LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Trollhättan

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

93.031, Hotell Bellevy. Trollhättan.  fr OII stpl Rånnum 18.8.1905, K8, Pris.60.kr 126.201, Hotell Bellevue. Trollhättan. ofr, T1, K7, Pris.60.kr

 

61.798, Hotell Utsigten. Trollhättan. T1, K8, Pris.60.kr 61.796, Hotell Utsigten. T1, K8, Pris.50.kr

 

68.853, Trollhättan. Bergkanalen. (Pallas). ofr, T1, K7, Pris.60.kr 126.202, Parti från Bergkanalen. Trollhättan. (Ceres). T2, K7 (skadad adressida). Pris.60.kr

 

126.203, Bergkanalen. Trollhättan. (Motala Ström). fr OII stpl 18.1.1904, K7, Pris.60.kr 126.204, Kyrkan och Bergkanalen. Trollhättan. ( B. v. Platen). T3, K8, Pris.80.kr

 

68.866, Trollhätte Kanal. Brinkebergskulle sluss. T1, K8, Pris.80.kr 81.413, Trollhättan. Brudslöjan. fr OII stpl Trollhättan 21.9.1907, K7. Pris.40.kr

 

126.205, Trollhättan. Drottningtorget. fr stpl Göteborg 21.4.64, K7, Pris.40.kr 126.206, Trollhättan. Drottningtorget. fr stpl Trollhättan 12.1.71, K6, Pris.30.kr

 

126.207, Skandinaviska Banken. Drottningtorget. Trollhättan. fr stpl Göteborg 5.2.84, K7, Pris.30.kr

 

126.208, Ekeblads sluss. ofr, T1, K7, Pris.50.kr 126.209, Trollhättan. Ekeblads sluss. fr stpl, T4, K8, Pris.50.kr

 

89.047, Parti av Trollhättan sett från Fagerstrand. T2, K8, Pris.60.kr 62.502, Trollhättan. Utsikt från Fagerstrand. fr stpl Trollhättan 30.4.48, K7, Pris.40.kr

 

71.377, Trollhättan från flygplan. sidostpl Försvarsstaben 13 nov. 1945, T5, K8, Såld 126.301, Trollhättan från flygplan. T5, K8, Pris.50.kr

 

126.302, Trollhättan från flygplan. T5, K8, Såld 126.303, Trollhättan från flygplan. T5, K8, Såld

 

126.304, Trollhättan från flygplan. T5, K8, Såld 126.305, Flygfoto över Trollhättan. T6, K8, Pris.30.kr

 

125.306, Flygvy över slussarna Trollhättan. fr stpl 1990, K8, Pris.30.kr 126.307, Flygvy över Trollhättan. Göta Älv o Kraftstation. Håjoms Varp. Kyrkan och Oscarsbron. Stad sedan 1916. fr stpl Trollhättan 29.10.84, K6, Såld

 

126.308, Flygvy över Göta Älv. Trollhättan. Trafikkanalen till höger, till vänster ses kraftkanalen med nya Kraftstationen. T6, K8, Såld 126.309, Trollhättan. Flygfoto över slussarna. fr stpl, T6, K7, Såld

 

126.390, Ett av fallen vid Trollhättan. T4, K8, Pris.30.kr 126.400, Trollhättan. (fotografi). T1, K7, Pris.80.kr

 

61.715, Högra Gullöfallet. Trollhättan. ofr, T1. K8, Pris.40.kr 126.328, Östra Gullöfallet. Trollhättan. fr OII stpl PLK 202A 2.6.1905, K7, Pris.40.kr

 

61.864, Venstra Gullöfallet. Trollhättan. fr OII stpl Trollhättan 27.3.1905, K8, Pris.40.kr 61.813, Trollhättan. Vestra Gullöfallet. T2, K7, Pris.80.kr

 

62.510, Parti från Trollhättan. fr stpl Göteborg, T5, K8, Pris.40.kr 126.210, Trollhättan. Motiv vid Göta Älv. fr stpl Trollhättan 5.2.59, K7, Pris.30.kr

 

61.712, Trollhättan. Viadukten över Flottströmmen. T2, K8, Pris.50.kr 126.211, Trollhättan. Forngården. fr stpl 25.8.63, K7, Pris.40.kr

 

126.212, Götakanal. Slussarna. (B.v.Platen och Åmål). fr GV stpl PLK 429 29.11.1912, K7, Pris.60.kr 126.213, Trollhättan. Göta Kanal. T6, K8, Såld

 

