LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Uppland H - K

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

H

 

101.910. Hacksta Prästgård. fr. stpl. T4. K8. Såld

 

101.908. Hacksta Kyrka. fr. stpl 8.9.26. K7. Såld 116.959. Interiör av Hacksta Kyrka. ofr, T5. K8. Pris.30.kr

 

80.142. Haga kyrka. Uppland. T1. K8. Såld 116.960. Hälsning från Hallstavik. Centrum. Pappersbruket. Sporthallen. Kyrkan. T6. K7. Såld

 

116.961. Folkets Hus. Hallstavik. T6. K7. Pris.40.kr 116.962. Hallstavik. Hallsta Pappersbruk. T6. K8. Såld

 

70.632. Hallstaviks kyrka. fr. stpl PKP 250A 11.7.55. K8. Pris.30.kr 70.629. Interiör av Hallstavik kyrka. fr. stpl. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.963. Linnés Hammarby och Carl v. Linné. T2. K8. Såld 70.585. Hammarby Kyrka. Uppland. fr OII stpl Falun 31.3.1905. K7. Pris.40.kr

 

116.964. Harbo kyrka. T6. K8. Såld 93.254. Bruksgatan vid Harg. ofr. T2. K8. Såld

 

116.965. Nedhammaren vid Harg. fr. OII. stpl Harg 3.10.1905. K8. Såld 116.966. Hargs Bruk. fr. OII. stpl Harg 31.7.1903. K7. Såld

 

116.967. Parti från Harg. T3. K8. Såld 116.970. Klocktornet. Hargs Bruk. T3. K8. Såld

 

116.968. Flygfoto över Hargs kyrka. T5. K7. Pris.40.kr 116.969. Hargs kyrka. Interiör. T2. K8. Pris.40.kr

 

116.971. Harnäs. "Gamla Villan" vid Fleräng. pl. T3. K6. Såld 72.135. Harnäs hamn. ofr. T1. K7. Såld

 

68.300. Motiv från Harnäset. T5. K8. Pris.40.kr 116.972. Harö by. fr. stpl Stockholm 20.8.85. K8. Pris.30.kr

 

116.973. Hälsning från Heby. fr. stpl 21.7.79. K8. Såld 116.974. Heby. Kyrkan. ofr. T3, K8. Pris.30.kr

 

116.975. Herräng. T5. K8. Pris.50.kr

 

116.976. Parti fr. Hillersjö. pl. T3. K7. Pris.60.kr 116.977. No 8. Hillersjö Kyrka. fr. OII. stpl Stockholm 6.9.07. K7. Pris.80.kr

 

116.978. Hilleshög kyrka. Svartsjölandet. T5. K8. Pris.30.kr 68.796. Hjulsta Färja. T5. K8. Såld

 

116.979. Hjälsta Kyrka. T4. K8. Pris.30.kr 116.980. Interiör av Hjälsta Kyrka. ofr, T4. K8. Pris.30.kr

 

116.981. Holms Kyrka. ofr, T4. K8. Såld 116.982. Interiör av Holms Kyrka. ofr, T4. K8. Såld

 

68.301. Huddunge. Församlingshemmet. T5. K8, Pris.40.kr 116.983. Huddunge kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.984. Flygfoto över Huddungeby. ofr. T6. K6. Pris.40.kr 116.985. Hummelmora. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

111.766. Husarö. Hamnen. T5. K8. Pris.120.kr

 

86.780. Husarö. Motiv från ångbåtsbryggan. (Saxaren). Nyare frankering. T6. K8. Såld 101.907. Husarö brygga. (Waxholm II). fr. stpl Stockholm 23.7.58. K8. Såld

 

116.986. Husarö. Nyare frankering. T6. K8. Pris.50.kr 68.290. Husarö. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

116.987. Husby. fr. OII. stpl. T1. K8. Såld 68.348. Mälsta. Husby-Långhundra s:n. fr OII stpl 20.4.1905. K8. Såld

 

116.988. Husby Erlinghundra Kyrka. Uppland. T5. K8. Såld 116.989. Husby-Sjuhundra kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

116.990. Husby-Sjutolfts Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 116.991. Interiör av Husby-Sjutolfts Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

68.293. Hysingsvik. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.80.kr 68.294. Hysingsvik. fr. stpl Stockholm 17.7.53. K8. Pris.50.kr

 

116.992. Hysingsvik-ån. fr. stpl Penningby 9.8.51. K7. Pris.40.kr 116.993. Håbo-Tibble Kyrka. Bro. T5. K7. Pris.50.kr

 

77.579. Hållnäs Kyrkan. T5. K8. Pris.40.kr 116.994. Hållnäs Kyrka. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.30.kr

 

116.995. Hållnäs. pl. T6. K8. Pris.30.kr

 

116.996. Motiv från Högmarsö. T5. K7. Pris.40.kr 116.997. Högmarsö. Utsikt över Skolviken från Klippudden. Blankbaksida med korrektur stämpel. T5. K7. Pris.40.kr

 

116.998. Norränge Gård. Håtuna. T5. K8. Pris.50.kr 116.999. Flygfoto över Signhildsberg. Håtuna. T5. K8. Såld

 

