LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Karlstad

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det fler motiv från Karlstad.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Gatumotiv

129.975. Karlstad. Drottning Kristinas väg. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 104.466. Grefgatan. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 17.8.1903. K7. Pris.60.kr

 

129.976. Hamngatan. Karlstad. T2. K8. Pris.120.kr 129.977. Karlstad. Hamngatan. fr. OII. stpl Karlstad 14.1.1910. K7. Pris.60.kr

 

24.141. Karlstad. Jernvägsgatan. fr. OII. stpl Karlstad 1.1.1902. K7. Pris.120.kr 129.978. Karlstad. Järnvägsgatan. T3. K8. Pris.120.kr

 

24.119. Karlstad. Järnvägsgatan. fr. stpl Karlstad 1 20.5.46. K7. Såld

 

58.489. Karlstad. Kungsgatan. fr. GV. stpl. K7. Pris.80.kr 81.594. Karlstad. Kungsgatan. fr. OII. stpl Karlstad 14.5.1903. K7. Pris.60.kr

 

129.979. Parti af Kungsgatan. Karlstad. fr. OII. stpl PKXP No 89B 25.5.1909. K8. Pris.60.kr 24.175. 612. Karlstad. Kungsgatan. fr. GV. stpl Karlstad 29.5.12. K7. Pris.50.kr

 

129.980. Karlstad. Rudsvägen. T5. K8. Såld 129.981. Karlstad. Sandbäcksgatan. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr

 

91.381. Karlstad. Södra Kyrkogatan. fr. OII. stpl Balingsta 21.3.1911. K7. Pris.80.kr 70.435. Frimurarelogen och Vestra Torggatan. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 26.6.1905. K8. Pris.60.kr

 

Residenset - Rådhuset

129.942. Residenset och Tingvallagatan. Karlstad. fr. OII. stpl Kil 6.7.1907. K8. Pris.80.kr 129.943. Karlstad. Residenset. T4. K8. Pris.50.kr

 

129.944. 972 Karlstad. Residenset. T4. K8. Pris.50.kr 129.945. Karlstad. Residenset från Klarabron. fr. stpl Karlstad 1 6.9.40. K8. Pris.60.kr

 

70.462. Karlstad. Residenstorget och Klarälven. fr. stpl Karlstad 11.5.59. K8. Pris.40.kr 129.941. Karlstad. Residenstorget. T4. K8. Pris.50.kr

 

129.940. Karlstad. Residenstorget. T3. K7. Pris.50.kr 129.939. Karlstad. Residensparken. T4. K8. Pris.40.kr

 

70.443. Karlstad. Rådhuset. fr. OII. stpl Karlstad 12.5.1901. K7. Pris.50.kr 129.930. Karlstad. Rådhuset. fr. GV. stpl PKXP 88A 15.8.1912. K7. Pris.60.kr

 

Järnväg

81.686. Karlstad. Centralstationen. T5. K8. Pris.60.kr 129.983. Järnvägsstationen. Karlstad. T2. K7. Pris.80.kr

 

31.775. Karlstad. Järnvägsstationen. T1. K8. Pris.160.kr 129.982. Karlstad. Järnvägsstationen. T3. K8. Pris.120.kr

 

10.278. Karlstads Östra Station. ofr. T1. K7. Pris.220.kr

 

Gruss aus - Semitopo

47.764. Karlstad. Residenset och Klarelfven. Kungsgatan. Elfgatan. fr. OII. stpl Karlstad 25.6.1902. K8. Pris.280.kr 55.783. Karlstad. Domkyrkan. fr. OII. stpl PKXP No 88 22.1.1902. K7. Pris.180.kr

 

60.888. Godh Nytt År tillönskas af Elias Andersson. T1. K8. Pris.260.kr 91.379. Karlstad. Residenset och Klarelfven. Klara. Teatern och Västra Bron. fr. 1+4 öre stpl Kil 23.12.1900. K7. Pris.260.kr

 