126.214, Götalundens Kyrka. Trollhättan. T6, K8, Pris.30.kr 126.215, Trollhättan. Göta Älv. T4, K8, Pris.40.kr

 

61.676, Trollhättan. Göta Elf nedom fallen. ofr. T2, K8, Pris.50.kr 126.216, Trollhättan. Motiv från Göta älv med Stadshotellet. T5, K8, Pris.40.kr

 

126.217, Trollhättan. Parti af hamnen och Direktionshuset. (Ceres). fr OII stpl Trollhättan 23.12.190(3). K7, Pris.80.kr

 

61.827, Trollhättan. Helvetesfallet. T1, K8, Pris.40.kr 61.719, Trollhättan. T3, K8, Pris.60.kr

 

126.321, Trollhättan. Helvetesfallen. T1, K8, Pris.50.kr 126.323, Göta Älv nedanför Trollhättefallen. T4, K8, Pris.30.kr

 

126.324, Trollhättan. Helvetesfallet. T1, K8, Pris.200.kr 126.322, Trollhättan. Nya turistvägen till Kopparklinten. ofr, T1, K8, Pris.50.kr 77.700, Trollhättan. Helvetesfallet. Hotell Bellevue. (Utsikten), T2, K8, Pris.80.kr

 

126.218, Instrumentbyggnaden. Trollhättan. T3, K7, Pris.60.kr 126.219, Trollhättan. Instrumentbyggnaden. T2, K8, Pris.60.kr

 

62.515, Karl Johans Torg (Tårtan). och Stadsbiblioteket. (Gustaf VI Adolf. Plikten framför allt). T5, K8, Pris.40.kr

 

62.497, Trollhättan. Karl Johans Torg med Tingshuset. T4, K7, Pris.40.kr 43.520, . fr stpl Trollhättan 13.11.41, K7, Pris.40.kr

 

62.514, Trollhättan. Karl Johans Torg. T5, K8, Pris.40.kr 43.519, Trollhättan. Statyn. Karl Johans torg. fr stpl PLK 380B 1.8.1940, K8, Pris.

 

126.221, Trollhättan. Karl Johans torg. (tårtan). fr stpl Trollhättan 3.5.64, K7, Pris.30.kr 126.222, Trollhättan. Klaffbron. T5, K8, Pris.40.kr

 

61.794, Klaffbron vid Trollhättan. fr GV stpl Trollhättan 20.7.17, K8, Pris.50.kr 126.223, Trollhättan. Klaffbron. (Pallas). T5, K8, Pris.40.kr

 

126.232, Trollhättan. Klaffbron. (Toften). fr stpl Trollhättan 20.7.68, K6, Såld

 

126.295, Tunneln vid kraftkanalen. Trollhättan. fr OII stpl Trollhättan 7.5.1909, K7, Såld 89.052, Parti af Kraftkanalen med stora afstängningsluckan. Trollhättan. T3, K8, Såld 126.296, Trollhättan. Kraftkanalen. fr GV stpl Trollhättan 10.8.1912, K8, Såld

 

126.297, Trollhättan. Kraftkanalen. fr OII stpl Trollhättan, T2, K8, Såld 126.233, Trollhättan. Kung Oscarsbron med Vattenfallen. fr stpl Göteborg 26.8.59, K7, Pris.30.kr

 

61.684, Trollhättan. Kraftstationen. T3, K7, Pris.50.kr 126.318, Trollhättan. Kraftstationen. T3, K7, Pris.50.kr

 

61.648, Trollhättan. Flottbergsströmmen. T43 K8, Pris.40.kr 126.320, Kraftstationen vid Trollhättan. T4, K8, Pris.40.kr

 

71.374, Trollhättan. Kraftstationen och Kopparklinten. fr GV stpl Trollhättan 19.7.16, K7, Pris.60.kr 84.456, Trollhättan. Interiör av kraftstationen. T4, K8, Pris.60.kr

 

126.319, Maskinhallen i Trollhättans Kraftstation. T4, K8, Pris.40.kr 61.688, Trollhättan. Interiör från Kraftstationen. T3, K7, Pris.80.kr

 

126.234, Kung Oscarsbron och Kraftstationen. T6, K8, Pris.30.kr 126.245, Trollhättan. Vattenfallen med Oscarsbron och kyrkan. stpl Trollhättan 1990, K7, Pris.30.kr

 

62.137, Trollhättan. Kungsgatan. (Rak & Frisér-Salong). T3, K8, Pris.60.kr 126.235, Trollhättan. Kungsgatan. T3, K8, Pris.120.kr

 

