LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Västergötland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

T

34.329, Tengene Kyrka. T6, K8, Pris.30.kr 34.319, (Vägen till Tholstorp). fr OII stpl Mariestad 30.12.1905, K6, Pris.40.kr

 

34.316, Thamstorp. T3, K8, Pris.40.kr 123.354, Tibro. Bron över Tidan. T6, K8, Pris.40.kr

 

123.355, Tibro. Centrum. fr stpl Tibro 1, T6, K7, Pris.30.kr 123.356, Hotellet. Tibro. pl, T3, K6, Pris.50.kr

 

123.357, Tibro. Järnvägshotellet. fr stpl Skövde 29.7.5?, K7, Pris.40.kr 56.481, Tibro. Järnvägsstationen. T5, K8, Pris.120.kr

 

123.358, Tibro. Kyrkan. fr stpl PKP 16A 25.4.50, K6, Pris.30.kr 123.359, Tibro kyrka. fr stpl Tibro 8.10.48, K7, Pris.30.kr

 

123.360, Tibro. Missionshus. fr stpl PKP 218  16.7.27, K7, Såld 123.361, Tibro. Rankåsstugan. T6, K8, Pris.40.kr

 

123.362, Tibro. Torget. (Tibro Bosättningsaffär och Johs Ljungqvist Järnhandel). fr stpl Skövde 19.1?.57, K8, Såld 123.363, Fors vid Åreberg. Tibro. T4, K8, Pris.40.kr

 

123.364, Hälsning från Tibro. T6, K8, Pris.30.kr 123.365, Hälsning från Tibro. fr stpl Tibro 29.10.84, K7, Pris.30.kr

 

123.366, AB Stålramar, Tibro. fr stpl Tibro 30.10.84, K7, Pris.30.kr 123.367, Tibro Sveriges Möbelcentrum. fr stpl Tibro 11.7.86, K7, Pris.30.kr

 

123.368, Parti från Tibro. (bensinpump och Shell). T4-5, K8, Såld 123.369, Flygfoto över Tibro. fr stpl Tibro, T6, K6, Såld

 

14.150, Tidan i månsken. pl, stpl 1937, K6, Pris.30.kr 123.370, Parti från Tidavad. pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

123.371, Jennylund. Tidavad. pl, T1, K6, Pris.50.kr 123.372, Utsikt från Varvsberget över Tidaslätten. T4, K8, Pris.30.kr

 

123.378, Hälsning från Timmele. fr stpl Falköping 24.6.84, K7, Pris.30.kr 123.379, Hälsningar från Timmele. Ulricehamn. Gästgivaregård. Timmele Festplats. Jordkulan. Timmele kyrka. fr stpl Ulricehamn 18.9.95, K7, Pris.30.kr

 

81.382, Timmele Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 123.380, (Timmersdala kyrka). T5, K8, Pris.30.kr

 

123.381, Timmersdala kyrka. (Vestergötl.) pl, T1, K7, Pris.40.kr 21.173, Timmerstads Egendom. (Vgötl). fr OII stpl Moholm 30.12.1908, K8, Pris.60.kr

 

123.382, Toarps Kyrka. ofr, T1, K6, Pris.40.kr 123.383, Flygfoto över Toarps kyrka. fr stpl Gånghester 28.3.58, K8, Pris.30.kr

 

123.384, Sjön Tolken med omgivningar. Sundholmens slottsruin. Trogareds ek. Trogareds kapell. "Bogastugan" S. Ving. T6, K8, Pris.30.kr 123.385, Tollered. Värdshuset. T5, K8, Pris.50.kr

 

123.386, Parti av Torhult. (Badhuset). fr OII stpl Strengsered 27.7.1905, K7, Pris.140.kr 123.499, Portalen å Torpa slott. fr stpl Ulricehamn 7.5.1925, K8, Pris.40.kr

 

123.494, Torpa. Västergötland. T2, K8, Pris.50.kr 123.495, Torpa. Västergötland. T5, K8, Pris.50.kr

 

15.059, Torpa slott. T5, K8, Pris.30.kr 123.496, Från Ulricehamns omgifningar Torpa slott.T3, K8, Pris.40.kr

 

123.497, Vy över Torpa Säteri. T6, K7, Pris.40.kr 123.498, Torpa gamla stenhus. T4, K8, Pris.30.kr

 

