LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Uppland O - R

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

O

119.162. Berga. Odensala, T4, fr. stpl Odensala 22.3.51. K7. Såld

 

119.164. Odensala Kyrka och prestgård (Uppland). ofr. T1. K7. Pris.50.kr 119.165. Interiör af Odensala Kyrka. T3. K8. Pris.40.kr

 

119.166. Bredsdal. Orresta. T5. K8. Pris.50.kr

 

P

119.167. Penningby Slott. T3. K8. Pris.50.kr 119.168. Interiör från Penningby slott. T3. K8. Såld

 

R

68.453. Ramsta Kyrka. fr. OII. stpl Upsala 2.10.1903. K7. Pris.50.kr

 

119.169. Interiör av Rasbo kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 96.980. Folkskolan. Rasbokil. Senare frankering. T3. K7. Pris.120.kr

 

119.170. Exteriör av Rasbokils kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.171. Interiör från Rasbokils kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.172. SSS Klubbhus Rastaholm. ofr. T6. K8. Pris.40.kr 119.173. Interiör av Paviljongen och Konditoriet vid Ytterbystrand. (Resarö). ofr. 1934, T4-5. K8. Pris.60.kr

 

119.174. Resarö. Motiv från nya Vaxholmsbron. T6. K8. Såld

 

119.175. Resarö. Ytterby brygga. T6. K8. Såld 119.176. Resarö. Båten angör Ytterby. T6. K8. Såld

 

119.177. Riala kyrka. fr. stpl Riala 18.6.46. K8. Pris.30.kr 70.600. Riala kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

111.777. Ån och Punskog. Riala. fr. OII. stpl Finsta 22.8.1908. K7. Pris.140.kr 95.533. Adamsberg. Rimbo. fr. OII. stpl Stockholm 25.10.04. K8. Såld

 

29.876. Rimbo. Dalhem. fr. GV. stpl PLK 326C 6.2.1914. K7. Såld 30.373. Ekebyholms Badsanatorium. Rimbo. T5. K8. Pris.40.kr

 

36.399. Ekebyholmshemmet. Rimbo. fr. Rimbo 6.5.48. K8. Såld 119.178. Värdshuset Gyllene Hoven. Rimbo. T5. K8. Såld

 

119.179. Rimbo kyrka. T1. K7. Pris.40.kr 29.863. Rimbo kyrka. Interiör. fr. GV. stpl Rimbo 5.5.20. K7. Pris.40.kr

 

119.180. Rimbo. Motiv från Stockholmsvägen. fr. stpl. T6. K7. Såld 119.181. Parti av Rimbo. T6. K8. Såld

 

111.774. Parti af Strandvägen. Rindö Brunn. fr. OII. stpl Stockholm 18.7.02. K7. Såld 119.182. Sanatoriet. Tallhöjden. Rindö Brunn. fr. OII. stpl Stockholm. T1. K7. Såld

 

119.183. Restauranten. Rindöbaden. Vaxholm. ofr. T3. K8. Såld 111.775. Stockholms Skärgård. "Rindö Sund". fr. OII. stpl Vaxholm . K7. Pris.120.kr

 

98.640. Oscar Fredriksborg. (Rindö). fr. OII. stpl Ångbåts PXP No 52 19.12.1904. K7. Pris.60.kr 119.184. Minne från Oscar Fredriksborg. (Rindö). fr. OII. stpl. T1. K7. Såld

 

119.185. Chefsbostaden I 26. Oscar Fredriksborg. (Rindö). fr. stpl. T3. K7. Såld 119.186. Oskar Fredriksborg. Kungl. Waxholms Kustartilleriregementes Officersbostäder. (Rindö). T2. K7. Pris.60.kr

 

119.187. Baracker vid Kungl. Vaxholms Grenadjärregemente. (Rindö). fr. stpl. T4. K7. Såld 119.188. Oscar Fredriksborg. Månadsmönstring. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.160.kr

 

94.276. Kustartilleriet. Rindö. fr. OII. stpl Oscar Fredriksborg. T2. K7. Såld

 

119.189. Semesterhemmet. Ro Gård. Gregersboda. T5. K8. Pris.40.kr 119.190. Sällskapsrummet. Ro Semesterhem. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.191. Annexet. Ro Semesterhem. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 119.192. Rosersberg. Infanteriskjutskolan. T5. K8. Pris.60.kr

