LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Västergötland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 3.000 vykort med motiv från Västergötland

G

 
120.492, Gardesanna strandbad. T5, K8, Pris.40.kr 104.610, Garm. fr OII 2x5 öre stpl Långedrag 2.6.1903 och ankomststpl Helsingfors 8.VI.03, K7, Pris.120.kr

 

120.493, Hjellö Herrgård. Gate. T5, K8, Pris.50.kr 120.494, Parti från Gate. T4, K8, Pris.60.kr

 

62.276, Gerdhem Kyrka (Skara stift). ofr, T1, K7, Pris.40.kr 120.573, (Gillstads kyrka). T5, K7, Pris.30.kr

 

120.495, Granviks Herrgård vid Tivedens Vätterstrand. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.496, Altaret i Grevbäcks kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 109.645, Hälsning från Grunnebo. Corum. fr OII stpl Grunnebo 1.10.(1902). K8, Pris.140.kr

 

120.497, Infanteri på fältmanöfver. fr OII stpl Grunnebo 5.(6.1902), K5, (vänster övre hörn saknas) Såld 88.428, Gråbo. Sjön Mjörn. T5, K8, Pris.30.kr

 

120.499, Motell Mjörnstugan. Gråbo. Utsikt över Mjörn, Sällskapsrummet. Konditoriserveringen. Caféet. T5, K8, Pris.40.kr 120.498, Mjörnstugan. Gråbo. Konditoriserveringen. T5, K8, Såld

 

120.500, Hälsning från Gråbo. St. Lundby Kyrka, Vy över Mjörn, Mjörnbotorget, Båthamn med badplats. fr stpl Gråbo 7.4.75, K7, Pris.30.kr 120.501, Hälsning från Gråbo. Vy över Mjörn, Mjörnbotorget, Småbåtshamnen, Badplatsen. fr stpl Gråbo 12.10.87, K7, Såld

 

120.543, Gräfsnäs. Centrum. (Esso bensinpump). T5, K8, Såld 120.544, Flygfoto över Gräfsnäs. T5, K8, Såld

 

120.545. Kungsallén vid Gräfsnäas. fr OII stpl Stora Mellby 16.6.1902, K7, Såld 120.546, Gräfsnäsrestaurangens terrass. T5, K8, Såld

 

120.547, Gräfsnäsrestaurangen.  T5, K8, Såld 120.548, Gräfsnäsrestaurangen.  T5, K8, Såld

 

120.549, Gräfsnäs slottspark. T5, K8, Pris.40.kr 120.550, Göteborg. Gräfsnäs ruin. fr OII stpl 31.XII.01, K7, Pris.50.kr

 

120.551, Grävsnäs slottsruin. T4, K8, Pris.30.kr 120.552, Gräfsnäs Slottsruin. T5, K7, Såld

 

77.733, Gräfsnäs 1500, 1700 och 1900. fr OII stpl Gräfsnäs 1.10.1905, K7, Pris.60.kr 120.553, Gräfsnäs. Vasaallén. fr + helgmärke 1948 stpl, T5, K8, Pris.30.kr

 

120.554, Fotohälsningar från Gräfsnäs. Erska kyrka, Erska kyrka, Vasaallén, Slottsruinen, Badviken, Järnvägsstationen, Slottsruinen, Borgstugan i slottsparken. T5, K8, Pris.50.kr 120.555, Helsning från Gräfsnäs. fr OII stpl PLK 217A 24.5.1901, K7, Såld

 

120.556, Parti vid Gräfsnäs. Vasa-allén. fr OII stpl, T2, K8, Pris.60.kr 120.557, Göteborg. Motiv från Gräfsnäs. fr OII stpl PKXP 73D 19.6.1902, K7, Såld

 

120.558, Grästorp. Bron över Nossan. fr stpl Grästorp 30.4.48, K8, Såld 120.562, Grästorp. Parti av Forshall. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

14.855, Grästorp. Järnvägsbron vid Forshall. fr OII stpl Grästorp 14.7.1903, K8, Pris.60.kr 14.848, Grästorp. Johannesberg. T4, K7, Pris.40.kr

 

