LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Uppland A - D

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

A

 

116.769. Adelsö. fr. OII. stpl Stockholm 16.11.03. K7. Pris.80.kr 116.770. Adelsö. Stora Stenby. pl. T1. K7. Pris.60.kr

 

116.771. Ahlsta. Upland. T1. K8. Pris.50.kr 116.772. Almarestäket. T4. K8. Pris.50.kr

 

116.773. Motiv från Almunge. T5. K8. Pris.40.kr 116.774. Morängen. Almunge. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.775. Almvik och Blidö gårds omgifningar. T2. K7. Pris.160.kr 116.776. Alsike Kyrka. Uppland. fr. OII. stpl Lönneberga 11.9.1905. K7. Såld

 

68.119. Storbroviken. Alsvassen. T5. K8. Pris.40.kr 116.777. Göksbo. (Altuna). T2. K7. Pris.120.kr

 

82.160. Kyrkan och prästgården. Alunda. fr. OII. stpl Gimo 2.1.1905. K8. Pris.120.kr 116.778. Kydingeholm. Alunda. T6. K8. Såld

 

80.131. Arnö. fr. OII. stpl Nyköping 23.3.1904. K7. Såld 68.116. Arnö. fr. OII. stpl Ångbåts PXP No 32 23.6.1907. K7. Pris.120.kr

 

116.781. Arholma. Utsikt från Båken. T3. K8. Såld 116.782. Arholma. Skeppsmyra. T3. K8. Pris.80.kr

 

116.783. Arholma. Östersjö pensionat. Östersjö. T3. K8. Såld 116.784. (Arholma). T3. K7. Såld

 

116.785. Norra bryggan. Arholma. T5. K8. Såld

 

116.779. Aske. Uppland. fr. GV. stpl 4.1.1919. K7. Såld 116.780. Aspnäs. Ödekyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

B

116.786. Badplatsen. Backa. T5. K7. Såld 77.547. Ångbåtsbryggan. Bagghus. pl. T4. K6. Såld

 

116.787. Balingsta gamla kyrka. fr. OII. stp 1903. T1. K7. Pris.60.kr 116.788. Balingsta kyrka.ofr. T1. K7. Pris.40.kr

 

116.789. Bammarboda Gård. Bammarboda. T5. K8. Pris.50.kr 116.790. Barnens ö. Vasastadens Koloni. Backureten. T3. K7. Såld

 

116.791. Utsikt från Bergby kvarn. fr. stpl Hallstavik 22.7.71. K7. Såld 116.792. Bergby Gård. T6. K8. Pris.40.kr

 

68.183. Bergsbrunna Skolan. fr. stpl Bergsbrunna 26.9.33. K8. Pris.50.kr

 

116.793. Upland. Danmarks kyrka. (Bergsbrunna). T3. K8. Pris.40.kr 116.794. Danmarks kyrka. Bergsbrunna. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.795. Alphyddan. Bergshamra. pl. T2. K7. Pris.60.kr 116.796. Bergshamra by. fr. GV. stpl Bergshamra 8.12.1915. K6. Såld

 

68.107. Rosenlundsgården. Bergshamra. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.797. Biskopskulla kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 116.798. Interiör av Biskopskulla Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.799. Bitterna Prostgård. pl. T3. K7. Pris.60.kr 116.800. Hälsning från Björhövda. Engelbrekts församlingsgård vid Vätösund. Norrtälje. T6. K8. Pris.40.kr

 

116.801. Flygfoto över Tibble. Björklinge. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr

 

116.802. Björklinge kyrka. T5. K8. Såld 116.803. Interiör av Björklinge kyrka. ofr, T5. K8. Pris.30.kr

 

96.962. Björknäs. T2, senare frankering. K6. Pris.60.kr 116.804. Backa. Björknäs. T5. K8. Såld

 

115.570, Björknäs Gård. Bro. T5, K6, (hörnveck). Pris.40.kr

 

116.805. Björksta Kyrka. T5. K8, Pris.30.kr 116.806. Badstranden. Edsviks pensionat, Björkö. T5, K8, Såld

 

116.807. Marums Brygga. Björkö. fr. stpl Djursholm 21.12.74. K8. Såld 116.808. Björkö kyrka. T5. K8. Pris.40.kr

 

116.809. Björnö. T3. K8. Pris.80.kr

 

116.810. Ångf. Waxholm II och Kolsvik i Blidösund. pl. T2. K7. Pris.240.kr 97.006. Ångf. Blidösund. T5. K8. Såld

 

116.811. Blidö kyrka och skola. fr. stpl Ångbåts PXP No 135 21.6.1927. K7. Såld 111.760. Blidö. Motiv från Stämmarsund. fr. stpl Stockholm 21.7.31. K7. Såld

 

116.812. Blidö. Motiv från Österbåts. fr. stpl. T5. K8. Såld 116.813. Motiv från Fällgate. Blidö. fr. stpl Blidö 22.6.38. K7. Pris.50.kr