 

119.193. (Rosersberg 1923). T4. K8. Såld 109.323. Rosersberg. Järnvägsstationen. T6. K8. Såld

 

68.502. Rosersbergs slott. fr. OII. stpl Karlberg 15.3.1904. K7. Pris.50.kr 119.194. Gammelgårdens sällskapsrum. (Rosersberg). T5. K8. Pris.40.kr

 

68.515. Motiv från Drottningdal. Roslagsbro. T5. K8. Pris.50.kr 70.579. Roslagsbro Kyrka. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.195. Roslagsbro Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 70.601. Roslagskulla Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

68.457. Motiv från Rumshamn. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K8. Såld 119.196. Bladåker. Rungarns slott. T5. K8. Såld

 

119.197. Stockholms Skärgård. Runmarö. Folkskola post- och telefonstation. fr. OII. stpl Runmarö 9.2.1907. K6. Pris.180.kr 119.198. Stockholms Skärgård. Runmarö-Gatan. fr. OII. stpl Ångbåts PXP No 62 7.11.1906. K7. Såld

 

119.199. Kanalen. Runmarö. fr. stpl Runmarö 24.7.58. K8. Pris.40.kr 95.534. Norrsunda. Runmarö. fr. stpl Stockholm 11.5.45. K8. Såld

 

93.258. Styrsvik. Runmarö. T2. K8. Pris.80.kr 119.200. Skeppssättning vid Runsa. T4. K8. Pris.30.kr

 

68.460. Runöskolan. Matsalsbyggnaden. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 119.201. Runöskolan matsalen. T5. K8. Pris.60.kr

 

68.472. Runöskolan. Flicka med boll. Skulptur av Artur Johansson. fr. stpl Angarn 5.1.54. K7. Pris.40.kr

 

119.202. Runöskolan. Matsalen. Tempera av Rune Hagman. T6. K8. Pris.30.kr 119.203. Runöskolan. Fondmålning av Tore Wideryd. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.204. Motiv från Rydbo-Saltsjöbad. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K8. Pris.40.kr 109.205. Rydbo. Kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.206. Rydboholm med Vasatornet. T4. K8. Pris.40.kr 119.207. Affären. Västernäs. Rådmansö. T5. K8. Såld

 

111.778. Frälsningsarméns barnkoloni. Rådmansö. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.140.kr 119.208. Motiv från Fiskartorpet. Rådmansö. fr. stpl Norrtälje 10.7.52. K8. Pris.50.kr

 

119.209. Kyrkan. Rådmansö. fr. stpl PKP 325C 13.7.51. K8. Pris.30.kr 70.603. Rådmansö Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

111.779. Vid Kapellskärs Fyr. Rådmansö. fr. stpl PKPC 323 7.8.51. K6. Såld 119.210. Kyrkskolan. Rådmansö. fr. stpl Norrtälje 7.3.50. K7. Såld

 

111.776. Eriksberg. Rådmanby. fr. OII. stpl Rådmansö 11.7.1908. K6. Pris.120.kr 68.525. Motiv från Rådmanby. Rådmansö. T5. K7. Pris.40.kr

 

119.211. "Lillstugan" Strömsborgs Vilohem. Rådmansö. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 119.212. Ålderdomshemmet. Rådmansö. fr. stpl Norrtälje 21.11.53. K7. Såld

 

119.213. Bruksgatan. Rånäs. fr. stpl. T5. K8. Såld 119.214. Rånäs Bruk. fr. stpl Rånäs 28.6.56. K8. Såld

 

119.215. Vy af Räfsnäs. Hamnholmen. fr. OII. stpl Ångbåts PXP No 61 12.7.1903. K7. Såld

 

119.216. Rö kyrka exteriör. T6. K8. Pris.30.kr 119.217. Rö kyrka interiör. T6. K8. Pris.30.kr

 

68.464. Rö Prästgård. T5. K7. Pris.40.kr 119.218. Sofielund. Rö. fr. T4. K6. Såld

 

119.219. Rödlöga. Utsikt mot fyren Hundskärsknuv. T5. K8. Pris.40.kr 119.220. Rödlöga. Utsikt från ångbåtsbryggan mot byn. fr. stpl Stockholm 8.8.84. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort 

A - D    E - G    H - K    L - N    O - R    S    T - V    Y - Ö 

    
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V