LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Uppland L - N

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

L

 

119.050. Lagga kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Såld 119.051. Vy af Lagnö. fr. GV. stpl Ångbåts PKP Nr. 38 24.7.14. K8. Pris.50.kr

 

119.052. Larö lägerplats. fr. OII. stpl Elfkarleö 25.6.1904. K6,  vikt. Pris.50.kr 68.418. Motiv från Ledsundet. T5. K8. Pris.40.kr

 

68.137. Lejondal Bro. T5. K8. Pris.40.kr 119.053. Lena kyrka. fr + julmärke. stpl Hasselfors 31.12.1911. K8. Pris.40.kr

 

119.054. Hälsning från Lidö. Utsikt mot Rådmansölandet, Kvarnvillan, Herrgården, Kvarvillan och Lillstugan, Väderkvarnen. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 119.055. Interiör av Lillkyrka Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.058. Bjällbo. Linanäs. T2. K8. Pris.140.kr 119.059. Pensionat Rastaborg. Linanäs. Huvudbyggnaden. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.060. Linanäs. fr. stpl Linanäs. T5. K7. Pris.50.kr 72.140. Motiv från Vedgrundet. Linanäs. fr. stpl Linanäs 30.6.69. K8. Pris.60.kr

 

119.061. Linanäs. Herberts Kiosk. T6. K8. Såld

 

119.062. Lindhagaberg. Värdshus. T5. K8. Pris.40.kr 119.063. Hälsning från Lindholmen. BP Lindholmen. Frösunda kyrka. Orkesta kyrka. T6. K8. Såld

 

68.127. Lindormsnäs. Semesterhem. fr. stpl Bro 21.10.72. K8. Pris.50.kr 119.064. Lindormsnäs. Semesterhem. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.065. Lindormsnäs. Semesterhem. Skogsstugorna. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.066. Litslena Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.067. Interiör av Litslena Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

101.632. Ljusterö. Mjölnarström. fr. OII. stpl Ångbåts PXP No 12 22.6.1907. K7. Såld 119.068. Ålön. Ljusterö. Wäsby brygga. fr. stpl. T3. K6 hål. Pris.120.kr

 

70.616. Ljusterö. Kyrka. fr. stpl Stockholm 11.8.45. K8. Pris.40.kr

 

119.069. Örsö. Ljusterö. fr. stpl Stockholm 25.8.58. K8. Såld 119.070. Puttalsundet. (Ljusterö). T5. K8. Pris.50.kr

 

68.438. Klintsundet. Ljusterö. fr. stpl Ljusterö 20.7.44. K8. Såld 119.071. Ljusterö. Kyrkplats. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.072. Lohärads kyrkas klockstapel. T5. K8, Pris.40.kr 119.073. Lohärads Bygdegård. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.074. Utsikt mot öster med Loskäret i fonden. fr. OII. stpl Grislehamn 22.7.1907. K8. Pris.50.kr

 

119.075. Lossa kyrka. Bro. T4. K8. Såld 119.076. Lossa Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.077. Lovisedals gård. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 119.078. Lundås Säteri. pl. T5. K7. Såld

 

119.079. Lyckhems Pensionat. T5. K8. Pris.50.kr 68.230. Lydinge Gård. Faringe. (Stavby socken). T4. K7. Såld

 

119.080. Lådna med omgivningar. fr. stpl Nyköping 18.7.83. K7. Pris.30.kr 104.283. Från Långsands fiskeläge. T4. K8. Pris.40.kr

 

70.621. Långtora kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 70.620. Långtora kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.081. Flygfoto över Långtora Gård. T5. K8. Pris.50.kr 119.082. Långvind. fr 10 öre + brevmärke Fred åt Kommande Släkten Svenska Freds- och Skiljedomsföreniungen. stpl Sigtuna 10.5.44. K8. Pris.50.kr

 

119.083. Långängslinjen. Motorvagn nr 17 vid Långängstorp på 1940-talet. T6. K8. Pris.60.kr

 