14.844, Johannesberg. Grästorp. T4, K8, Pris.40.kr 120.563, Grästorp. Kommunalhuset. fr stpl Vara 24.8.68, K7, Pris.30.kr

 

120.564, Grästorp. Kvarnbacken. T1, K7, Pris.60.kr 120.565, Grästorps Kyrka. fr stpl 14.8.66, K7, Pris.50.kr

 

120.566, Grästorp. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 120.567, Grästorps kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

120.568, Grästorp. Lannatorp. T2, K8, Pris.60.kr 14.854, Grästorp. Norr. T1, K8, Pris.120.kr

 

34.602, Nossan. Grästorp. fr stpl, T4, K7, Pris.40.kr 14.835, Grästorp. Parti av Nossan. fr stpl Grästorp 1956, K7, Pris.30.kr

 

14.833, Grästorp. Ån Nossan. fr OII stpl Grästorp 26.10.1909, K7, Såld 14.832, Grästorp. Ån Nossan. fr OII stpl PLK 226B 19.9.1910, K7, Pris.120.kr

 

14.843, Oscarsgatan. Grästorp. fr stpl Ulvstorp 14.9.35, K7, Pris.80.kr 120.569, Grästorp. Oskarsgatan. (bl.a. Aug Karlssons Kött & Charkuteriaffär och Frukt Specerier Grönsaker B.Larsson). T5, K8, Pris.120.kr

 

34.600, Grästorp. Sparbanken. fr stpl , T4, K8, Såld 97.536, Grästorps Station. fr stpl 28.10.55, K7, Pris.140.kr

 

34.601, Grästorp. Storgatan. fr stpl PLK 216C 24.8.192?, K8, Pris.80.kr 14.851, Storgatan i Grästorp. T4, K8, Pris.60.kr

 

120.570, Grästorp. Storgatan. fr OII stpl Grästorp 7.12.1901, K6 (veck). Pris.40.kr 120.571, Torget. Grästorp. fr stpl Grästorp 10.10.64, K6, Såld

 

 
14.850, Österlånggatan, Grästorp. (Nordiska Handelsbanken).  T4, K8, Pris.60.kr4

 

14.849, Grästorp från kyrktornet. T4, K7, Såld 14.836, Grästorp från kyrktornet. T5, K8, Pris.40.kr

 

120.502, Gudhammars Gård. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr 120.503, Gudhammar. fr stpl Hova 28.9.45, K7, Såld

 

71.204, Gudhems klosterruin. T5, K8, Pris.30.kr 120.504, Gudhems Klosterruin. ofr, T4, K8, Pris.40.kr

 

120.574, (Gudhems kyrka). T5, K8, Pris.30.kr

 

120.505, Guldhedens kyrka. Göteborg. T6, K8, Pris.30.kr 120.506, Guldringen 25 år. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

104.613, Gullereds Prästgård. fr stpl Gullered 8.12.1931, K7, Pris.40.kr 104.614, Från Ulricehamns omgifningar. Gullered. ofr, K6, Såld

 

120.507, Gullered. Kyrkan och Skolhuset. ofr, T3, K7, Såld 62.275, Gullered Kyrka. (Skara stift). T1, K8, Pris.40.kr

 

120.508, Gullhögens Cementfabrik. T6, K8, Pris.60.kr 120.509, Interiör av Amnehärads kyrka. Gullspång. fr ostpl, T5, K7, Pris.30.kr

 

120.510, Gullspång. Dammen. fr GV stpl Gullspång 8.7.1917, K7, Pris.60.kr 104.611, Eg. Asyl. fr OII stpl Gullspång 14.7.1904, K7, Pris.120.kr

 

120.511, Flygfoto över Gullspång. (bl.a. järnvägsstationen). ofr, T5, K6, Pris.120.kr 120.512, Flygfoto över Gullspång. T5, K8, Pris.50.kr

 

120.513, Hova Riddarvecka - bildcollage. Från Gullspångs kommun, utsedd till: "Västergötlands Turistkommun 1992". fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 62.274, Gullspångsälvven ovanför fallen. fr OII stpl PLK 340 UPP 8.3.1907, K6, Pris.60.kr

 

120.514, Gullspång. Vy över älven. fr stpl Gullspång 16.9.52, K8, Pris.30.kr 120.515, Gullspång. Motiv från Götaholme. T5, K8, Pris.30.kr