53.384. Karlstad. Vy från Klarelfven. T1. K8. Pris.160.kr 53.385. Karlstad. Residenstorget från Klarelfven. T1. K8. Pris.160.kr

 

129.898. God Jul ! Karlstad - Kyrkan och Läroverket. Sign G. Stoopendaal. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.120.kr 129.899. God Jul. Karlstad. fr. stpl.Karlstad 21.12.21 K8. Pris.120.kr

 

58.997. Nyårshälsning från Karlstad. Karlstad. Kungsgatan. fr. OII. stpl. T3. K8. Pris.220.kr

 

91.378. Residenset och Klarelfven. Karlstad. (Relief). fr. OII. stpl PKXP No 89 C 30.4.1901. K7. Pris.160.kr 66.014. "Sveriges Väl" Stadsträdgården. Karlstad. fr. OII. stpl Strengnäs 12.7.1919. K8. Pris.340.kr

 

24.129. Hälsning från Karlstad. Karlstad. Östra Bron. Dragspelskort med 10 vyer från Karlstad. fr. stpl. T4. K8. Pris.160.kr 70.501. Hälsning från Karlstad. Karlstad - Residenset. Dragspelskort med 10 vyer från Karlstad. fr. stpl. Karlstad 1.8.24. K8. Pris.160.kr

 

129.900. Karlstad. Järnvägsstationen. Dragspelskort med 12 vyer från Karlstad. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.360.kr

 

129.901. Souvenir - kort från Karlstad. Dragspelskort med 7 vyer från Karlstad. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.120.kr

 

129.902. Turist - Vykort. Hälsning från Karlstad. Dragspelskort med 7 vyer från Karlstad. ofr. T3. K7. Pris.120.kr

 

Skolor - Sjukhus - Restauranger - Hotell

89.415. Karlstad. Allm. Läroverket. fr. OII. stpl PKXP. 19 6.9.1902. K7. Pris.120.kr 129.946. Högre Allmänna Läroverket. Karlstad. T1. K7. Pris.50.kr

 

129.947. Elementarskolan. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 4.7.1906. K8. Pris.60.kr 70.242. Karlstad. Folkskoleseminariet. T4. K8. Pris.50.kr

 

129.948. Karlstad. Flickskolan. T5. K8. Pris.50.kr 31.778. Karlstad. Gamla Gymnasium. T1. K7. Pris.60.kr

 

129.949. Karlstad. Högre Allmänna Läroverket och Norrstrandskyrkan. T6. K8. Pris.40.kr 129.950. Karlstad. Högre Elementarläroverket för Flickor. T3. K8. Pris.60.kr

 

129.951. Nya Folkskolan. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 29.2.1908. K7. Pris.80.kr 129.952. Karlstad. Seminariet. T3. K7. Pris.50.kr

 

129.927. Karlstad. Centrallasarettet. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.928. Karlstad. Länslasarettet. T3. K7. Pris.50.kr 129.929. Karlstad. Länslasarettet. T4. K8. Pris.50.kr

 

129.996. Källaren Munken. Karlstad. T5. K8. Pris.40.kr 129.998. Karlstad. Restaurang Sandgrund. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.933. Karlstad. Sandgrund med Stadshotellet. Residenset och Hypoteksföreningen i bakgrunden. fr. stpl Karlstad 22.3.43. K8. Pris.50.kr 129.999. Karlstad. Tynäs Restaurang. T3. K8. Pris.60.kr

 

129.994. Hotell Gösta Berling. Karlstad. T6. K8. Pris.50.kr 129.991. Karlstad. Hotell Drott och Temperance. T3. K7. Pris.60.kr

 

129.992. Grand Hotell. Karlstad. T5. K8. Pris.50.kr 129.993. Grand Hotells matsal. Karlstad. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.995. Hotell Kung Karl. Karlstad. fr. OII. stpl Gate 22.(11.1904). K7. Pris.120.kr 129.997. Karlstad. Hotell Ritz. T5. K8. Pris.60.kr

