LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Sundsvall sid. 2

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.000 vykort med motiv från Medelpad.

 
83628, Sundsvall. Selångerån. T5, K8, Pris.40.kr 83.633, Sidsjöns sjukhus. Sundsvall. T5, K8, Pris.40.kr

 

94.199, Sundsvall. Sinnesslöanstalten. T4, K8, Pris.160.kr 110.693, Sundsvall. Sjögatan. T2, K8, Såld

 

110.694, Sundsvall. Sjögatan. fr GV stpl, T3, K8, Såld 110.356, Sundsvall. Sjögatan. T1, K8, Såld

 

110.695, Sundsvall. Sjön Marmen. T5, K8, Pris.40.kr 110.696, Sundsvall. Skepparegatan. fr stpl PKP 53F  8.12.53, K7, Såld

 

110.697, Sundsvall. Sparbanken m.m. fr OII stpl Sundsvall 25.4.1906, K7, Såld 110.354, Sundsvall. Stadsbacken. T5, K8, Såld

 

83.654, Sundsvall. Stadsbacken. fr OII stpl Vifstavarf 30.3.1908, K8, Pris.60.kr 110.698, Sundsvall. Stadshuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.699, Sundsvall. Stadshuset. pl, T3, K7, Såld 110.700, Sundsvall. Stockholmshusen. ofr, T2, K8, Pris.80.kr

 

 

110.701, Sundsvall. Storbron. T5, K8, Pris.40.kr 110.702, Sundsvall. Storbron med Kyrkan. fr stpl Sundsvall 16.10.57, K8, Pris.40.kr

 

93.636, Stora Torget. Sundsvall. T5, K8, Pris.50.kr 103.774,  Parti av Storgatan. Sundsvall. sign. G. Stoopendaal. T3, K8, Såld

 

 96.742, Sundsvall. Storgatan. fr GV stpl Sundsvall, T3, K7, Pris.60.kr 83.837, Sundsvall. Storgatan och Esplanaden. fr OII stpl Ljustorp 25.9.1907, K8, Pris.60.kr

 

110.703, Sundsvall. Storgatan. T6, K8, Såld 83.836, Sundsvall. Storgatan. fr OII stpl Sundsvall 4.7.1902, K8, Pris.60.kr

 

 

110.704, Sundsvall. Storgatan. fr stpl Vattjom, T4, K7, Pris.60.kr 110.705, Sundsvall. Sundsvalls Enskilda Bank. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.719, Sundsvall. Enskilda Banken. T3, K7, Pris.60.kr 110.720, Sundsvall. Vängåvan och Enskilda Banken. T4, K8, Pris.40.kr

 

110.706, Sundsvall. Sundsvallshem. T5, K8, Såld 110.707, Sundsvall. Sundsvalls stads Handelsskola. fr stpl Gällivare 8.12.52, K7, Pris.40.kr

 

110.709, Sundsvall. Gillestugan. Södra Stadsberget. T5, K8, Pris.30.kr 83.740, Gillestugan och tornet. Södra Berget. Sundsvall. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.710, Sundsvall. Utsikt från Södra Stadsberget. pl, T6, K7, Pris.30.kr 110.711, Sundsvall. Teatern. pl, T1, K7, Såld

 

110.712, Sundsvall. Teatern. T3, K8, Såld 110.352, Sundsvalls Tidning. fr OII stpl Sundsvall 14.6.1902, K7, Pris.400.kr

 

110.713, Sundsvall. Tivoli. Nedre Entrén. fr stpl Sundsvall 19.7.1924, K8, Pris.60.kr 110.714, Sundsvall. Tivoli. T3, K8, Pris.50.kr

 

 75.061, Sundsvall. Torget. ofr, T1, K6, Pris.120.kr 60.904, Sundsvall. fr GV stpl 10.12.13, K6, Pris.120.kr 

 

83.813, Sundsvall. Gustaf II Adolfs staty å torget. fr GV stpl Sundsvall 6.5.1916, K8, Pris.40.kr 110.715, Sundsvall. Torget. fr stpl Sörberge 7.9.44, K7, Pris.40.kr

 

58.962, Sundsvall. Torget. ofr, T5, K8, Pris.50.kr  110.716, Sundsvall. Torget. T5, K8, Såld

 

83.811, Sundsvall. Stora Torget. fr stpl Lucksta Postomb. 1  6.6.51, K7, Pris.40.kr 83.812, Sundsvall. Nytorget och Teatern. T2, K8, Pris.60.kr

 

58.954, Sundsvall. Medelpads Tuberkulossjukhus. T2, K8, Pris.60.kr 103.779, Sundsvall. Vindhem. (Timrå). fr stpl Sundsvall 5.7.41 och finsk censurstpl, K7, Pris.80.kr

 

47.465, Sundsvall. Wängåfvan. fr OII stpl PKXP 68B 26.4.1903 K7, Pris.160.kr  47.466, Sundsvall. Wängåfvan och Torget. fr OII stpl 23.1.1902, K7, Pris.160.kr

 

58.963, Sundsvall. Vängåvan. bildbandskort med 10 st utdragsbilder. fr stpl PKXP 68B 207.1928, K7, Såld 90.704,  Sundsvall. Vängåvan. T2, K7, Pris.60.kr

 

 103.773, Sundsvall. pl, T1, K7, Såld 51.558, Sundsvall. Vängåfvan och torget. (Spårvagn). fr OII stpl Sundsvall 4.12.1913, K8, Pris.80.kr

 

83.759, Sundsvall. ofr, T1, K8, Pris.50.kr 83.742, Sundsvall. Vängåfvan. T1, K7, Pris.60.kr

 

83.744, Sundsvall. Wängåfvan. fr OII stpl 31.12.1901, K7, Såld 83.766, Sundsvall. Vängåfvan. T1, K8, Pris.60.kr

 

83.768, Sundsvall. Vängåvan. T5, K8, Pris.30.kr 83.804, Sundsvall.T5, K8, Pris.40.kr

 

110.721, Sundsvall. Västermalm. fr stpl Sundsvall 14.6.62, K7, Pris.40.kr 110.722, Sundsvall. Västra Esplanadgatan. fr stpl Sundsvall 11.8.22, K7, Såld

 

110.723, Sundsvall. Östermalm. T5, K8, Pris.40.kr 83.629, Sundsvall. Östermalm. pl, T5, K7, Såld

 

110.724, Sundsvall. Östra Esplanadgatan. fr stpl 14.7.39, K6, Såld 110.726, Sundsvall. Utsikt från Hasselbacken. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

110.727, fr OII stpl Sundsvall, T1, K7, Pris.60.kr

 

29.568, Sundsvall. fr OII stpl Sundsvall 28.9.1908, K7, Pris.200.kr 103.775, Sundsvall. T1, K8, Såld

 

44.594, Hälsning från Sundsvall. Selångersån. Gustav Adolfs statyn. Ortvikens Sulfitfabrik. Torget. Köpmangatan. Hovrätten för Nedre Norrland med Bünsowska tjärn. Storbron. Vängåvan. T5, K8, Pris.40.kr 47.463, Sundsvall. pl, T1, K7, Pris.160.kr 

 

 
 47.464, Hälsning från Sundsvall. fr OII stpl PKXP 63C 6.8.1902, K7, Pris.160.kr 47.462, Sundsvall. fr OII stpl Sundsvall 1907, K7, Pris.160.kr

 

60.903, Sundsvall. fr OII stpl Sundsvall, T1, K7, Pris.250.kr 110.353, Helsning från Sundsvall. T1, K8, Såld

 

Till vykort Sundsvall sid. 1,  Medelpad övrigt

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order