LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Närke

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.000 vykort med motiv från Närke

66.526, Romdahls bataljon. (Sannahed). fr stpl Malmköping 17.5.44, K7, Såld 102.694, Romdahls bataljon. (Sannahed). T5, K8, Såld

 

108.757, Officerssalongen. Sannahed. fr OII stpl 25.7.1906, K8, Såld 100.305, Skogaholms Herrgård. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 

 

62.954, Svenska AB Philips Semesterhem, Skogaholm.fr stpl 1960, K8,  Pris.40.kr 108.758, Skåleklint. T4, K8, Pris.40.kr

 

108.759, Sköllersta kyrka och skolhus. T4, K8, Pris.40.kr 108.760, Gammal bygata i Testa. Sköllersta.T4, K8, Pris.40.kr

 

28.729, Interiör av Sköllersta Kyrka. fr stpl Örebro 23.5.42, K7, Pris.30.kr 28.706, Stene Brunn. Bankvillan. T5, K7, Pris.40.kr

 

28.699, Källberget i Stenkälledalen, Trolltive'n sett från Östgötsviken. T5, K8, Pris.30.kr 108.761, Trolltive'n. Stenkälleområdet. T5, K8, Såld

 

108.762, Askersund. Stjärnsund. T5, K8, Pris.30.kr 108.763, Askersund. Stjärnsund. T5, K8, Pris.30.kr

 

28.703, Stjärnsund från flygplan. T4, K8, Pris.40.kr 108.764, Flygfoto över Stjärnsunds Slott, Askersund. fr atpl Motala 17.8.51, K7, Pris.40.kr

 

97.824, Stjernsund. Askersund. T1, K8, Såld 28.726, Stjernsund. pl, T2, K7, Pris.50.kr

 

28.525, Askersund. Stjärnsund. T5, K8, Pris.40.kr 28.681, Blå Salonen. Stora Herrgården. Stjernsund. T5, K8, Pris.30.kr

 

103.838, Väderkvarn i Resta, St. Mellösa. T4, K8, Såld 108.765, Flygfoto över Göksholm St. Mellösa. T5, K7, Pris.40.kr

 

108.766, (Göksholm). fr GV stpl Örebro 15.7.20, K6, Pris.40.kr 108.767, fr GV stpl Stora Mellösa 30.8.1913. K6, Pris.40.kr

 

28.687, Stora Mellösa kyrka. pl, T3, K6, Pris.30.kr 108.768, Skördebild från Sundby Gård. T4, K8, Pris.40.kr

 

62.955, Flygfoto över Herrgårdspensionatet, Svartå. T6, K7, Pris.40.kr 89.948, Svartå. Herrgårdspensionatet. T5, K8, Pris.40.kr

 

28.717, Herrgården i Svartå. fr OII stpl Södertälje22.7.1905, K8, Såld 17.127, Flygfoto över Svartå Pensionat. T5, K8, Pris.40.kr

 

17.118, Svartå Herrgård. Matsalen. T5, K8, Pris.30.kr 108.769, Svartå Herrgård. Salongen. T5, K8, Pris.30.kr

 

108.770, Svartå Pensionat, Annexet Villan. T4, (senare frankering), K8, Pris.50.kr 17.116, Villan vid Svartå, fr OII stpl Svartå, T2, K8, Pris.60.kr

 

108.771, Svartå pensionat. T5, fr stpl Stockholm Postmuseum 10.08.87, K8, Såld 108.772, Svartå Hotell. T2, K8, Såld

 

108.773, Hälsning från Svennevad. T6, K8, Pris.30.kr 91.089, Säbylund, Nerike. T3, K8, Såld

 

42.904, Säbylunds Herregård. T1, K7, Såld 103.839,  Sörby. T4, K8, Pris.50.kr

 

108.774, Parti från sjön Tisaren. T4, K8, Pris.30.kr 108.775, I Tivedens skogar vintertid. T4, K8, Pris.30.kr

 

28.745, Handarbetsförsäljning och personalbostad vid I.M.: Tivedsgård. fr stpl, T6, K6, Pris.40.kr 108.776, I.M.:s turistservering i Tivedstorp. T6, K8, Såld

 

28.730, Konferensladan. Torp. T5, K8, Pris.40.kr 97.825, Tryggeboda gård vid sjön Multen. T4, K8, Pris.40.kr

 

 

108.777, Tysslinge Kyrka, Nerike. T4, K8, Pris.40.kr 108.778, Flygfoto över Tysslinge Kyrka. fr stpl, T5, K7, Såld

