LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Medelpad, A - L

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.000 vykort med motiv från Medelpad.

 

110.446, Alby. fr OII stpl A(lby) 3.6.1910, K7, Pris.50.kr 110.447, Forsarna vid Alby. T4, K8, Pris.30.kr

 

121.587, Alby. Kyrkan. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.448, Karbidfabriken vid Alby. T4, K8, Pris.40.kr 110.449, Alnöbron. T6, K8, Såld

 

110.450, Alnö nya kyrka. fr stpl Sundsvall 3.1.24, K8, Såld 110.451, Herrgården. Annex. K.F.U.K:s Vilohem, Alnö. Matsal. T5, K6, Pris.50.kr

 

110.452, Vilohemmet Fridsbo. Ankarsvik. T5, K7, Såld 110.453, Kyrkan. Anundgård. Holm. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.454, Vy över Anundgård från Holms kyrka. T5, K8, Pris.40.kr  90.689, Anundgård. Friluftsgården Österström. T5, K7, Pris.50.kr

 

110.455, Parti från Österström. Anundgård. T5, K8, Pris.40.kr 83.479, Näset. Attmar. ofr, 1965, K7, Pris.40.kr

 

83.481, Attmar. Kyrkan. fr stpl Lucksta Postomb.1 29.7.55, K7, Pris.40.kr 83.480, Attmars kyrka. fr stpl Lucksta 30.7.64, K6, Pris.30.kr

 

110.456, Attmars Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 110.457, Indalsälfven. Bergebom. T3, K8, Pris.50.kr

 

103.781, Sorteringsbommar vid Berge, Indalsälven. T4, K8, Pris.40.kr 103.782, Från Sveriges Bygder. Bergeforssen, Indalsälven. ofr, T3, K7, Pris.60.kr

 

90.690, Indalselfven. Bergebron. fr OII stpl ,T1, K6, Pris.60.kr  83.496, Indalselfven. Bron vid Berge. T1, K8, Pris.60.kr

 

110.458, Utsikt över Bergeforsen. T5, K8, Pris.40.kr 110.459, Bergeforsen. Indalsälven. T2, K8, Såld

 

110.460, Motiv från Bergeforsen. fr stpl Sundfsvall 1960, K7, Såld 110.461, Bergeforsen. Landsvägsbron. Järnvägsbron. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.462, Bergeforsen. Järnvägsbron. fr stpl Söråker, T5, K7, Pris.80.kr 110.463, Norrland. Indalsälvens utlopp. (Bergeforsen). Flygfoto. ofr, T5, K8, Pris.40.kr

 

110.464, Bergsåker. Bergsåkers Travbana. Bergsåkersbaden. Selångers gamla kyrkoruin. Granlo. fr stpl PKP 953M B 17.4.77, K7, Pris.30.kr 110.465, Borgsjö Hembygdsgård. fr stpl Skönvik, T5, K6, Pris.40.kr

 

110.466, Borgsjö kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 110.467, Borgsjö kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.468, S:t Olof från Borgsjö. Medelpad. T2, K8, Pris.40.kr 110.469, Motiv från Borgsjö. fr stpl Erikslund 3.8.56, K7, Pris.40.kr

 

110.470, Flygfoto över Borgsjö. Erikslund. T5, K8, Såld 83.482, Brattfallet. Indalselfven. ofr, T1, K8, Såld

 

110.348, (Erikslunds järnvägsstation). T4, K7, Såld 110.471, Wy från Erikslund. ( med Kontantaffär). T4, K8, Såld

 

110.472, (Erikslund. Erik Berglunds hus). T4, K8, Pris.80.kr 110.473, Flygfoto över Erikslund. T4, K7, Såld

 

110.474, (Vägen från Erikslund till Magdbyn). T4, K7, Såld 110.475, fr stpl Erikslund 15.6.22. K6, Såld

 

110.476, Erikslund. T1, K7, Såld 110.477, Fränsta. Getberget. fr OII stpl, 1902, K8, Pris.50.kr

 

110.478, Medelpads Folkhögskola. Fränsta. fr OII stpl Fränsta 17.7.1909, K7, Såld 44.655, Fränsta. Roggå-fallet. fr OII stpl Fränsta 11.5.1903, K7, Pris.50.kr

 

44.646, Fränsta - Torps kyrka och prästgården. T3, K8, Pris.50.kr 110.479, Torpsdalen i vester. Fränsta. pl, T2, K7, Såld