 

129.935. Karlstad. Stadshotellet. T3. K8. Pris.50.kr 129.936. Karlstad. Stadshotellet. Läs- och konversationshall. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.40.kr

 

129.937. Karlstad. Stadshotellet. T4. K8. Pris.40.kr 129.938. Sommarmatsalen Stadshotellet. Karlstad. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.934. Karlstad. Stadshotellet. Terassen. ofr. T3. K7. Pris.50.kr 71.862. Stadshotellets Terass. Karlstad. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.50.kr

 

129.932. Karlstad. Parti af Stadshotellets Trädgård och Terass. fr. OII. stpl Karlstad 18.11.1910. K8. Pris.50.kr 70.216. Karlstad. Stadshotellets Trädgård. T5. K8. Pris.40.kr

 

Händelser

129.916. Parti af Karlstad efter branden 1865. fr. OII. stpl Karlstad 5.9.1906. K7. Pris.80.kr 129.917. Karlstad efter branden 1865. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.80.kr

 

42.154. Karlstad ständiga utställningen med lånade tält efter branden 1865. fr. OII. stpl Karlstad 5.6.1905. K8. Pris.120.kr 129.918. Karlstad ständiga utställningen med lånade tält efter branden 1865. fr. OII. stpl. T1. K8. Pris.140.kr

 

129.919. Karlstad. Kongl. Vermlands Regemente. fr. OII. stpl Göteborg 2.VI.08. K7. Pris.80.kr 129.920. Karlstad. Värmlands Regem. Kyrkparad. T3. K8. Pris.120.kr

 

24.194. Den stora sommarfästen i Solstaden. fr. OII. stpl. K8. Pris.140.kr

 

24.182. Unionskonferensen i Karlstad. T2. K8. Pris.120.kr 129.921. (Karlstad). fr. GV. stpl Karlstad 23.5.16. K7 (veck). Pris.160.kr

 

Flerbildskort - Flygfoton

70.188. Hälsning från Karlstad. Värmlands museum. Stadshotellet och Residenset. Stadshotellets trädgård och älven. Domkyrkan. Gamla Gymnasiet. Karl IX:s staty. Östra bron. Stadsträdgårdens restaurant. fr. stpl Karlstad 5.11.50. K8. Pris.40.kr 129.903. Hälsning från Karlstad. Karl IX:s staty. Västra bron och Stadshotellet. Pråmkanalen. Tingvallabron. Stora Torget. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.904. Karlstad. Carl d. IX:s Staty. Karlstad Residenset. Karlstad. Stadshotellet. Karlstad. Carl d. IX:s staty och Stadshotellet. Karlstad. Värmlands Museum. Karlstad. Östra bron. (Sveriges längsta stenbro). T5. K8. Pris.40.kr

 

70.189. Hälsning från Karlstad. fr. stpl PKP 89 C 11.7.58. K8. Pris.40.kr 129.905. Karlstad. fr. stpl Karlstad 1 19.5.69. K8. Pris.30.kr

 

129.906. Centrallasarettet. Karlstad. T5. K8. Pris.50.kr 129.907. Karlstad från flygplan. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.908. Karlstad från flygplan. T5. K8. Pris.50.kr 104.471. Karlstad från flygplan. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.909. Sundsta. Karlstad. T5. K8. Pris.60.kr 129.910. Flygfoto över Sundsta. Karlstad. T5. K8. Pris.60.kr

 

129.911. Flygvy över Karlstad. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 129.912. Flygvy över Karlstad. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

Kyrkor - Statyer

129.922. Karlstad. Domkyrkan. T1. K8. Pris.40.kr

 

70.303. Karlstad. Domkyrkan. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.30.kr 129.923. Karlstad. Interiör af Kyrkan. ofr. T3. K8. Pris.30.kr

 

