LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Laxå

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.000 vykort med motiv från Närke

 

108.698, Laxå Egendom. fr OII stpl Laxå 17.12.1901, K8, Pris.60.kr 62.962, Laxå. Hemgården. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.700, Laxå. Hemgården. Sällskapsrum. fr stpl Laxå 22.8.57, K8, Pris.30.kr 28.646, Laxå Herrgården. T3, K8, Pris.60.kr

 

91.084, Laxå Herrgård. fr GV stpl Laxå 27.1.1912, K7, Pris.60.kr 28.647, Laxå Herrgård. fr GV stpl PLK 29.7.1920, K7, Pris.40.kr

 

28.656, Laxå. Herrgården. fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr 108.699, Laxå. Parti av Herrgården. fr stpl Finnerödja 5.7.34, K8, Pris.30.kr

 

62.959, Laxå herrgård. Laxå. T4, K8, Pris.40.kr 49.840, Laxå. Hotellet. fr OII stpl, T1, K7, Pris.250.kr

 

103.803, Laxå. Järnvägsgatan. fr GV stpl Laxå 2.9.1920, K7, Såld 100.304, Laxå. Järnvägsgatan. fr stpl Laxå 27.3.41, K6, Såld

 

108.701, Laxå. Järnvägsgatan. T3, K7, Pris.60.kr 62.960, Laxå. Järnvägsgatan. fr stpl PKP 15B  8.1.36, K7, Pris.40.kr

 

103.804, Laxå. Järnvägsstationen och Hotellet. fr stpl Laxå 17.6.40, K7, Pris.90.kr 103.805, Laxå. Järnvägsstationen. T2, K8, Pris.180.kr

 

92.393, Laxå. Järnvägsstationen. fr stpl Laxå 6.6.43, K7, Pris.140.kr 103.806, Laxå. Järnvägsstationen. fr stpl Laxå 1967, K7, Pris.50.kr

 

66.136, Laxå. Utsikt från stationen. fr OII stpl 2.1.1909, K6, Såld 28.652, Laxå Kyrka. fr stpl, T4, K8, Såld

 

62.969, Laxå. Bodarne Kyrka. fr OII stpl PKXP 16C, T1, K7, Pris.50.kr 108.703, Laxå. Kyrkan. fr OII stpl Laxå 28.2.1902, K8, Pris.50.kr

 

108.704, Laxå. Ramundeboda kyrka. ofr, T6, K7, Pris.30.kr 28.650, Laxå. Bodarne kyrka. (Interiör). T3, K8, Pris.40.kr

 

108.702, Ramundeboda kyrka. Laxå. T5, K8, Pris.30.kr 28.661, Ramundeboda kyrka. Laxå. fr stpl Laxå. T5, K8, Pris.30.kr

 

103.807, Laxå. Kyrkogatan. fr OII stpl, T2, K7, Pris.60.kr 62.963, Laxå. Revelbron vid Laxsjöarna. fr stpl PKP 89B 18.7.50, K7, Såld

 

 89.379, Laxå. Arbetarebostället, Röfors. T4, K8, Pris.60.kr 62.961, Laxå. Sockenstugan. T6, K8, Pris.30.kr

 

28.655, Laxå. Sockenstugan. T6, K6, Såld 108.705, Laxå. Sockenstugan. T6, K8, Pris.30.kr

 

108.706, Laxå. Tomtudden. Elinborg. fr OII stpl Laxå 17.12.1901, K7, Pris.80.kr  97.819, Laxå. V:a Laxsjön. T4, K7, Pris.50.kr

 

108.707, Parti av Laxå. T4, K8, Pris.60.kr 103.808, Laxå. fr OII stpl PKXP No. 56A 3.5.1903, K8, Såld

Till sida Närke övrigt  1,   2,     Askersund,  Hallsberg,  Kumla,  Laxå,  Örebro

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V