LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Uppland T - V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

T

119.314. Teda kyrka. Upland. Med Natt och Dag-Stureska gravkoret samt klockstapeln. fr. stpl Enköping 31.12.1921. K7. Pris.40.kr 119.315. Interiör av Teda Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.316. Tegelsmora Kyrka. T5. K7. Pris.30.kr 119.317. Interiör af Tensta Kyrka. T3. K8. Pris.30.kr

 

119.318. Upland. Landsvägsmotiv från Tibble. ofr. T1. K8. Såld 119.319. Tiby. Börje. Upsala. fr. OII. stpl Upsala 3.11.1910. K6. Såld

 

119.320. Aspenbadet. Tierp. T6. K8. Pris.40.kr 119.321. Tierp. Centralgatan. fr. stpl PKP 28 A 13.11.45. K7. Pris.50.kr

 

119.322. Degerbo. Tierp. pl. T3. K7. Pris.120.kr 119.323. Esplanaden. Tierp. T6. K8. Pris.40.kr

 

68.633. Folkskolan. Tierp. pl. T3. K7. Pris.50.kr 119.324. Forsshem. Tierp. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.325. Tierp. Grevgatan. (bl.a. Apotek och Oscaria). T5. K8. Pris.50.kr 81.460. Tierp. Hembygdsgården. T5. K8. Pris.40.kr

 

68.689. Tierp. ofr. T1. K7. Pris.240.kr

 

70.587. Tierp. Kyrkan. T3. K8. Pris.40.kr 119.326. Tierp. Interiör af Kyrkan. T3. K8. Pris.30.kr

 

119.327. Tierp. Nathanaelskyrkan. pl. T5. K7. Pris.30.kr 119.328. Interiör Nathanaelkyrkan. Tierp. T5. K7. Pris.30.kr

 

119.329. Tierp. Läkarebostaden. fr. OII. stpl Tierp 5.3.1903. K7. Såld 119.330. Med hälsningar från Pricks Pepparkakor. T6. K3. Såld

 

119.331. Stynsberg. Tierp. T3. K8. Pris.50.kr 68.812. Parti af Tierp. fr. OII. stpl. T3. K7. Pris.140.kr

 

119.332. Vy från Tierp. T3. K8. Pris.50.kr

 

59.900. Tierp. Järnvägsstationen. Fabrikör Stenborgs villa. Järnvägsstationen. Posthuset. Vidablick. Sveabacken. Kyrkan. Parti af Tierpsslätten. Sädeströskning på fältet. fr. OII. stpl PKXP No 28.A 10.6.1908. K7. Pris.200.kr 60.367. Hälsning från Tierp. sign. Hjalmar Eneroth (Bildbandskort. lucka med 10st vyer från Tierp). fr. OII. stpl PLK 275 B 24.7.1924. K7. Såld

 

 

119.333. Tillinge kyrka. Exteriör. T5. K8. Pris.30.kr 119.334. Tillinge kyrka. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.335. Hälsning från Tjockö. fr. stpl Gräddö 4.8.78. K7. Såld 119.336. Flygfoto över Tobo bruk. fr. stpl. T5. K7. Såld

 

17.996. Sthlms Sjukkassors Konvalescenthem. Tobo. fr. stpl Tobo 8.3.40. K8. Pris.50.kr 68.632. Sthlms Sjukkassors Konvalescenthem. Tobo. fr. stpl Tobo. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.337. Tolfta kyrka. T6. K8. Pris.30.kr 101.642. Parti från Tomta. (Skolhuset). fr. OII. stpl Häfverö 7.12.1903. K7. Såld

 

119.338. "Torehill". Stockholms arbeterskors semesterhem. T4. K6. Såld 119.339. Thorsätra. T1. K8. Såld

 

119.340. Torstuna prästgård. Uppland. pl. T5. K7. Pris.40.kr

 