 

44.653, Fränsta. Utsigt vid Wikbron. fr OII stpl Bräcke 15.6.1902, K8, Pris.50.kr 93.625, Ålsta Folkhögskola, Fränsta. T5, K7, Såld

 

110.480, Fränsta. fr OII stpl Fränsta 19.8.1905, K6, Såld 110.481, Parti af Fränsta. fr OII stpl Fränsta 20.7.1909, K8, Såld

 

110.482, fr OII stpl Fränsta 7.10.1906, K6, Såld 110.483, fr OII stpl Fränsta 19.7.1902, K6, Pris.60.kr

 

110.484, Parti från Fränsta. fr OII stpl PKXP 3.8.1905, K8, Såld 110.485, Fränsta. T1, K6, Såld

 

110.486, Flygfoto över Fränsta. fr stpl PKP 312  28.7.48, K7, Såld 96.726, Prästviken, Galtström. SCA. T5, K8, Pris.50.kr

 

110.487, Utsikt från Gesundaberget vid Gälegården. T5, K8, Pris.40.kr 83.521, Indalselfven. Timmerrännan vid Glimån. T3, K8, Pris.50.kr 

 

93.626, Indalselfven. Liden. fr 1 cent stpl Chikago SEP. 28 1904, K7, Pris.60.kr 83.520, Timmerrännan vid Glimån, Indalselfven. fr OII stpl Sundsvall 15.7.1900, K7, Såld

 

110.488, Holm. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 110.491, Skidfrämjandets friluftsgård. Österström. Holm. fr stpl Sundsvall, T5, K8, Såld

 

110.489, Hussborgs omnejd. Ranklefven. fr OII stpl Fränsta 15.6.1908, K8, Pris.50.kr 110.490, Hussborgs omnejd. fr OII stpl PLK 305A 26.9.1906, K7, Pris.40.kr

 

 
83.503, Utsikt över Rigata, Hässjö. T3, K6, Pris.60.kr  103.784, Höge. Indal. T4, K8, Såld

 

83.501, Indalsälfven. Högland. (stämpel S.S.U.H. Ombuds- och Förbundsmöte i Sundsvall 1909). T2, K7, Såld 110.492, Semesterhemmet. Hörningsholm. fr stpl Alnö POB 1  22.7.53, K7, Såld

 

110.493, Semesterhemmet. Hörningsholm. fr atpl, T5, K7, Såld 83.500, Herrgården. Annex. Semesterhemmet Hörningsholm, Samlingsrummet. Matsal. T5, K6, Pris.40.kr

 

110.494, Indalsälfven. Ång. Indalen vid Glimån. fr OII stpl, T2, K7, Pris.280.kr 110.495, Indals folkskola vid kyrkan år 1906. stpl Samfundets-Stöd B.F.Basar, Indal. T2, K8, Såld

 

83.513, Indals kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 110.496, Interiör av Indals kyrka. fr stpl PKP 953M A 23.6.68, K7, Pris.30.kr

 

110.497, Indals Kyrka. sign. G. Stoopendaal.  K6, Såld 110.498, Indals Prästgård. fr stpl 1930, K6, Pris.50.kr

 

 
83.512, Från Indals-sågen. fr OII stpl Skärblacka 7.12.1903, K7, Pris.60.kr  110.499, Östanskär. Indal. fr stpl, T5, K7, Såld

 

83.504, Laxfiske vid Indalselfven. fr OII stpl PLK 264  10.9.1904, K7, Pris.60.kr 83.505, Laxfiske vid Indalselfven. fr OII stpl PLK 276C  21.7.1903, K7, Såld


 

83.493, Bodacke. Indalselfven. T1, K7, Pris.50.kr 83.492, Indalsälven vid Bodacke, T5, K7, Pris.40.kr

 

110.500, Från Sveriges Bygder. Vid Indalsälven. pl, T3, K6, Såld 83.508, Indalselfven. Indal. T2, K8, Pris.40.kr

 

83.522, Hussborg. Johannisberg. fr stpl 1953, K7, Pris.40.kr 110.501, Ljungan vid Johannisberg. fr OII stpl Johannisberg 13.9.1906, K7, Såld

 

110.502, Parti från Järkvitsle. T5, K8, Pris.40.kr 110.503, Indalsälven vid Järkvitsle. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

110.504, Timmer vid Karlsvik. T4, K8, Pris.40.kr 110.505, Sundsvall. Indalsälven vid Klärke. T2, K8, Pris.40.kr

