LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Sundsvall sid. 1

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.000 vykort med motiv från Medelpad.

 
 103.778, Sundsvall. Allmänna Läroverket för gossar. fr GV stpl, T3, K7, Pris.50.kr  90.697, Sundsvall. Allmänna Läroverket och Kyrkan. T2, K8, Såld

 

110.649, fr OII stpl Sundsvall 25.6.1907 + sidostpl Sundsvall Barnens dag den 2 Juni 1907. K7, Pris.80.kr 110.650, Sundsvall. Brandstationen och Läroverket. fr stpl Sundsvall, T5, K7, Pris.40.kr

 

58.196, Bergkvistska familjekapellet, Sundsvall. T3, K7, Pris.60.kr 110.651, Bergkvistska Familjebarnkapellet, Hasselbacken, Sundsvall. fr OII stpl Anundgård 4.7.1908, K7, Pris.60.kr

 

110.652, Sundsvall. Parti af Tjärnen. (Bünsowska tjärnen). fr Gv stpl 1914, K6, Pris.50.kr  90.698, Sundsvall. Centralhotellet. fr OII stpl Göteborg 12.II.05, K7, Såld

 

 80.279, Sundsvall. Esplanaden. T3, K8, Såld 47.468, Helsning från Sundsvall. Esplanaden. fr OII stpl Sundsvall 8.7.1901, K7, Pris.160.kr 

 

69.906, Sundsvall. Esplanaden. T5, K7, Såld 83.644, Sundsvall. Esplanaden. T1, K8, Pris.80.kr

 

110.656, Sundsvall. Esplanaden. fr OII stpl Sundsvall 1909 + sidostpl S.S.U.H. Ombuds- och Förbundsmöte i Sundsvall 1909. K5-6, Pris.50.kr 110.657, Sundsvall. Esplanaden. fr 5 öre OII stpl Stockholm 1906 + T-stpl och Lösen 10 öre + ankomststpl Åbo och Björneborg 28.01.06, K6, Pris.80.kr

 

110.655, Sundsvall. Esplanaden. fr OII stpl Grebbestad 19.4.1902, K8, Pris.50.kr 110.658, Sundsvall från flygplan. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.659, Bünzowska Tjärn, Sundsvall. (flygfoto). TT5, K8, Pris.40.kr 110.660, Sundsvall. Fläsiabadet. T6, K8, Pris.30.kr

 

 75.055,  Sundsvall. Folkskolan. fr OII stpl 1902, K7, Pris.60.kr 110.664, Medelpads Fornhem. Bredsjöstugan. T4, K8, Pris.40.kr

 

110.665, Medelpads Fornhem. Lapplägret. T2, K8, Såld 110.666, Medelpads Fornhem. Ursprunglig Medelpadsdräkt. T4, K8, Pris.40.kr

 

83.682, #Skvadern". Medelpads Fornhem. T5, K8, Pris.20.kr 44.587, Sundsvall. Gustaf Adolfsvägen. pl, T3, K7, Pris.50.kr

 

  103.776, Sundsvall. Hamnen. T3, K7, Såld  83.830, Sundsvall. Hamnen. T1, K8, Såld

 

  110.357, Sundsvall. Hamnen. T2, K8, Pris.60.kr  110.630, Sundsvall. Hamnen. (Ljungan). fr OII stpl Frykerud 3.7.1909, K7, Såld

 

75.056, Sundsvall. Hamnen. T5, K8, Pris.40.kr 90.700, Sundsvall. Hamnen. T5, K8, Pris.120.kr

 

83.672, Sundsvall. Hamnen. fr OII stpl Sundsvall 8.9.1902, K7, Pris.60.kr 110.661, Sundsvall. Hamnen. fr OII stpl Dannemora 2.2.1909, K8, Såld

 

110.662, Sundsvall. Parti från hamnen. (Aramis). fr stpl Sundsvall 1954, K7, Pris.80.kr 110.663, Sundsvall. Hamnen. fr stpl Sundsvall 31.7.43, K7, Pris.50.kr

 

110.667, Sundsvall. Handelsbanken. fr OII stpl, T2, K7, Pris.60.kr 110.355, Sundsvall. Kvarteret Hedern. T4, K8, Såld

 

110.668, Sundsvall. Hovrätten. fr stpl Sundsvall, T5, K7, Pris.30.kr 83.826, Sundsvall. Hovrätten för Nedre Norrland med Bünsowska tjärn. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.345, Sundsvall. Järnvägsstationen. fr stpl PKP 312A 29.7.55, K7, Pris.120.kr 110.346, Järnvägsstationen. Sundsvall. fr OII stpl Sundsvall 1905, K7, Såld

