LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  leopoldsantik@gmail.com

Vykort Karlskrona

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

105.464, Karlskrona. Bastion Aurora. Erik Dahlbergstatyn och Länsresidenset. fr stpl Karlskrona 1 28.10.53, K7, Pris.40.kr 105.465, Carlskrona. Gata på Björkholmen. T4, K8, Såld

 

 
 105.466, Karlskrona. Båtsmansstugor, Björkholmen. T5, K8, Pris.40.kr 105.467, Karlskrona. Björkholmsplan. T5, K8, Pris.50.kr

 

 
 105.468, Karlskrona. Fiskarbron. T4, K8, Pris.60.kr 105.469, Karlskrona. Hjortsberga Prästgård i Vämöparken. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
 105.470, Carlskrona. Musikpaviljongen i Hoglands Park. ofr, T2, K7, Såld 105.471, (Hushållnings-Sällskapets Slöjdmagasin, Karlskrona). T3, K8, Såld

 

 
 105.087, Hoglands park. Karlskrona. fr OII stpl ÅBXP 180 18.7.1907, K7, Såld

 

 105.472,  Karlskrona. Karl den XI. T3, K8, Pris.40.kr 105.473, Karlskrona. Landbrogatan. fr stpl Karlskrona 12.6.48, K8, Såld

 

 
 25.404, Karlskrona. Klockstapeln. fr stpl 10 öre + brevmärke SSUHs Förbundsmöte 1937, Karlskrona 23.6.37, K7, Pris.60.kr

 

 
 105.474, Karlskrona. Ronnebygatan. T5, K8, Såld 105.475, Ronnebygatan. Karlskrona. fr stpl Karlskrona 18.2.59, K8, Såld

 

 
105.476, Karlskrona. Ronnebygatan. fr stpl Karlskrona, T4, K8, Såld 105.477, Karlskrona. Skeppsgossebriggarna på redden. T3, K8, Pris.60.kr

 

105.478, Karlskrona. Stora Torget. fr stpl Karlskrona 17.1.56, K6, Pris.40.kr 105.480, Karlskrona. Torget med Heliga Trefaldighetskyrkan. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
 105.085, Karlskrona. Stortorget. fr stpl Karlskrona 1 POB. 1  18.7.49, K7, Pris.90.kr

 

 
 105.482, Varvsmuseet i Karlskrona. Rekonstruktion av Örlogsvarvets blockmakarverkstad från 1700-talets senare del. T5, K8, Pris.30.kr 105.483, Varvsmuseet i Karlskrona. Från äldre skeppsbyggnadsavdelningen. T5, K8, Pris.30.kr

 

 
 105.484, Karlskrona.Örlogsvarvet. T5, K8, Pris.50.kr 105.485, Carlskrona. Örlogsvarfvet och Kronoredden. T1, K6, Pris.80.kr

 

 
 105.486, (Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars Fosterländska fest d. 6 Dec. 1913). K8, Såld 105.487, (Den 6 Febr. 1915. Aftäckandet af Eric Dahlbergs staty). K8, Såld

 

 
 105.488, (Svenska flaggans dag d. 6 Juni 1916). K8, Såld 105.489, (Svenska Flaggans dag d. 6 Juni 1916). K8, Såld

 

113.120, Julhälsning från Karlskrona. fr OII stpl Karlskrona 25.12.1907, K7, Såld

 

Till vykort Karlskrona  1  2

Till vykort Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg, övrigt Blekinge

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V