119.341. Torstuna. Kyrka. T5. K8. Såld 119.342. Torstuna kyrka. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.343. Torsvi. Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.344. Interiör av Torsvi Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.345. Ångbåtsbryggan med Trutsundet. T5. K8. Såld 119.346. Grill. Trylkobb. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

119.347. Meeths Semesterhem Trångholmen. Herrgården. T5. K7. Pris.50.kr 119.348. Utsikt över Träkvista å Lundhagens bryggor. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.349. LO:s konferensgård. Täljöviken. T6. K8. Såld

 

23.681. Nora kyrka. Tärnsjö. T5. K8. Pris.30.kr 119.350. Östa Friluftsreservat. Tärnsjö. Nedre Dalälven. fr. stpl Spånga 12.2.86. K8. Pris.30.kr

 

U

119.351. Uknö Gård. T5. K8. Pris.50.kr 68.630. Ultuna Landtbruksinstitut. fr. OII. stpl Upsala 24.5.1905. K7.Såld

 

119.352. Kvarnforsen å Stockholms Elektricitetsverk Kraftverksområde vid Dalälfven. (Untrafallen). T2. K7. Pris.50.kr 119.353. Ununge kyrka. fr. OII. stpl Schebo bruk 24.12.1903. K7. Såld

 

119.354. Upplands Bro. Lejondals Slott. Åldö-Badet. Centrum. Kyrkan. fr. stpl Bro 3.8.67. K7. Såld 119.355. Motiv från Utsundssjön. T5. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort Uppsala

 

V

119.358. Vackstanäs Lanthushållsskola. T5. K8. Pris.50.kr

 

109.326. Ångf. Blidösund angör Vagnsunda södra brygga. fr. stpl. T5. K8. Såld 119.359. Vagnsunda. fr. stpl Stockholm 6.8.45. K8. Pris.50.kr

 

119.361. Vaksala kyrka. fr. OII. stpl Uppsala 26.8.1911. K7. Såld 119.360. Vaksala. Altarskåpet. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.362. Vallby Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.363. Interiör av Vallby Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.364. Ungdomsgården. Vallersvik. T5. K7. Pris.60.kr

 

119.365. Valö Kyrka. T5. K8. Såld 70.550. Walö kyrka. ofr. T5, K8. Pris.30.kr

 

97.513. Vappa. fr. OII. stpl PKXP No 34B 20.5.1908. K8. Pris.140.kr

 

119.403. Ålderdomshemmet. Wassunda. pl. T5. K7. Såld 119.366. Vassunda kyrka. Upland. T1. K8. Såld

 

68.614. Bruksgatan. Vattholma. ofr. T1. K8. Pris.80.kr 101.923. Fackskolans Lanthushållsseminarium. Brogård. Vattholma. fr. stpl Örbyhus 21.3.36. K8. Pris.80.kr

 

68.626. Flottskärs Gård. Vavd. pl. T5. K8. Pris.50.kr 68.611. Ekholmens Slott. Veckholm. fr stpl Stockholm 30.8.22. K8. Pris.50.kr

 

119.367. Weckholms Prostgård. fr. OII. stpl Veckholm 5.8.1905. K7. Såld

 

70.547. Veckholms Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.368. Interiör av Veckholms Kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

70.574. Weckholms klockstapel. T1. K8. Pris.40.kr 119.369. Vendel. Kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

68.617. Wenngarns Slott. Uppland. fr OII stpl, T1. K8. Pris.50.kr 119.370, Venngarn. Slottskapellet. T3. K8. Såld

 

119.371. Vesterkulla Pensionat. T5. K8. Pris.50.kr 119.372. No. 16a. Vester Åkers Kyrka. Interiör. T1. K8. Pris.30.kr

 

91.065. Stora Westtibble. Upland. fr. OII + Julmärke. stpl Stockholm 31.12.04. K7. Pris.60.kr 68.612. Vesttibble Doktor- och Apotekarebostad. fr. OII. stpl Bro. T1. K7. Pris.60.kr

 

119.373. Vettersö. Utsikt från Pracken. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K7. Såld 68.664. Vettersö. Utsikt från Tyrö. fr. stpl Stockholm 17.8.57. K8. Pris.40.kr

