LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Vaxholm

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

I butiken finns det fler motiv från Vaxholm.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

 

 101.624. Vaxholm. Askudden. T5. K8. Pris.50.kr 112.538. Vaxholm. Ekudden från Vattentornet. fr. stpl Vaxholm. T5. K8. Pris.50.kr

 

112.539. Vaxholm. Fattigbössan. T5. K8. Pris.40.kr 112.540. Vaxholm. Fattigbössan. T6. K8. Pris.40.kr

 

58.971. Vaxholm. Finnbryggan. T5. K8. Såld 104.242. Waxholm. Folkskolan. T3. K8. Pris.80.kr

 

111.782. Frälsningsarméns lokal i Vaxholm. ofr. T1. K8. Pris.140.kr 94.414. Vaxholm från Fästningen. T5. K8. Pris.50.kr

 

93.805. Vaxholm. Fästningen. (Waxholm). T5. K8. Pris.140.kr 112.541. Vaxholm. Fästningen. (Munin). T5. K7. Pris.60.kr

 

96.940. Vaxholm. (Stegesund). fr. OII. stpl Malmö 26.7.04. K7. Pris.150.kr 119.495. Vaxholm. Hamnen med Express II. T5. K8. Såld

 

68.674. No. 50a. Vaxholm. fr. OII. stpl Vaxholm 25.7.1902. K8. Pris.50.kr 112.543. Vaxholms Kastell. Södra Donjonen. fr. stpl Vaxholm 29.5.73. K7. Pris.30.kr

 

60.290. Stockholm. Vaxholms Fästning. fr. OII. stpl Stockholm 3.8.02. K8. Pris.240.kr 112.544. Waxholms Fästning. fr. OII. stpl PLK 17.5.1910. K8. Pris.60.kr

 

 93.804. Vaxholm. Roslagen. T5. K8. Pris.120.kr 111.781. Vaxholm. Hamnen. (Roslagen). fr. stpl Vaxholm 23.7.58. K8. Såld

 

119.499. Vaxholmsidyll vid Norrhamnen. T6. K8. Pris.30.kr 112.545. Hamncentrum. Vaxholm. T6. K8. Såld

 

119.500. Vaxholm. Askudden. T6. K8. Såld 119.498. Vaxholm. Kronudden. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

112.548. Vaxholm. Hamnpiren. fr. stpl 1962. K8. Pris.50.kr 112.549. Vaxholm. Hamnpiren. T5. K8. Pris.50.kr

 

112.551. Vaxholm. Hotellet. (Måsen). fr. stpl. T5. K8. Såld

 

 

75.928. Vaxholm. Hotellet och Ångf. Express. fr. GV. stpl Vaxholm 8.8.1916. K6. Pris.140.kr 112.552. Vaxholm. Hotellet. T6. K8. Pris.30.kr

 

112.559. Waxholm. Kyrkan. fr. OII. stpl Stockholm 29.XII.05. K8. Pris.60.kr

 

70.552. Vaxholm. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 112.554. Vaxholm. Norra Vaxholmsfjärden och Rindö Redutt. fr. GV. stpl Klinten 30.10.1911. K6. Såld

 

96.937. Vaxholm. Norrhamnen. T5. K8. Pris.60.kr 104.247. Vaxholmsidyll vid Norrhamnen. T5. K8. Pris.40.kr

 

112.555. Vaxholm. Norrbergshamnen. T5. K7. Såld 112.556. Vaxholm. Norrhamnen. T6. K8. Pris.40.kr

 

96.938. Vaxholms Nya Hotell. fr. OII. stpl Vaxholm 21.7.1903. K7. Pris.80.kr 119.496. Vaxholms Hotell. fr. GV. stpl Vaxholm 8.2.1917. K7. Såld

 

94.416. Vaxholms Nya Hotell. Ångaren Express. Vaxholms Fästning. fr. OII. stpl Dalarö 21.5.1903. K8. Såld 112.558. Vaxholm. Pensionärshem. fr. stpl Vaxholm 18.2.60. K6. Pris.40.kr

 

112.560. Vaxholm. Rådhuset. T6. K8. Pris.40.kr 112.561. Vaxholm. Rådhuset. fr. stpl Vaxholm 23.7.32. K7. Pris.50.kr

 

58.975. Vaxholm. Sandgrundets fyr. Norra Tynningö och Ramsö. T5. K8. Pris.50.kr

 

96.944. Vaxholm. Storgatan från hamnen. (Badhotellet Reckomenderas och Bok- Musik- & Pappershandel). ofr. T1. K8. Pris.Såld 112.562. Storstugan. Vaxholm. T5. K8. Pris.50.kr

 

112.563. Vaxholm. Söderhamnen. (Roslagen). T5. K8. Såld 112.564. Vaxholm. Söderhamnen med kastellet. (Skärgården). fr. stpl Vaxholm 13.8.90. K7. Pris.40.kr

 

112.565. Parti av Gamla Vaxholm (Wirströms Udde). T6. K8. Pris.60.kr

 

58.974. Vaxholm. Ytterby vik. T5. K8. Pris.50.kr 112.566. Vaxholm. sign. E. Leoo 024. K8. Såld

 

112.567. Vaxholm. T5. K8. Pris.40.kr 112.568. Vaxholm. T4. K8. Pris.40.kr

 

119.494. (Vaxholm). fr. OII. stpl Oscar Fredriksb: 20.8.1908. K7. Såld 75.927. Vaxholms stad och Fästning (södra sidan). T1, K8. Pris.60.kr

 

81.462. Hälsning från Vaxholm. Fästningen Vaxholms Hotell. Fästningen sedd från Norrfjärden. Vaxholm från Fästningen. Kronudden sedd från Fästningen. T5. K8. Såld 112.570. Hälsning från Vaxholm. T6. K8. Pris.40.kr

 

112.571. Hälsning från Vaxholm. Fästningen. Norrhamnen. Pensionärshemmet. Hotellet. Hamnen. T6. K8. Pris.30.kr 112.572. Vaxholm. T6. K8. Pris.30.kr

 

112.574. Utsikt över Vaxholm. T6. K8. Såldr 112.573. Flyg vy över Vaxholm. Stad sedan 1652. Fästning från 1863. T6. K8. Pris.30.kr

 

119.497. Ellboda. Vaxholm. T6. K6. Pris.40.kr 112.576. Flyg vy. Vaxholms Fästning. Uppförd 1863. T6. K7. Pris.30.kr

Till vykort T - V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V