119.000. Håtuna kyrka. Uppland. T5. K8. Såld 119.001. Hälsning från Håtö. T6. K8. Såld

 

68.305. Häggeby. Wärsta Gård. fr. stpl. T5. K8. Såld

 

70.637. Härkeberga kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.002. Härkeberga kyrka. Interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.003. Härnevi Kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 119.004. Häverö. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.005. Hökhuvuds. Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

I

94.272. Söderholm. Ingmarsö. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.120.kr 68.342. Ingmarsö. fr. stpl 7.7.56. K8. Såld

 

119.006. Södra Ingmarsö. T6. K8. Såld

 

119.007. Issjö. fr. stpl Bergshamra 21.12.64. K8. Pris.50.kr 119.008. Motiv från Issjö. pl. T5. K7. Pris.50.kr

 

J

119.009. Lärarebyggnaden. Johannelund. fr. GV + Julmärke. stpl Stockholm 31.12.15. K8. Pris.60.kr 119.010. Klockstapeln. Johannelund. fr. GV. stpl Stockholm 27.8.15. K8. Pris.40.kr

 

68.800. Centralköket. Anstalten. Johannesberg. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.80.kr 119.011. Pensionatet. Johannisfors. fr. stpl PKP 17.7.54. K8. Såld

 

68.343. Jumkil. Kyrka. T5. K8. Pris.40.kr 70.628. Jumkil. Interiör från kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.012. Järlåsa kursgård vid Strandsjön. T6. K8. Såld

 

K

68.339. Kaggeholms slott. T5. K8. Pris.40.kr 119.013. Motiv från Kaggeholms Folkhögskola och Semesterhem. Elevhem. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.014. Motiv från Kallerö. pl. T5. K8. Såld 119.015. Fågelsundet. Motiv från Kapellshamn. fr. stpl Enbo 15.7.55. K8. Pris.40.kr

 

119.016. Karlholmsbruk. Motiv från Bruksgatan. fr. stpl. T5. K8. Såld 119.017. Brostugan. Kersö. ofr. T5. K8. Såld

 

111.769. Nils Felldins diversehandel. Knifsta. fr. OII. stpl Stockholm 28.2.06. K7. Såld

 

119.018. Risberga Gård. Östuna. Knivsta. fr. stpl Uppsala 27.6.48. K8. Såld 119.019. Särsta Värdshus. Knivsta. T5. K8. Såld

 

119.020. Knivsta. Kyrkan. T5. K8. Såld 119.021. Hälsning från Knivsta. T6. K8. Såld

 

119.022. Gavels Gård. Knutby. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.023. Knutby Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.024. Knutby. Interiör av kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.025. Kolsvik. Vaxholm II vid Kolsviks brygga. pl. T2. K7. Pris.360.kr 68.331. Motiv av Kolsvik. T5. K8. Såld

 

119.026. Motiv från Konradslund. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K8. Pris.40.kr 119.027. Kristineholms herrgård. T4. K8. Pris.50.kr

 

119.028. Krusenberg. Erik Gustaf Geijers flygel. ofr. T1. K7. Såld

 

119.029. Kulla Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.030. Interiör av Kulla Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.031. Motiv från Kulla. T6. K7. Såld

 

119.032. Kullastrands hvilohem. T2. K8. Såld 119.033. Kullastrands hvilohem. Salongen. T2. K8. Såld

 

119.034. Kumlans Lanthushållsskola. Ladugården. fr. stpl Wattholma 15.6.1932. K8. Pris.50.kr 119.035. Kumlans Lanthushållsskola. Storstugan. T5. K7. Pris.40.kr

 

119.036. Kungs-Husby Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.037. Interiör av Kungs-Husby Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

41.572. Kungsängen. Pensionat Urfjället. T5. K8. Pris.60.kr 119.038. Kungsängen. Fagerlid. T5. K8. Pris.60.kr

 

116.956. TCO-skolan. Gällöfsta. Kungsängen. T6. K8. Pris.50.kr 119.039. Flygvy över Kungsängen. fr. stpl. T6. K7. Såld

 

119.040. Frälsningsarméns Behandlingshem. Kurön. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 119.041. Kvarnnibble Gård. fr. OII. stpl 23.7.1903. K7. Såld

 

119.042. Uppsala. Kåbo gärde. Flygfoto. fr. stpl Uppsala. T5. K8. Såld 119.043. Motiv från Kåtorp. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.044. Källgårdens Lanthushållsskola. fr. stpl Uppsala. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.045. Motiv från Köpmanholm. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.60.kr 119.046. Köpmanholm. Blidö centralskola. T5. K6. Pris.40.kr

 

119.047. Köpmanholm. ofr. T5. K8. Såld 68.333. Köpmanholm. Utsikt från Kasberget. fr. stpl Yxlan  30.7.55. K7. Pris.50.kr

 

119.048. Köpmanholm. Utsikt över segelleden. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K8. Såld 119.049. Bryggor och båtar. Köpmanholm. T5. K7. Såld

 

Till vykort 

A - D    E - G    H - K    L - N    O - R    S   T - V    Y - Ö      

    
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V