 

119.374. Sigtuna. Viby By. ofr, T6. K7. Pris.30.kr 119.375. Wij Gård. T4. K8. Såld

 

119.376. Strandgårdens Vegetariska Gästhem. Vika-Strand. T6. K8. Såld

 

68.601. Wiks slott i Uppland. ofr. T1. K7. Såld 119.377. Skjutbanan på Wik 19 17/6 06. fr. OII. stpl Stockholm 5.10.06. K8. Såld

 

119.378. Wiks Folkhögskola. Elevbostaden. T5. K8. Såld 119.379. Flygfoto över Wik. T6. K8. Såld

 

119.380. Villberga kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.381. Villberga kyrka. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.382. Tingshuset vid Wira bruk. fr. stpl Östanå 3.7.1924. K7. Pris.60.kr 104.300. Ösby Folkskola. Vittinge. T5. K8. Pris.60.kr

 

119.383. Vreta läger. Vaktstugan. fr. OII. stpl Vretavik 20.6.191?. K8. Såld 119.384. V. Films Missionshus och Predikantbostad. fr. OII. stpl Dannemora 31.7.1903. K6. Pris.50.kr

 

119.385. Parti från Ortalalund. Wäddö. fr. GV. stpl. T2. K8. Pris.50.kr 119.386. Motiv från Väddö kanal vid Elmsta. (ångf. Södertörn). fr. stpl Södertälje 8.8.51. K8. Såld

 

119.387. Strand koloni. Väddö. fr. stpl Väddö 28.6.27. K8. Såld 119.388. Hasselbackens Pensionat. Gåsvik. Väddö. fr. stpl . K8. Såld

 

68.722. Väddö Folkhögskola. Elevhem. fr. stpl Väddö 1.7.68. K8. Pris.40.kr 119.389. Väddö kyrka. A. Hallenberg. E. Ljungwe. T5. K8. Pris.40.kr

 

68.723. Björkögården. Väddöbacka. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.390. Björkögårdens Gästhem. Väddöbacka. T6. K8. Pris.30.kr 119.391. Väddö. Turistgården Haga. fr. stpl Väddö 14.8.79. K8. Pris.30.kr

 

119.392. Vänge Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.393. Väringsö. ofr. T3. K6. Pris.80.kr

 

68.618. Wärsta gård. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 68.622. Motiv från Väsby. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.394. Stockholms Scoutdistrikts Vässarö. Vässarögården. fr. stpl. K8. Pris.30.kr 68.623. Motiv från Västerkulla. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.395. Motiv från Sötholmen. Västernäs. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K8. Pris.40.kr 119.396. (Västertranvik). fr. stpl Stockholm 21.6.48. K8. Pris.40.kr

 

119.397. Västlands kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.398. Vestra Edsviks Flickskolekoloni 1942. fr. stpl Väddöbacka 10.7.43. K7. Såld

 

119.399. Vestra Lagnö Havsbad. Panorama kort. T1. K8. Pris.160.kr

 

91.064. Westra Lagnö Hafsbad. Villa Saga. fr. GV. stpl Ångbåts PXP No 29. T3. K8. Pris.80.kr 41.461. Vestra Ryds kyrka. pl. T1. K8. Pris.40.kr

 

119.404. Motiv från Harg. Vätö. (Konsum). fr. stpl Norrtälje 24.7.63. K8. Såld

 

119.400. Motiv från Semesterhemmen. Vätö. T5. K8. Pris.40.kr 68.658. Motiv från Karlsängen. Vätö. fr. stpl Vätö. T5. K7. Såld

 

119.401. Strandparti vid Nysättra. Vätö. fr. OII. stpl Runmarö 13.1.1903. K7. Pris.140.kr 119.402. Vätö kyrka. Utsikt från klockstapeln. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr

Till vykort Vaxholm

Till vykort 

 A - D     E - G     H - K     L - N     O - R    S    T - V    Y - Ö

    
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V