 

 96.739, Sundsvall. Järnvägsstationen. T2, K8, Pris.140.kr 50.849, Sundsvall. Centralstationen. T4-5, K8, Pris.120.kr

 

 110.351, Sundsvall. fr OII stpl Sundsvall 8.10.1902, K7, Såld  96.740, Sundsvall. K.F.U.M:s Stråkkapell. T3, K8, Pris.80.kr

 

110.669, Sundsvall. Hotell Knaust. fr OII stpl PKXP 25.6.1902, K8, Såld 90.701, (Hotell Knaust). Hotellets berömda trappa. fr stpl Sundsvall 8.5.53, K7, Pris.40.kr

 

110.670, Hotell Knaust. Spegelsalen. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 110.671, Kyrkan i Sundsvall. T1, K8, Pris.40.kr

 

 58.950, Kyrkans exteriör. Kyrkans intweriör. Sundsvall. ofr, T1, K7, Pris.60.kr 58.951, Kyrkan i Sundsvall. ofr, T1, K7, Pris.80.kr

 

83.622,  Kyrkan i Sundsvall. TT2, K8, Pris.60.kr 110.685, Sundsvalls Kyrka. fr GV stpl PKXP 17.5.1912, K7, Pris.60.kr

 

110.674, Jesus och barnen. Träskulptur i Sundsvalls kyrka av Ivar Lindekrantz. T5, K8, Pris.30.kr 110.675, Maria och barnet. Träskulptur i Sundsvalls kyrka av Ivar Lindekrantz. T5, K8, Pris.30.kr 110.676, "Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar..." Träskulptur i Sundsvalls kyrka av Ivar Lindekrantz. T5, K8, Pris.30.kr

 

94.198, Sundsvall. Kyrkogatan. T4, K8, Pris.60.kr  69.910, Sundsvall. Köpmangatan. fr GV stpl Stockholm 3.12.1913, K7, Såld

 

110.682, Sundsvall. Länslasarettet. T5, K8, Pris.40.kr 88.542, Sundsvall. Länslasarettet. T5, K8, Pris.40.kr

 

83.834, Läroverket och Kyrkan i Sundsvall. T1, K8, Pris.60.kr 110.683, Sundsvall. Elementarläroverket. fr OII stpl Sundsvall 1903, K7, Pris.50.kr

 

110.684, Sundsvall. Elementarskolan för flickor. fr GV stpl PKXP 68A 17.8.1916, K8, Pris.50.kr 83.832, Sundsvall. Läroverket. fr stpl Sundsvall 25.7.44, K7, Pris.40.kr

 

110.689, Sundsvall. Medelpads västra Domsaga. fr stpl Sundsvall 9.9.43, K7, Pris.40.kr 110.690, Sundsvalls Museum. Storgatan 29. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.686, Sundsvall. Krönvägen. Norra Stadsberget. fr stpl Lucksta Postomb 1  13.7.50, K7, Pris.40.kr 110.687, Norra Stadsberget. Luffarhärberget och Östbergsgården. Sundsvall. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.729, Sundsvall. Utsiktstornet. T3, K8, Pris.50.kr 83.736, Sundsvall. Utsiktstornet. fr OII stpl Skönvik 19.8.1907, K8, Pris.50.kr 83.732, Sundsvall. Utsiktstornet. fr OII stpl Sundsvall 5.12.1905, K8, Pris.50.kr

 

110.730, Utsiktstornet. Sundsvall. fr OII stpl PKXP 69? 25.6.1902 + sidostpl Utsiktstornet 25 Jun. 1902 Sundsvall. K8, Pris.60.kr 110.732, Turistpaviljongen. Norra Stadsberget. Sundsvall. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.678, Sundsvall. Utsikt från Norra Stadsberget. T5, K8, Pris.40.kr 110.734, Sundsvall. fr GV stpl PLK 295  5.12.1916, K7, Pris.50.kr

 

58.955, Nya Goodtemplarhuset. Sundsvall. T2, K8, Såld 110.691, Sundsvall. Oddfellow. fr GV stpl Sundsvall 13.8.1912, K8, Såld

 

110.349, Sundsvall. Ortviken. T3, K5 (hörnveck). Såld 110.692, Sundsvall. Riksbanken. pl, T3, K6, Pris.50.kr

 

Till vykort Sundsvall sid. 2,  Medelpad övrigt

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order