LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  E-Mail: leopold@tele2.se

Vykort - Gotland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 

 
59.973, Tingstäde. Utsikt från kyrktornet. ofr, T5, K7, Såld 103.528, Småbrukarskolan & Wrethalla. ofr, T3, K7, Pris.120.kr

 

   
 98.393, Parti från Vägome. T6, K8, Pris.30.kr 96.026, Västergarn. T3, K7, Pris.50.kr 122.265. Utsikt från Strandvägens Pensionat. Västergarn. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr 103.529, Visby. Ygne fiskeläge. T6, K7, Såld

 

     
122.326. Öja kyrkas interiör. T3. K8. Pris.30.kr  98.394, Fiskare vittja näten. T4, K8, Pris.40.kr 98.395, Modern Gotländsk bondgård. T4, K8, Pris.20.kr 98.396, Gotlandsbönder "draga hank". T4, K7, Pris.40.kr

Till vykort Visby

Till vykort Gotlandsbåtar

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V