119.084. Flygfoto över Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola. Låssa. fr. stpl Bro 27.6.57. K8. Såld 119.085. Flygfoto över Låssa kyrka. fr. stpl Bro 8.7.57. K8. Såld

 

119.086. Läby kyrka. fr. stpl Brunna 8.8.31. K7. Pris.30.kr

 

119.087. Lenna Masung. T2. K6. Såld 119.088. Lännagården. Länna. T5. K8. Pris.50.kr

 

68.426. Bruksgatan. Länna. T5. K8. Såld 15.847. Lärkstaden. Länna Bruk. T5. K8. Pris.50.kr

 

15.878. Länna Kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 15.875. Interiör av Länna kyrka. T5. K7. Pris.30.kr

 

119.089. Hälsning från Lännaholm. Motiv från Lärkstaden. Bruksgatan. Motiv från Bruksgatan. Värdshuset. Motiv från Lärkstaden. Borgardalen. Pensionärshemmet. Motiv från Lärkstaden. fr. stpl Lännaholm 29.10.84. K8. Pris.40.kr 70.622. Löts kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

68.417. Vy från Leufsta Bruk. fr OII stpl Tobo 1909. K8. Såld 70.581. Leufsta Bruk. Interiör av kyrkan. fr stpl, T5, K8. Pris.30.kr

 

68.408. Vy från Leufsta Bruk. T3. K7. Pris.120.kr 119.090. Vasa. (Vasaättens stamgods). Leufsta Bruk. T1. K8. Pris.60.kr

 

68.410. Leufsta Bruk. T2. K8. Pris.60.kr 96.975. Leufsta Bruk. Vallonsmidet. T5. K8. Pris.60.kr

 

M

119.091. Flygfoto av Degarö Gård. Malsta. T5. K8. Pris.60.kr 119.092. Malsta. Motiv från Kyrksjön. fr. stpl Norrtälje 25.7.61. K8. Pris.40.kr

 

119.093. Margretelunds Slott. fr stpl, T5.. Pris.40.kr

 

119.094. Marholmen. Motiv från "Badet". T5. K8. Pris.50.kr 68.380. Skolhuset. Marholmen. T5. K8. Pris.50.kr

 

59.510. Marholmens vilohem. fr. stpl. T4. K8. Pris.80.kr 119.095. Vilohemmet Marholmen. Interiör av Matsalen. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.096. Folkhögskolan. Marholmen. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.097. Marholmens Semesterhem. Skogsstugan. T3. K8. Pris.120.kr 119.098. Marholmen. Matsalen. Skogsstugan. T5. K8. Pris.40.kr

 

53.741. Marholmens semesterhem. fr. stpl ÅBP 32 15.6.25. K7. Såld 86.981. Hallen. Semesterhemmet. Marholmen. fr. stpl Norrtälje 11.8.55. K8. Pris.40.kr

 

119.099. Mariehem. Vinterstugan. T4. K8. Såld

 

119.100. Marielund. fr. stpl Uppsala 28.7.61. K8. Såld 119.101. Marielunds Gårds. Corps de logi. T4. K8. Såld

 

68.376. Officersmessen. Marma. fr. GV. stpl Marma 11.3.1914. K7. Pris.80.kr 119.102. Marma skjutfält. Offic. messen. fr. OII. stpl Marma 29.8.1904. K7. Pris.120.kr

 

119.103. Skarpskjutning vid Marma skjutfält. fr. OII. stpl Marma 21.8.1905. K7. Såld 119.104. Marma. Kyrkan. fr. stpl Gårdskär 17.6.48. K7. Pris.40.kr

 

68.378. Pensionat Kronsäter. Marma. T6. K8. Pris.50.kr 119.105. Flygfoto över Mehedeby. fr. stpl Mehedeby 27.8.45. K8. Pris.60.kr

 