34.315, Kungssalen i Torpa slott. T3, K8, Pris.30.kr 15.060, Torpa Slottskapell. Västergötland. T3, K8, Pris.30.kr

 

123.387, Torsö Kyrka. fr stpl Lerum 9.5.62, K7, Pris.30.kr 123.388, Torsö. Skärgårdsrestauranten. fr stpl Mariestad 22.9.23, K7, Pris.120.kr

 

123.389, Torsö. Färjan. Torsö kyrka. Sandvik. Bromö. Hattarvik. T6, K6, Pris.30.kr 123.390, Torsöbron. T6, K8, Pris.30.kr

 

123.391, Flygfoto över Tostared. T5, K8, Pris.50.kr 34.291, Interiör av Semesterhemmet Solgård. (Tranemo). T5, K8, Pris.40.kr

 

123.392, Hotell Tranemo. T5, K8, Pris.50.kr 123.393, Hotell Tranemo. Kinds Härad. Västergötland. ofr, T6, K8, Pris.40.kr

 

123.394, Tranemo. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 123.395, Tranemo. Kyrkan. Interiör. T5, K7 skadad adressida, Pris.30.kt

 

123.418, Tranemo. Kyrkan. fr stpl Tranemo 1958, K7, Såld 123.396, Kyrksjöns Fiskecamp. Tranemo. fr stpl Tranemo 1.8.95, K8, Pris.30.kr

 

123.397, Vi möts i Tranemo. fr stpl Tranemo 1.8.95, K8, Pris.30.kr 123.398, Hälsning från Tranemo. Kyrkan. Skolan. Sim- & Idrottshallen. Forum. T6, K8, Såld

 

123.399, Kungsbacken. Trilleholm. fr OII stpl (1907), K8, Pris.80.kr 104.651, Motiv från ån Ätran. Trädet. T5, K8, Pris.40.kr

 

123.400, Motiv från ån Ätran. Trädet. T5, K8, Pris.40.kr 123.401, Trässbergs kyrka. T1, K8, Pris.30.kr

 

123.402, Tressbergs Folk- och Småskola. fr GV stpl Saleby 13.8.1920. K6, Pris.120.kr 123.403, Trästena Kyrka. (Skara stift). T1, K8, Pris.40.kr

 

34.317, Trästena kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 34.318, Trästena kyrka. Interiör. fr OII stpl Moholm 26.3.1910, K8, Pris.40.kr

 

123.404, Flygfoto av Trävattna kyrka. fr stpl Floby 10.7.45, K7, Pris.30.kr 123.405, Tumleberg. pl, 1923, K5-6 veck. Pris.80.kr

 

123.406, Tun. Kyrkan. fr stpl Lidköping 21.8.52, K8, Pris.30.kr 123.407, Hälsning från Tun. Silvii-Skolan. fr stpl Grästorp 18.7.75, K6, Pris.30.kr

 

123.408, Tuns skola. T5, K8, Pris.40.kr 123.409, Västergötland. Dräkter från Tunge socken. Ale härad. T6, K8, Pris.30.kr

 

123.410, Domarringen vid Hästevadet. V. Tunhems socken. Träsnitt av E. Bergh. T6, K6, Pris.30.kr 62.485, Tunhem. Prästgården. fr GV stpl Trollhättan 8.7.16, K8, Pris.60.kr

 

123.411, Tvärreds Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 123.412, Tådene. Storebergs säteri. T5, K8, Pris.40.kr

 

123.413, Tånga Hed. T3, K5-6 hålskada. Såld 123.414, Gödslingsförsök vid Tåstorp, Vestergötland i rofvor på sandjord, år 1908. T2, K8, Pris.120.kr

 

34.321, Kanalmotiv vid Tåtorp. fr stpl 17.7.34, K7, Pris.40.kr 34.322, Göta Kanal. Parti vid Tåtorp. (Pallas). T1, K8, Pris.60.kr

 

123.415, Göta kanal. Manuell slussning i Tåtorp. T6, K8, Pris.30.kr 123.416, Töllesjö. Från Morghult. T3, K8, Pris.60.kr

 

123.417, Tömta Kyrka. T6, K8, Pris.30.kr

 

Till vykort Tidaholm  Trollhättan   Töreboda

Till vykort Västergötland A - D,   E - F,   G,  H,   I - K,   L,  M,  N - R,  S,  T,  U - V,  X - Ö,  Övrigt

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V