129.924. Karlstad. Domkyrkan från Stortorget. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 70.316. Karlstad. Domkyrkan. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.925. Karlstad. Betlehemskyrkan. T4. K8. Pris.40.kr 129.926. Karlstad. Betlehemskyrkan. Interiör. T4. K8. Pris.30.kr

 

70.476. Karlstad. Carl d. IX:s staty. Utsikt från Residenset. fr. stpl Karlstad 9.10.24. K8. Pris.30.kr 129.956. Sven Elfdalius-byst i Karlstad. (av Eldh.) T4. K8. Pris.40.kr

 

129.957. Karlstad. Fredsmonumentet på Stora torget. T6. K8. Pris.30.kr 129.958. Karlstad. Fontänen. "Herrhagspojkarna" T5. K8. Pris.40.kr

 

129.959. Karlstad. Sundstatjärn och Lodjur av Arvid Knöppel. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr 42.162. Karlstad. Teaterparken. Selma Lagerlöf. fr. stpl Karlstad 20.7.59. K8. Pris.30.kr

 

129.960. Karlstad. (Sola i Karlstad av Herman Reijers). T6. K8. Pris.30.kr 129.961. Karlstad. Staty Vindarnas boning. T6. K8. Pris.30.kr

 

Övrigt

132.000. Karlstad. Biskopsgården. T3. K8. Pris.50.kr 129.990. Karlstad. Folkets Hus. fr. stpl Karlstad 1 22.8.50. K8. Pris.40.kr

 

132.001. Karlstad. Frimurarelogen. T3. K8. Pris.60.kr 42.153. Frimurarelogen. Rådhuset. fr. OII. stpl PKXP 19 3.7.1901. K7. Pris.60.kr

 

104.467. Haga. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 19.11.1907. K8. Pris.80.kr 129.986. Karlstad. Hagaborg. fr. OII. stpl PKXP No 39C 19.5.1910. K8. Pris.50.kr

 

129.984. Karlstad. Kanalbron och Hagatorget. T2. K8. Pris.120.kr 129.985. Parti av Hagatorget. Karlstad. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.974. Karlstad. Inre Hamnen. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 129.988. Karlstad. Herrhagen. fr. OII. stpl Karlstad 22.12.1907. K7. Pris.140.kr

 

129.987. Karlstad. Utsikt över Herrhagen. fr. OII. stpl PKXP No 89C 16.9.1910. K8. Pris.60.kr 129.989. Karlstad. Herrhagsparken. fr. Karlstad 1 23.1.59. K7. Pris.40.kr

 

70.252. Hybeleijens Kvarn. Karlstad. (Rifven 1892). Kevenhülers verkstad i Gösta Berlings Saga. T2. K8. Pris.40.kr 132.002. Karlstad. Hypoteksföreningen. Telegrafen. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

70.446. Karlstad. Kanalbanken. fr. OII. stpl Karlstad 29.10.1901. K7. Pris.60.kr 129.970. Vy från Brunnsallén. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 17.8.1901. K7. Pris.50.kr

 

129.973. Elfgatan. Karlstad. T2. K7. Pris.60.kr 129.971. Karlstad. Elfgatan. fr. OII. stpl Karlstad 17.9.1901. K7. Pris.50.kr

 

129.972. Karlstad. Kanalbron. T3. K7. Pris.120.kr 102.163. Kanalen & Vattentornet. Karlstad. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.120.kr

 

132.003. Karlstad. Parti av Kanikenäset. ofr. T3. K7. Pris.50.kr

 

129.964. Klara. pl. T1. K7. Pris.60.kr 129.965. Karlstad. Sandbäcksgatan. Klara. fr. GV. stpl Bergsl.Hörk-Fredr.-B-G 10.4.1912. K8. Pris.80.kr

 

129.966. Plaskdammen i Klara. Karlstad. T5. K8. Pris.50.kr

 

97.221. Karlstad. Malmtorget. fr. OII. stpl Färgelanda 6.6.1910. K7. Pris.120.kr 58.488. Karlstad. Postkontoret. T3. K8. Pris.60.kr

 