119.106. Molnebo säteri. fr. stpl. T5. K7. Såld 72.145. No. 14. Mora Stenar. ofr. T1. K7. Såld

 

119.107. Flygfoto över Morgongåva. T6. K8. Såld

 

111.770. Morgongåva Järnvägs- och Poststation. T5. K8. Pris.180.kr 111.771. Morgongåva. Ramsjödalen. T5. K7. Såld

 

68.366. Bona. Munsö. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr 68.367. Husby. Munsö. ofr. T5. K8. Pris.50.kr

 

70.580. Munsö kyrka. fr. GV. stpl Stockholm 23.7.18. K7. Pris.40.kr 68.368. Norrby. Munsö. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.108. Slut. Munsö. T5. K8. Pris.60.kr 119.109. Målhammar. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

119.110. Märsta. Husby-Ärlinghundra kyrka. T6. K8. Pris.30.kr 119.111. Märsta. Steninge Slott. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

119.112. Märsta. Tingvallavägen. T6. K8. Pris.50.kr 119.113. Märsta. Hälsningar från Valsta Centrum. fr. stpl Stockholm 26.6.73. K7. Pris.40.kr

 

119.114. Motiv från Berg. Möja. fr. stpl Stockholm 16.8.62. K8. Pris.60.kr 119.115. Möja. Bergs by. fr. stpl Möja 14.8.72. K8. Såld

 

119.116. Kyrkviken. Möja. T5. K8. Såld 70.608. Möja. Kyrkan. fr. stpl Möja 20.8.43. K8. Pris.30.kr

 

119.117. Långvik. Möja. T5. K8. Pris.60.kr 119.118. Möja. fr. stpl Möja 5.1.55. K8. Pris.50.kr

 

119.119. Österviken. (Mörtsunda). fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 119.120. Mörtsunda. Utsikt över Österviken. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

N

119.124. Nantes färjläge. T6. K8. Såld 119.125. Nora kyrka med omnejd. T5. K8. Pris.40.kr

 

119.126. Norra Ingmarsö. fr. stpl Ingmarsö 23.07.82. K8. Pris.30.kr 119.127. Norra Stavsudda. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.128. Hälsning från Norrbyhemmet. fr. stpl Hallstavik. T6. K8. Pris.40.kr 119.129. Norrgarn. fr. stpl. T4. K8. Såld

 

119.130. Norr Malma. Hufvudbyggnaden. fr. OII. stpl Estuna 23.12.1902. K7. Pris.120.kr 119.131. Norr Malma gård. T5. K8. Pris.50.kr

 

119.132. Upland. Norrsunda kyrka. T1. K8. Såld 119.133. Norrsunda Skola. T5. K8. Såld

 

68.476. Parti från Norröra. T4. K8. Pris.50.kr

 

119.134. Klubbviken. Norröra. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K8. Såld 119.135. Semesterhemmet. Norröra. fr. stpl Stockholm 11.7.56. K8. Pris.50.kr

 

119.136. Havet vid Nothamn. fr. stpl Väddö 29.9.44. K8. Pris.40.kr 119.137. Motiv från Nyby. pl. T5. K7. Pris.40.kr

 

119.138. Vy från Nybyholm med 1700-tals byggnad. fr. stpl Enköping 9.12.90. K7. Pris.30.kr

 

119.139. Nykvarn. Utsikt från Nybodaholme. Blank baksida med korrektur stämpel. T5. K7. Såld 119.140. Nykvarn. Utsikt över Nybodaholme. T5. K8. Såld

 

119.141. Flygfoto av Nysätra kyrka. T5. K8. Pris.40.kr 119.142. Interiör av Nysätra Kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.143. Enköpings-Näs Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 119.144. Enköpings-Näs kyrka interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

119.145. Nässlingen. Stockholms skärgård. Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd 1. Fritidsö. T6. K8. Pris.40.kr

Till vykort Norrtälje

Till vykort 

            A - D    E - G    H - K    L - N    O - R    S    T - V    Y - Ö         

    
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V