LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Medelpad,  M - Ö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.000 vykort med motiv från Medelpad.

 
103.788, Trämassefabriken. Matfors. T4, K8, Pris.50.kr 110.527, Parti av Matfors. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.528, (Matfors). T5, K8, Såld  93.629, Mockelhed. Indalselfven. fr GV stpl Vifstavarf 28.9.1915, K7, Såld

 

83.603, Mockelhed. Indalselfven. fr OII stpl, T1, K7, Pris.40.kr 110.529, fr GV stpl Nederede 14.7.1913, K7, Såld

 

110.530, Hälsning från Njurunda. Dingersjö Pensionat. Gamla Kyrkoruinen, Kyrkmon. Parti från Kvitslaby. Njurunda kyrka. Harabergsbron. T5, K8, Pris.40.kr 110.531, Utsikt över Njurunda. T4, K8, Pris.40.kr

 

110.532, Njurunda. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 110.533, Njurunda. Kyrkoruinen. T5, K8, Pris.40.kr

 

103.789, Ortvikens Sulfitfabrik utanför Sundsvall. T4, K8, Pris.40.kr 83.604, Rönnbecksberget. Indalselfven. fr OII stpl, T1, K8, Pris.40.kr

 

110.534, Selånger. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 110.535, Flygfoto över Skatan. fr stpl T6, K6, Såld

 

110.536, Skönsmons Kyrka. T3, K7, Pris.40.kr 103.790, Skönviks Sågverk vid Alnösundet.T4, K8, Pris.40.kr

 

103.791, Utlastning av trävaror vid Skönvik. T4, K8, Pris.40.kr 103.792, Sundsvall. Spikarnas fiskläge. pl, T5, K7, Pris.50.kr

 

110.537, Sundsvall. Spikarnas fiskläge. T5, K8, Pris.50.kr 86.771, Motiv från Stenvik med ångf. Ljungan. T5, K8, Pris.120.kr

 

103.793, Flygfoto över Edsta Stöde. pl, T5, K6, Såld 110.538, Edsta. Stöde.fr stpl PKP 68A 31.7.50, K7, Pris.40.kr

 

110.539, Fannbyån, Stöde. T4, K8, Pris.30.kr 44.602, Stöde. Fridhem. T4, K7, Pris.50.kr

 

110.541, Stöde. Huberget. T5, K8, Pris.50.kr 40.131, fr GV stpl Stöde 14.9.1914, K7, Pris.60.kr

 

40.132, Parti av Stöde. fr stpl 1934, K7, Pris.40.kr 110.542, Parti av Stöde. fr stpl Stöde 23.2.46, K8, Såld

 

110.543, Vintermotiv från Stöde. T5, K8, Pris.30.kr 110.544, Stöde. Utsikt över Ljungan. fr stpl Hudiksvall 25.9.52, K7, Pris.40.kr

 

110.545, Utsikt över Stödesjön. T4, K8, Pris.30.kr 110.546, Svartviks sulfitfabrik från Harabergsbron. T6, K8, Pris.40.kr

 

103.794, Svartviksbukten, ett typiskt sågverksdistrikt. T4, K8, Pris.40.kr 110.547, Svartvik. fr OII stpl Svartvik 15.8.1908, K5 (vänster övre hörn saknas) Pris.120.kr

 

83.606, Indalselfve. Svedjebommen. T1, K8, Pris.60.kr 93.630, Indalselfven, Svedjebommen. fr OII stpl Hedemora 28.2.1903, K7, Pris.60.kr

 

83.605, Svedje Holmen. Indalselfven. T2, K8, Pris.50.kr 13.850, Merlo arkiv. Timrå. T5, K8, Såld

 

110.548, Timrå Kyrka. fr stpl PKP 306A 3.7.48, K7, Såld 110.549, Hälsningar från Timrå. T6, K8, Såld

 

110.550, Torpsdalen västerut. Medelpad. T3, K8, Såld 110.551, Torps Kyrka och Prestgård. fr OII stpl Fränsta 25.10.1905, K6, Pris.60.kr

 

110.552, Tuna kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 110.553, Tuna kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

40.142,  Tunadal. Sågen. T4, K8, Pris.60.kr 40.137, Tunadal. fr GV stpl Sundsvall. T3, K7, Pris.200.kr