 

116.814. Källviken. Blidö. fr. GV. stpl Blidö 20.5.1920. K8. Pris.80.kr 116.815. Kolsvik. Blidö. fr. OII. stpl Furusund 16.6.1905. K7. Pris.120.kr

 

116.816. Motiv från Stämmarsund. Blidö. fr. stpl Stockholm 19.8.52. K7. Såld 116.817. 1. Interiör af Blidö kyrka 28/6 1903. 2. Ångf. Oscar II vid Almviks brygga. 3. Blidö kyrka och skolhuset. fr. OII. stpl Blidö 17.7.1903. K7. Pris.160.kr

 

116.819. Bogesunds slott. T5. K8. Pris.40.kr 116.820. Boglösa by. Enköping. fr. stpl. PKP 288 19.7.52. K7. Pris.50.kr

 

116.821. Boglösa Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 116.822. Interiör av Boglösa Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.823. Parti från Bolby. T4. K8. Pris.50.kr 116.824. Brandholmsund. T2. K8. Pris.50.kr

 

116.825. Breds Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 116.826. Interiör av Breds Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.828. Björknäs Gård. Bro. T5. K8. Pris.50.kr 68.147. Bro Gård. Bro. fr. stpl Bro 30.9.49. K8. Såld

 

116.829. Lejondal. Bro. T5. K8. Pris.40.kr 116.830. Bro. Lindormsnäs. fr. stpl. Bro 2.1.1922. K7. Pris.50.kr

 

116.831. Flygfoto över Bro kyrka. fr. stpl. Bro 19.7.31. K7. Såld 116.832. Bro kyrka. ofr. T1. K8. Såld

 

116.833. Bro. Lossa kyrka. ofr. T6. K8. Pris.30.kr 116.834. Bro. Lossa kyrka. ofr. T6. K8. Pris.30.kr

 

 

116.835. Broby. Kyrkan. fr. OII. stpl Stockholm 4.1.1903. K7. Pris.40.kr 68.145. Brogårds slott. fr. OII. stpl Bro, T2, K8. Pris.50.kr

 

68.184. Brudnäs. fr GV stpl GV stpl Östanå 28.2.1912. K7. Pris.50.kr 68.188. Motiv från Bruket. fr. stpl Stockholm 15.8.43. K8. Pris.40.kr

 

116.836. Havet. Byle hamn. fr. stpl. T4. K7. Såld 28.499. Utsikt över Bålby. fr. stpl Linanäs 16.7.59. K8. Pris.40.kr

 

92.431. Bålsta Järnvägsstation. T3. K7. Pris.340.kr 116.837. Bålsta. T5. K8. Såld

 

116.838. Motiv från Bålsta. T6. K8. Såld 116.839. Bålsta. Föreningen Nordens Institut. Biskops-Arnö (Lektionssalar). T6. K8. Pris.50.kr

 

116.840. Bälinge kyrka. ofr. T6. K8. Såld 116.841. Bälinge kyrka. Interiör. ofr. T6. K8. Pris.30.kr

 

116.842. Gunstaborgs Vilohem. Bärby. fr. stpl Bärby 4.3.54. K8. Pris.50.kr

 

116.843. Börje kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 116.844. Börje kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

70.583. Börstils kyrka. ofr. T1. K8. Pris.40.kr

 

D

116.845. Göransgården. (Danmarks by). fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

79.215. Films kyrka. Dannemora. T5. K8. Pris.30.kr 79.209. Doktorsbostaden. Dannemora. T5. K8. Pris.50.kr

 

79.206. Kamrerarbostaden. Dannemora. T5. K8. Pris.50.kr 116.846. Dannemora. Hotell Dannemora. T6. K8. Pris.40.kr

 

116.847. Dannemora. Pensionärshem. T6. K8. Pris.40.kr 79.205. Malmhögar och transportanläggningar. Dannemora. T5. K8. Pris.60.kr

 

79.214. Borrmaskiner arbetande i "magasin" på 240 mtr. djup. Dannemora. T5. K8. Pris.40.kr 116.848. Dannemora Gruvor. Utsikt från nya Laven. T6. K8. Såld

 

116.849. Dannemora. fr. OII. stpl PKXP No 28A 17.9.1907. K6. Pris.160.kr 77.661. Dannemora. Bendgrufvan. Storrymningen. Järnvägsstationen. Hotellet. Förmyndaregården. Arbetarelokalen. Dannemora Gr. Handel. Skolparken. fr. OII. stpl PLK 275 B 19.10.1908. K7. Såld

 

116.850. Motiv från Diamanten. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 116.851. Djurstens fyr. T5. K8. Pris.50.kr

 

75.627. Herrgården. Dyvik. T5. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort 

A - D    E - G    H - K     L - N    O - R    S    T - V    Y - Ö 

    
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V