 

110.506, Kubikenborg. Skönsmons Kyrka. pl, T4, K7, Pris.40.kr 110.507, Vy över Kvissleby i bakgrunden havet. T6, K8, Pris.30.kr

 

83.515, Käfsta Bron. Indal. fr OII stpl Nora 24.12.1902, K7, Pris.50.kr 74.852, Käfsta Bron. Indal. fr OII stpl Uddevalla 24.3.1902, K7, Pris.50.kr

 

110.508, Käfsta Bergningsbom. Indalselfven. fr OII stpl Sundsvall 21.11.1901, K7, Pris.50.kr 83.518, Indalsälven från Kävstabron. fr stpl Njurunda 8.7.46, K8, Pris.40.kr

 

110.509, Kävstabron. Indal. fr stpl 25.7.69, K7, Pris.40.kr 110.510, Käfstabron över Indalsälven. ofr, T5, K7, Såld

 

83.585, Lagmansö. Indalselfven. fr stpk Helsingfors 10.11.02, K7, Pris.50.kr 110.511, Indalsälven. Liden. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.512, Indalsälfven. Ång. "Liden". T3, K8, Såld 104.844, Ång. "Liden". Indalselfven. fr OII stpl Sundsvall 9.11.1901, K7, Såld

 

44.618, Indalsälven. Dacke. Liden. T5, K8, Pris.40.kr 83.839, Sundsvall. Bro över Indalsälven vid Liden. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.513, Indalsälven. Bron vid Liden. T3, K8, Pris.40.kr 83.586, Indalsälven. Flygge. Liden. T5, K8, Pris.30.kr

 

44.611, Indalselfven vid Liden. fr OII stpl, T1, K7, Pris.60.kr 83.590, Indalselfven. Liden. T1, K8, Pris.50.kr

 

83.589, Lidens Färja. Indalselfven. fr OII stpl Hudiksvall 31.12.1902, K8, Såld 83.591, Indalsälven. Klärke. Liden. T5, K8, Pris.40,kr

 

110.514, Sundsvall. Lidens gamla kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 83.600, Lidens gamla kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

44.633, Liden med Lidens gamla kyrka. fr stpl Liden 21.7.41, K7, Såld 110.515, Lidens gamla kyrka. Interiör. T5, K8, Pris.30.kr

 

/83.595, Utsikten. Sillre. T5, K8, Pris.30.kr 83.592, Indalsälfven. Sillre. fr OII stpl Ljusdal 1.2.1902, K8, Pris.50.kr

 

44.610, Indalselfven. Sillre. Liden. ofr, T1, K8, Pris.50.kr 110.516, Sundsvall. Indalsälven vid Sillre. T5, K8, Pris.40.kr

 

83.599, Sillre. Utsikt från Pensionat Utsikten. T5, K8, Pris.40.kr 110.517, Sundsvall. Indalsälven vid Sillre från Café Utsikten. T5, K8, Pris.60.kr

 

58.938, Utsikten. Sillre. fr stpl Sundsbruk, T5, K7, Pris.50.kr 110.518, Indalsälven vid Sillre. T5, K8, Såld

 

110,519, Sillre Sågen. Indalselfven. pl, stpl 1903, K7, Såld 110.520, Indalsälven. Vettaberget. fr stpl Sundsvall 16.7.36, K7, Pris.40.kr

 

110.521, Sundsvall. Indalsälven från Vättaberget. T5, K8, Pris.30.kr 110.522, Sundsvall. Liden från Vättaberget, fr stpl Sundsvall 11.8.47, K7, Pris.40.kr

 

44.608, Indalselfven i Liden. T2, K8, Pris.50.kr 83.584, Indalsälven. Linkarsöarne. fr GV stpl, T3, K7, Pris.40.kr

 

103.787, (Ljustorp), fr OII stpl Ljustorp 21.1.1903, K7, Såld 110.523, Ljungans utlopp. Flygfoto. T5, K8, Såld

 

110.524, Parti av Ljungan. T5, K8, Pris.30.kr 96.731, Janknutsgården. Lucksta. T5, K8, Såld

 

110.525, Logdö Kapell. T4, K8, Pris.30.kr 110.526, Hamnen Löran. fr stpl Sundsvall 30.7.77, K8, Pris.30.kr

 

Till vykort Sundsvall, övrigt Medelpad, M - Ö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V