 

110.554, Tynderö. T6, K8, Pris.30.kr 110.555, Tynderö. T6, K7, Pris.30.kr

 

83.611, Indalsälfven. Vestanå. fr GV (skadat) stpl Björna 28.12.19, K7, Pris.40.kr 83.612, Från Westanå. Indalselfven. fr OII stpl Hjerpen 8.9.1902, K7, Pris.50.kr

 

83.613, Sundsvall. Bron vid Viiforsen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 110.556, Wiforsbron. fr stpl Matfors 25.6.37, K7, Såld

 

83.609, Gälegårdens vilohem.Viskan. T5, K8, Pris.50.kr 83.610, Gälegårdens gästhem. Viskan. fr stpl Indal 1.2.60, K7, Pris.50.kr

 

110.557, Gälegårdens gästhem. Viskan. fr stpl 11.9.57, K8, Pris.50.kr 110.558, fr stpl Viskan 25.5.31, K7, Pris.40.kr

 

110.559, Vivstavarfstjärnen. T2, K8, Pris.40.kr 110.560, Wifstavarf. fr OII stpl 3.5.1903, K7, Såld

 

110.561, Folkhögskolan och Landtmannaskolan i Ålsta. fr GV stpl PKXP 68A 20.9.1913, K8, Såld 110.562, Medelpad. Ålsta landtmanna- och folkhögskola. fr GV stpl Fränsta 28.6.14, K6, Såld

 

40.138, Ånge. Parti från Borgsjö. fr OII stpl Bräcke 17.6.(1901). K7, Såld 110.563, Ånge. Ljungan med Flottrännan. T3, K8, Såld

 

110.564, Ånge. Forsen.T3, K8, Såld 110.347, Ånge. Järnvägsstationen. fr stpl Ånge, T5, K7, Såld

 

83.619, Vid Lillforsen. Ånge. fr OII stpl PKXP 46A NED 3.11.1909, K7, Pris.40.kr 83.614, Ånge. Lillströmmen och Strömvallen. T5, K7, Pris.40.kr

 

83.616, Ånge. Lillströmmen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 83.618, Ånge. Vy vid Lillströmmen. fr OII stpl PKXP 37B 20.10.1901, K8, Pris.60.kr

 

110.565, Ånge. Motiv från Ljungan. T4, K8, Såld 110.566, Ånge. Parti från Ljungan. fr GV stpl Ånge 30.10.1920, K8, Såld

 

83.617, Ånge. Ljungan. fr stpl Luleå 16.10.44, K8, Pris.40.kr 110.567, Motiv från Ånge. (Nya Landsvägsbron). T5, K8, Pris.40.kr

 

40.139, Ånge. Parti från Sjungan. (Rannklefven). fr OII stpl Ånge 1.6.(1901). K8, Såld 110.568, Ånge. Roggå-fallet. fr OII stpl 46A NED 29.4.1901, K7, Såld

 

110.569, Motiv från Ånge. fr stpl Ånge. T4, K8, Såld 110.570, Motiv från Ånge. pl, T4, K7, Såld

 

 
93.634, Parti av Ånge. T5, K8, Pris.40.kr 83.620, Vägparti vid Ånge. T3, K8, Såld

 

83.840, Motiv från Ånge. fr stpl Ånge 4.2.1926, K8, Såld 110.571, Holmsjön vid Östbyn. T4, K8, Pris.30.kr

 

40.136,  Hälsning från Medelpad. ofr stpl PKXP 68A 19.5.1906 och Söderfors 20.5.1906, K8, Pris.160.kr 110.572, Ej adressida. T1, K7, Pris.50.kr

 

110.573, Kolmila. fr OII stpl Sundsvall 11.4.1903, K7, Såld 110.574, Sundsvall. Lappfolk. fr OII stpl Sundsvall 13.10.1901, K7, Pris.60.kr

 

110.575, T4, K8, Såld 110.576, T4, K7, Såld

 

110.577, Hembygdsspelemän-Norrland. T6, K8, Pris.30.kr 110.578, Medelpad. T4, K8, Pris.40.kr

 

110.579, Aktiebolaget Statens Skogsindustrier. 1949-1950, K8, Pris.40.kr

 

Till vykort Sundsvall, övrigt Medelpad A - L

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order