61.663, Trollhättan. Kungsgrottan. T2, K8, Pris.40.kr     126.293, Trollhättan. Kungsgrottan. T1, K8, Såld

 

126.236, Trollhättan. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 126.237, Kyrkan. Trollhättan. T2, K7, Pris.40.kr 126.238, Trollhättan. Kyrkan. fr stpl Mullsjö 29.9.50, K7, Pris.30.kr

 

126.239, Trollhättan. Kyrkan. Interiör. T5, K8, Såld 62.518, Trollhättans Kyrka. fr OII stpl Trollhättan 2.5.1903, K7, Pris.40.kr

 

61.738, Trollhättan. Utsikt från Kyrkan. ofr, T2, K7, Pris.60.kr

 

126.240, Trollhättan. Kärlekens stig. T2, K8, Pris.40.kr 126.241, Flygvy Lasarettet. Trollhättan. T6, K8, Pris.40.kr

 

126.242, Trollhättan. Nedre Stallbackakanalen. fr ostpl 1946, K7, Pris.40.kr 61.825, Trollhättan. Notfallet. fr stpl Trollhättan 15.7.54, K7, Pris.40.kr

 

126.243, Trollhättan. Nya Trafikkanalen. T3, K7, Pris.50.kr 126.244, Nyquist & Holm. Mek. Werkstad. Trollhättan. (B. v. Platen). ofr 1910, ej adressida. K7, Såld

 

126.246, Trollhättan. Polhems-Monumentet. fr stpl Trollhättan 13.11.22, K8, Pris.40.kr 61.643, Trollhättan. Polhems-monumentet. T2, K8, Pris.40.kr

 

61.690, Polhems Sluss. Trollhättan. T1, K8, Pris.60.kr 61.644,  No. 217. Trollhättan. Polhems slussen. fr OII stpl Trollhättan 19.4.1902, K8. Pris.40.kr

 

104.723, Trollhättan. Posten. T5, K8, Pris.50.kr 61.666,  Trollhättan. Regleringsdammen. fr stpl Göteborg 28.5.58, K8, Pris.40.kr

 

126.264, Rest. Savoy. Trollhättan. fr stpl Trollhättan 11.6.53, K7, Såld 126.265, Trollhättan. Gamla slussarna med schweizeriet. T5, K8, Pris.40.kr

 

61.659, Trollhättan. Silfverbäcken. fr OII stpl Trollhättan 9.9.1907. K8, Pris.40.kr 61.660, Trollhättan. Silfverbäcken. fr OII stpl PKXP 113B 8.12.1909. K7, Pris.40.kr

 

126.266, Sjölanda Herrgårdspensionat. Trollhättan. fr stpl Trollhättan 8.8.60, K7, Pris.50.kr 41.222, Trollhättan. Nedre Slussen. (Venern Säffle). fr stpl 1936, K7, Såld

 

97.609, Nya Slussarna vid Trollhättan. (Pallas). T4, K8, Pris.40.kr 126.394, Trollhättan. Nya slussarna. ( Aspen). T5, K8, Pris.50.kr

 

93.032, Göta Kanal. Slussarna. (B. v. Platen och Åmål). T2, K8, Pris.60.kr 71.370, Trollhättan. Från invigningen av nya slussarna den 25.10.1916. fr GV stpl Göteborg 19.12.16, K7, Pris.80.kr

 

 89.059, Parti från Trollhätte Kanal. (Juno). T1, K8, Pris.80.kr 126.395, Trollhättan. Slussarna. (Castor). T5, K8, Pris.50.kr

 

126.413, Trollhättan. Slussarna. The locks. fr stpl Trollhättan 30.4.74, K7, Pris.30.kr 126.396, Trollhättan. Slussarna. (Skarvik). T6, K8, Såld

 

126.397, Trollhättan. Strömkarlen. (Diana). T6, K8, Pris.40.kr 126.398, Trollhättan. Slussarna. The locks. (Valka Leer). T6, K8, Såld

 

126.391, Trollhättan. Parti från Övre Slussarna. T5, K8, Pris.50.kr 126.399, Trollhättan. Slussparti. (Haneström 1). T4, K8, Såld

 

126.392, Trollhättan. Trollhätte kanall. Slusstrapporna. T6, K8, Såld 126.393, Trollhättan. Slusstrappan. (Karlstad). T4, K8, Pris.50.kr

 

126.267, Sommarserveringen Spekön. Trollhättan. T6, K7, Pris.40.kr

 

126.268, Trollhättan. Trollhätte kanal. Utsikt från Slusserveringen. fr stpl 1967, K7, Pris.30.kr 97.610, Trollhättan. Spiköbron med Stadshotellet. T5, K8, Pris.40.kr