 

120.516, Gullspångsälven. Gullspångslax. T6, K8, Pris.30.kr 120.517, Hälsningar från Gullspång. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.518, Flygfoto över Gunnebobruk. T6 (1972), K8, Pris.40.kr 120.519, Gunnebo Herrgård nära Göteborg. T4, K8, Pris.40.kr

 

120.520, Gunnebo från norr. Akvarell av J.F. Weinberg 1809. T6, K8, Pris.30.kr 120.521, Gunnebo från söder. Akvarell av J.F. Weinberg 1795. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.522, Gunnebo Slott. Mölndal. T6, K7, Pris.30.kr 120.523, Gunnebo Slott. Mölndal. Salongen. Östra förmaket. Matsalen. Fru Halls sängkammare. T6, K8, Pris.30.kr

 

120.524, Gustav Adolfs Kyrka. T4, K8, Pris.30.kr 120.525, Gustav Adolfs Kyrka. Interiör. T4, K8, Pris.30.kr

 

120.526, Tåg 1957 har passerat Gånghester på väg till Ulricehamn. T6, K8, Såld 120.527, (Gårdsjö) 1959. ofr foto. K7, Pris.40.kr

 

120.528, Motiv från Gårdsjö. fr stpl Gårdsjö 27.4.50, K7, Pris.60.kr 120.529, Gällstads Kyrka. ofr, T3, K7, Pris.30.kr

 

120.530, Flygfoto över Gällstad. T6 (1970). K8, Pris.30.kr 120.575, (Gökhem). T5, K8, Pris.30.kr

 

120.576, (Görslunda kyrka). T5, K8, Pris.30.kr 120.531, Helgelseförbundets Missionsskola Götabro 1977-1978. Ej vykort, K8, Pris.30.kr

 

104.616, Villan. Götabro. fr stpl Kumla 25.6.42, K7, Pris.50.kr 120.532, Götabro. ofr, T1, K7, Pris.60.kr

 

34.143, Parti af Göta Kanal. (Juno). fr OII stpl, 1903, K6, Pris.50.kr 34.141, Göta Canal, Sweden. T2, K6, Pris.40.kr

 

34.140, Parti af Göta Kanal. T1, K7, Pris.60.kr 34.142, Göta, T2, K7, Pris.40.kr

 

120.572, Idyll av Göta Kanal. (Astrea). T6, K8, Pris.30.kr 34.147, . T2, K8, Pris.80.kr

 

120.533, Gösslunda kyrka (Vestergld). T1, K8, Pris.40.kr 104.615, Pensionat Karlslund, Gössäter. T5, K8, Pris.50.kr

 

34.132, Götala Egendom. fr stpl Skara 17.7.62, K6, Såld 120.534, Götala Herrgård.T6, K8, Pris.30.kr

 

120.535, Hotell Carl. Götened. ofr, 1912, K7, Pris.120.kr 104.617, Götene. Flygfoto. fr stpl Götene 8.12.33, K7, Pris.50.kr

 

120.536, Götene. Fornminnesgården. fr stpl T6, K7, Pris.40.kr 120.537, Götene. Fornparken. T6, K8, Pris.40.kr

 

48.974, Järnvägsstationen. Götened. fr OII praktstpl Götened 23.12.1901, K7, Pris.340.kr  48.975, Götened. Järnvägsstationen. fr OII stpl Götened 16.1.1906, K7, Pris.340.kr

 

120.538, Kyrkan. Götened. fr GV praktstpl Svaneberg 9.11.1911. K8, Pris.120.kr 120.539, Götene. Kyrkan. T6, K7, Pris.30.kr

 

93.020, Hälsning från Götene.fr GV stpl Götene 1918, K7, Pris.120.kr 120.540, (Götene). fr stpl Götene 1.8.25, K8, Pris.60.kr

 

120.541, Götene. fr stpl Götene 29.10.84, K6, Såld 120.542, Hälsning från Götene.fr stpl Götene 29.5.73, K7, Pris.30.kr

Till vykort Västergötland A - D,   E - F,   G,  H,  I - K,   L,  M,  N - R,  S,  T,  U - V,  X - Ö,  Övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V