. K8. Pris.50.kr

 

119.609. Uppsala. Hamnen. fr. OII. stpl Upsala 26.10.05. K7. Pris.120.kr 119.608. Hamnen. Upsala. fr. OII. stpl Upsala. T1. K7. Pris.140.kr

 

119.610. Hamnen. Upsala. (Fyris 1). fr. OII. stpl Upsala 22.7.03. K7. Pris.140.kr 119.597. Uppsala. Imperfectum. T5. K8. Såld

 

73.354. Uppsala. Islandsgårdarna. fr. stpl Uppsala 2.10.47. K8. Pris.50.kr 96.955. Upsala. Kallbadhuset. fr. GV. stpl PLK 336 B 28.11.1913. K7. Pris.60.kr

 

119.572. Upsala. Kemikum. fr. OII. stpl Upsala 23.6.1903. K6. Pris.60.kr 119.571. Upsala. K. F. U. M. pl. T3. K7. Pris.50.kr

 

119.568. Linnéanska Trädgården. Upsala. T3. K8. Pris.50.kr 104.270. Upsala. Linnéska huset. fr. OII. stpl Upsala. T1. K7. Pris.80.kr

 

119.569. Uppsala. Linnéträdgården från öster. T5. K8. Pris.30.kr 119.565. Upsala. Lycksalighetens ö. fr. OII. stpl Upsala 7.6.1902. K7. Pris.40.kr

 

119.599. Uppsala. Mälarbanken och Rådhuset. T2. K8. Pris.50.kr 68.769. Nya Kasernerna. Upsala. fr. OII. stpl Upsala. T3. K8. Pris.60.kr

 

119.604. Upsala. Nybron. T2. K7. Pris.80.kr 119.607. Upsala. Observatorium. fr. OII. stpl Upsala 5.1.1907. K7. Pris.60.kr

 

72.445. Upsala. Odenslund. T2. K7. Pris.50.kr 72.952. Villan Odensborg. Gamla Upsala. Den enda äkta och äldsta mjödservering i Sverige. fr. OII. stpl Upsala 7.11.1906. K7. Pris.60.kr

 

119.574. Gamla Upsala. Odinsborg. T5. K8. Pris.40.kr 119.575. Läsestugan. Polacksbacken. fr. OII. stpl Upsala 19.7.1904. K8. Pris.80.kr

 

73.347. Polacksbacken. Vaktstugan. T1. K7. Pris.120.kr 119.581. Uppsala. Politiska Knuten. T2. K8. Pris.50.kr

 

96.958. Utanför Prinsens hus. Upsala. ofr. T1. K6. Pris.60.kr 119.573. Pumpen vid St. Eriks källa. Upsala. T1. K8. Pris.60.kr

 

119.611. Uppsala. Rullan. T3. K7. Pris.60.kr 119.606. Uppsala. Restaurang Skarholmen. T6. K8. Pris.40.kr

 

72.605. Upsala. Skytteanum. fr. stpl Uppsala 3.8.18. K8. Pris.40.kr 119.583. Upsala. Slottsgränd. fr. OII. stpl PLK 253 C 5.8.1904. K7. Såld

 

73.353. "Sommarro". Upsala. ofr. T1. K7. Pris.80.kr 119.598. Sparbanken. Upsala. pl. T1. K7. Pris.60.kr

 

90.579. Upsala. Stadshotellet. fr. OII. stpl Upsala 1.6.1909. K6. Såld 119.602. Uppsala. S:t Eriks torg. T5. K8. Pris.60.kr

 

101.705. Upsala. Stora Torget. fr. OII. stpl Upsala 23.5.1903. K7. Pris.120.kr 72.456. Upsala. Sturehvalfvet. T2. K8. Pris.50.kr

 

119.579. Upsala. Svanfeldtska huset. fr. OII. stpl Upsala 23.6.1906. K7. Såld 119.580. Uppsala. Syskrinet och de Sju gluggarna. pl. T5. K7. Såld

 

72.479. Vattenledningsverket och Svandammen. Upsala. T2. K8. Pris.60.kr 119.564. Uppsala. Ärkebiskopshuset. T1. K8. Pris.80.kr

 

Till vykort  Uppland Övrigt T - V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V