 

62.507, Spiköbron. fr stpl Trollhättan 14.6.48, K7, Pris.40.kr 62.508, Trollhättan. Spiköbron. fr stpl Trollhättan, T5, K6, Pris.40.kr

 

126.269, Trollhättan. Stadsbiblioteket. fr stpl Trollhättan 30.7.52, K7, Pris.40.kr 43.524, Trollhättan, Stadshotellet. T4, K7, Pris.50.kr

 

62.501, Trollhättan, Stadshotellet. T4, K8, Pris.40.kr 126.271, Trollhättan. Stadshotellet. Läsrummet. fr stpl Trollhättan 11.10.50, K7, Såld

 

62.498, Trollhättan. Stadshuset. T4, K8, Pris.40.kr 126.273, Trollhättan. Stadshuset. T5, K7, Pris.40.kr

 

126.274, Trollhättan. Stadsparken. fr stpl Trollhättan 2.7.76, K8, Pris.30.kr 89.057, Elektrotermiska fabriken vid Stallbacka. Trollhättan.  T2, K8, Såld

 

61.718, Trollhättan. Stampeströmsfallet och Kung Oscars bro. fr OII stpl Trollhättan 30.8.1910, K8, Pris.60.kr 61.707, Nya bron och Stampeströmsfallet. Trollhättan. fr OII stpl PKXP 21 3.2.1902, K7, Såld

 

61.708, Trollhättan. Stampeströmsfallet. T3, K8, Pris.40.kr 126.294, Trollhättan. Stora Bron med fallen. T2, K7, Pris.80.kr

 

89.058, Parti av Statens Egna Hemskoloni. Trollhättan. T2, K8, Pris.120.kr 126.275, A.B. Stridsberg & Biörcks fabriker. Trollhättan. T5, K8, Pris.120.kr

 

126.329, Trollhättan. Strömkarlsbron. T5, K8, Pris.40.kr 126.330, Trollhättan. Strömkarlsbron. T5, K8, Pris.40.kr

 

126.331, Trollhättan. Strömkarlen. T6, K8, Pris.40.kr 126.332, Trollhättan. Dammluckor. T5, K8, Pris.40.kr

 

61.784, Trollhättan. Strömkarlen. (Eldh). T5, K8, Pris.40.kr 61.791, Strömkarlen. ofr, T3, K7, Pris.40.kr 61.790, Trollhättan. Strömkarlen.T2, K8, Pris.40.kr

 

62.504, Trollhättan. Strömsberg. (skylt Cap Pompom). fr stpl 1949, K7, Pris.50.kr 126.276, Trollhättan. STF:s vandrarhem Strömsberg. T5, K6, Pris.40.kr

 

126.277, STF:s Anläggning i Trollhättan Kursgård - vandrarhem. T6, K8, Pris.30.kr 126.278, Trollhättan. STF:s Vandrarhem Strömsberg. fr stpl Trollhättan 13.5.64, K7, Pris.30.kr

 

41.217, Trollhättan. Toppöfallet och Toppön. fr OII stpl Råbäck 8.7.1899. K7, Pris.160.kr 61.806, Trollhättan. Toppöfallet. fr OII stpl, T1, K7, Pris.60.kr

 

126.326, Trollhättan. Gullön och Toppön. T1, K8, Pris.60.kr 61.710, Trollhättan. Toppöfallet. fr OII stpl 1902, K8, Pris.50.kr

 

126.327, Trollhättan. Toppöfallet. fr GV stpl (PKX)P 44B 8.6.1916, K8, Pris.40.kr 126.325, Toppöfallet vid Trollhättan på 1830-talet. Ikarus 1959. T5, K8, Pris.50.kr

 

126.279, Trollhättan. Torget. T6, K7, Såld 126.280, Trollhättan. Utsiktsterrassen. T6, K8, Pris.30.kr

 

123.837, Utsikt från Åkersbergs slussaltan. T1, K8. Pris.60.kr 126.281, Trollhättan. Översta slussen. Åkersberg. T3, K8, Pris.60.kr

 

68.850, Åkerström. Trollhätte-Kanal. (B. Platen), T3, K8, Pris.60.kr

 

126.282, Trollhättan. Parti vid Åkersvass med slussöppningen. fr OII stpl Trollhättan 11.12.1908, K7, Pris.60.kr 126.283, Nedre Slusslinjerna. Åkersvass. Trollhättan. T2, K8, Pris.50.kr

 