132.004. Riksbanken. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 15.11.1902. K7. Pris.50.kr 94.440. Karlstad. Saluhallen. T4. K8. Pris.50.kr

 

132.005. Öfverstens bostad. Sandbäcken. Karlstad. T4. K8. Pris.80.kr 132.006. Karlstad. Sjötullsborg. Villorna. T5. K8. Pris.60.kr

 

132.007. Soldathemmet. Karlstad. T5. K8. Pris.40.kr

 

53.567. Från Sveriges Städer. Karlstad. Elfgatan. Residenset och Stadshotellet. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.60.kr 129.931. Karlstad. Stadsträdgården. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr

 

70.437. Karlstad. Stora Torget. fr. OII. stpl Karlstad 19.12.1907. K7. Pris.60.kr 94.442. Stora Torget. Karlstad. fr. OII. stpl PKXP No 39B 3.4.1907. K7. Pris.120.kr

 

129.962. Karlstad. Stora Torget med Rådhuset. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.963. Karlstad. Stora torget och Domkyrkan. T6. K8. Pris.40.kr

 

132.008. Slottsbron. Sulfitfabriken. fr. OII. stpl Grums 15.5.1909. K8. Såld 81.544. Karlstad. Tabernaklet. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.967. Karlstad. Teatern. fr. OII. stpl Karlstad 23.5.1905. K7. Pris.50.kr 129.968. Karlstad. Teatern. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.969. Teatern och Klara. Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 23.9.1902. K7. Pris.60.kr 24.136. Karlstad. Tingvallabron. T5. K8. Pris.40.kr

 

89.426. Karlstad. Udden. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 132.009. Karlstad. Vattentornet. T3. K8. Pris.50.kr

 

132.010. Karlstad. Wennbergsparken. T5. K8. Pris.60.kr 132.011. Wennbergsparken med Pilgården. Karlstad. T5. K8. Pris.50.kr

 

132.012. Karlstad. Lilla Wåxnäs. T3. K7. Pris.120.kr 24.122. Värmlandsbanken och Frimurarelogen. fr. OII. stpl. T2. K8. Pris.60.kr

 

132.013. Karlstad. Wermlands Enskilda Bank. T2. K8. Pris.50.kr

 

70.324. Karlstad. Värmlands Museum. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 70.317. Värmlands museum i Karlstad. Baksidan. T5. K8. Pris.40.kr

 

70.325. Värmlands museum i Karlstad. Gårdsparti. Arkitekt Cyrillus Johansson. T5. K8. Pris.30.kr

 

132.014. Kungl. Värmlands regementes kaserner. Karlstad. T3. K7. Pris.160.kr 132.015. Karlstad. Kungl. Värml. Reg:s Kokinrättning. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.120.kr

 

129.955. Karlstad. Klarälven. Västra bron. fr. stpl Karlstad 15.2.32. K8. Pris.40.kr

 

129.953. Östra bron. Karlstad. Sveriges längsta stenbro. fr. GV. stpl PKXP 19A 30.8.1915. K8. Pris.50.kr 129.954. Karlstad. Östra bron. Byggd 1797. pl. T6. K8. Pris.40.kr

 

89.420. Sommarbild från Karlstad. De fem gubbarna på bron. T1. K8. Pris.160.kr 70.440. Parti af Karlstad. pl. T1. K7. Pris.60.kr

 

132.016. Panorama från Karlstad. fr. OII. stpl Karlstad 16.9.1909. K8. Pris.80.kr 132.017. Panorama över Karlstad från Kyrktornet. fr. GV. stpl Karlstad 12.8.1919. K7. Pris.80.kr

 

132.018. Karlstad. Sola. T5. K8. Pris.40.kr 70.186. Karlstad år 1719. T1. K8. Pris.60.kr

 

132.019. Anna Ollson. Cabinet Vue. Karlstad. Foto. c:a 1890. K8. Pris.140.kr

 

Till vykort Karlstad Utställningar

Till vykort Värmland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V