LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort  Fjällbacka

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 4.000 vykort med motiv från Bohuslän.

105.727, Fjällbacka från badholmen. T5, K7, Såld 105.726, Fjällbacka med Badrestauranten. fr stpl PKP 217A  27.7.52, K7, Pris.40.kr

 

105.725, Fjällbacka (med Badrestauranten). fr stpl Dingle 28.7.43, K7, Pris.60.kr 24.680, Fjällbacka. Friluftsbadet å Porsholmen. fr stpl Fjällbacka 9.(7.47). K8, Pris.40.kr

 

24.683, Fjällbacka, Kungsklyftan. fr stpl Fjällbacka 17.8.23, K8, Såld 117.561, Motiv från Fjällbacka. T3, K8, Pris.30.kr 24.681, Fjällbacka. Kungsgrottan. T4, K8, Pris.30.kr

 

62.724, Fjällbacka. ofr,T5, K8, Pris.40.kr 117.562, Fjällbacka. T6, K8, Såld

 

105.730, Kyrkan och Prästgården. Fjällbacka. fr GV stpl Fjällbacka 5.9.(16), K7, Såld 117.563, Fjällbacka kyrka. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

105.735, Fjällbacka. Mörhult. fr stpl Fjällbacka, T5, K7, Pris.40.kr 105.734, Utsikt över Fjällbacka. fr stpl Fjällbacka 3.7.46, K7, Pris.40.kr

 

105.723, Fjällbacka. fr stpl Dingle 30.7.43, K8, Pris.40.kr 105.722, Fjällbacka. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr

 

105.733, Parti av Fjällbacka. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 117.564, Fjällbacka. fr stpl Fjällbacka 31.7.38, K7, Pris.40.kr

 

105.728, Fjällbacka. fr stpl Fjällbacka, T5, K8, Pris.40.kr 71.152, Fjällbacka. fr stpl PLK 385A 13.7.1936, K6, Pris.40.kr

 

117.565, Parti från Fjällbacka. fr GV stpl Fjellbacka 18.8.1911, K8, Såld 105.729, Fjällbacka. fr stpl Fjällbacka 18.7.67, K7, Pris.30.kr

 

117.566, Fjällbacka. T4, K8, Pris.50.kr 117.567, (Fjällbacka). Emilie Flygare-Carléns "Ett köpmanshus i skärgården". (Platsen dit hon förlagt sin roman). T2, K8, Pris.60.kr

 

24.679, Fjällbacka. Solnedgång. pl, T5, K7, Pris.30.kr 117.568, (Fjällbacka). pl, T6, K6, Pris.40.kr

 

117.569, Fjällbacka. En sommardag i hamnen. fr ostpl, T6, K7, Pris.30.kr 117.570, Fjällbacka. Parti av gästhamnen. fr stpl (1982), K6, Pris.30.kr

 

117.571, Fjällbacka. Den populära semesterorten. fr stpl Billingsfors 29.10.84, K7, Såld 117.572, Fjällbacka. fr stpl Hamburgsund 21.7.76, K6, Pris.30.kr

 

117.573, Fjällbacka. Trivsamt på bryggan. T6, K8, Pris.30.kr 117.574, Fjällbacka. Kyrkan. Fiskeflottan. Badplatsen Sälvik. Småbåtshamnen med sjöbodar. fr stpl Fjällbacka 29.8.68, K7, Pris.30.kr

 

117-575, Fjällbacka. Bohuslän. fr stpl Fjällbacka 2.7.81, K7, Pris.30.kr 117.576, Hälsning från Fjällbacka. T6, K8, Pris.30.kr

 

117.577, Fjällbacka. fr stpl, T6, K7, Såld 117.578, Hälsning från Fjällbacka. fr stpl Säffle 30.1.62. K7, Pris.30.kr

Till vykort A - F

Till vykort Fiskebäckskil, Kungälv, Ljungskile - Lyckorna, Lysekil, Marstrand, Smögen,  Strömstad, Uddevalla, Bohuslän övrigt

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order