61.674, Panorama över Åkersvass. Trollhättan. fr GV stpl Göteborg 14.9.19, K7, Pris.50.kr 68.847, Trollhättan. Inloppet till Gamla Slussarna. (Necken). T3, K8, Pris.60.kr

 

126.284, Trollhättan. Älfdalen. T2, K8, Pris.50.kr 126.285, Önans trämassefabrik vid Trollhättan. Ikarus 1943. T5, K8, Pris.50.kr

 

126.286, Trollhättan. Översta slussen. (Westkust). fr stpl Trollhättan 17.10.95. K7, Pris.40.kr 126.287, Trollhättan. Övre Slussen vid Åkersberg. fr stpl Trollhättan 23.10.68, K7, Såld

 

.
61.664, Trollhättan. Övre Trollhättefallet och kraftverkets nya regleringsdamm. T5, K8, Pris.40.kr 61.665, Trollhättan. Övre Trollhättefallet och kraftverkets nya regleringsdamm. T5, K8, Pris.40.kr

 

45.874, Trollhättan. Polhems sluss. Toppö- och Gullö - fallen. Nya Slussarne. sign. Anna Palm. fr OII stpl Gefle 27.3.1902, K8, Pris.250.kr 18.542, Helsning från Trollhättan. Konung Oscars bro. Toppö och Gullöfallen. Nya Slussarne. Helvetesfallen. T1, K6, Pris.250.kr

 

126.288, Helsning från Trollhättan. T1, K8, Pris.300.kr 126.289, Helsing från Trollhättan. (Håll kortet mot ljuset). T1, K8, Pris.180.kr

 

21.329, Trollhättan. Tingshuset. Kanalparti. Panorama. Parti av Fallen. Åkersvass. Kungsgrottan. Kung Oscars bro och Kyrkan. Från fallen. T2, K8, Pris.200.kr 47.273, Trollhättan. Toppöfallen. Helvetesfallen. Hotel Bellevue. Från fallen. Brusande vilda ström. Från fallen. Kungsbron. Parti av Trollhättan.  T2, K7, Pris.200.kr 21.327, Trollhättan. Östra Toppöfallet. Turistvägen till Kopparklinten. Kopparklinten. Helvetesfallen. Östra Gullöfallet. Vestra Gullöfallet. T2, K8, Pris.200.kr

 

89.060, Trollhättan från vattentornet. T2, K8, Pris.120.kr

 

126.298, Trollhättan från kyrktornet. fr stpl PKP 67 29.4.193?, K7, Pris.40.kr 126.299, Trollhättan. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

62.495, Från Trollhättan. fr GV stpl Motala 27.11.(1915). K7, Pris.50.kr 126.300, Trollhättan i forna dagar. T2, K7, Såld

 

 97.611, Utsikt över Trollhättan. T4, K8, Pris.50.kr 61.812, Wattenfallen från kyrkan,  Trollhättan. fr OII stpl Borås 28.5.1909, K6, Pris.50.kr

 

61.846, Trollhättan. Västra Gullöfallet. Djupebäcksplatsen. Spiköbron med Stadshotellet. Kraftstationen. Strömkarlen (Eldh). Parti från nya slussarna. Övre Trollhättefallet och kraftverkets nya regleringsdamm. Kyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 126.311, Hälsning från Trollhättan. Toppö och Gullöfallen. Utsikt från Forngården. Utsikt från Skogsstjärnan. Strömsberg. Karl Johans torg. Strömkarlen. Stadshotellet. fr stpl Vänersborg 10.5.48, K7, Pris.40.kr

 

126.312, Trollhätte Kanal. Trollhättan. Göta Kanal-båt vid slusstrapporna. Göta Kanal-båt genom Klaffbron. Slussning pågår. Utsikt från Spikön över Kanalleden. T6, K8, Pris.30.kr 126.313, Hälsning från Trollhättan. Trollhätte Kanal. Trollhätte Kanal. Kyrkan. Drottningtorget. Statyn "Eviga Lågan". T6, K8, Pris.30.kr

 

126.314, Hälsning från Trollhättan. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 126.315, Trollhättan. Flicka i västgötadräkt. Göta älv med klaffbron. Översta slussen. fr stpl Trollhättan 5.9.75, K7, Pris.30.kr

 

126.316, Trollhättans Filatelistförening fyrtiofem år. 1939 5/12 1984. PT-kort 1984. K8, Pris.40.kr 126.317, Hälsningar från Trollhättan. The New 900. Very Saab. fr stpl Trollhättan 6.2.96, K8, Pris.30.kr

 

Till vykort Västergötland  T

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V