 

108.779, Tysslinge Kyrka. T4, K8, Såld 108.780, Tångeråsa Kyrka. T5, K8, Såld

 

108.781, Täby Kyrka, Nerike. T4, K8, Pris.40.kr 108.782, Täby Kyrka. T4, K8, Pris.40.kr

 

108.783, Flygfoto över Täby. T5, K7, Pris.40.kr 28.738, Täby kyrka. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.784, Flygfoto över Täby kyrka med omnejd. fr stpl, T5, K6, Pris.40.kr 108.785, Slättbild från Täby. T4, K8, Pris.40.kr

 

103.841, Villingsberg. Herrgården. fr stpl PKP 113A  5.5.52, K8, Såld 28.736, Motiv från Willingsberg. fr GV stpl 31.12.1915, K8, Såld

 

28.737, Motiv från Willingsberg. T3, K8, Pris.40.kr 108.786, Vintrosa.Kyrka. T4, K8, Pris.30.kr

 

28.732, Interiör av Vintrosa kyrka. T5, K7, Pris.30.kr 103.842, Loviseholms gård, Vintrosa. T4, K8, Pris.40.kr

 

108.787, Sanna-Kroa, Vintrosa. stpl Mariestad 23.10.86, K8, Pris.30.kr 108.788, Vissboda Herrgård. T4, K8, Pris.40.kr

 

108.789, Vretstorp. Gatuparti. (Carl Julin Diversehandel). fr OII stpl PKXP 56D 8.12.1909, K7, Såld 108.790, Wretstorps Jernvägsstation. fr OII stpl Vretstorp 24.7.1902, K8, Såld

 

108.791, Hälsning från Vretstorp. Viby kyrka. T6, K8, Pris.30.kr 108.792, Hälsning från Vretstorp. T6, K8, Såld

 

108.793, Axel Borgs jaktstuga. Ymningshyttan. T4, K8, Såld 94.462, Zinkgruvan. Folkets Hus. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr

 

108.794, Hälsning från Zinkgruvan. T6, K8, Såld 108.795, Flygfoto över Zinkgruvan. T6, K8, Pris.30.kr

 

103.844,  Disponentbostaden. Åmmeberg. ofr, T3, K8, Pris.50.kr 103.845, Åmmeberg. stpl PKXP 38A  5.5.1905 + lösenstpl. K7, Pris.120.kr

 

97.826, Åmmeberg, från gruvområdet. T4, K8, Pris.40.kr 103.847, Vissboda. Åsbro. pl, T5, K6, Såld

 

108.796, Hälsning från Åsbro. Lerbäcks kyrka. T6, K8, Pris.30.kr 91.087, Sund. Åtorp. fr stpl Åtorp 11.6.55, K7, Pris.40.kr

 

28.740, Ödeby. Nerike. fr OII stpl, T2, K6, Pris.40.kr 71.765, Ödeby kyrka. Närke. T6, K8, Pris.30.kr

 

108.797, Flygfoto över Ölmbrotorp. fr stpl Dyltabruk 29.10.84, K6, Såld 108.800, Vy från Nerikes Landsbygd. fr OII stpl Kräklinge 31.7.1909, K5-6, Såld

 

97.912, Närkes Gullviva. sign. L. Adelborg. T5, K8, Pris.40.kr 108.801, Örebro Län. sign. Harry Lange. fr stpl 1973, K7, Pris.30.kr

 

Kyrkvykort i färg Närke 1960 till nutid. Pris 10 kr/st

 

Ort Exteriör Interiör Ort Exteriör Interiör
Askersund. Landskyrkan ja ja Askersund. Bildapplikation "Shalom# i Missionskyrkan   ja
Almby kyrka, Örebro ja ja Ekers Kyrka, Örebro ja

 

Glanshammar kyrka ja ja Hammars kyrka, Närke ja ja
Hallsbergs kyrka ja ja Hallsberg. Adventskyrkan ja  
Knista kyrka, Närke ja

 

Kumla kyrka ja ja
Kvistbro kyrka ja ja Lerbäcks kyrka ja ja
Lillkyrka kyrka, Närke ja   Längbro kyrka, Örebro ja ja
Mosjö kyrka. Madonnabild   ja Birgittakyrkan i Olshammar   ja
Laxå. Ramunderboda kyrka ja ja Sköllersta kyrka ja  
Tångeråsa kyrka, Närke ja   Vandringskyrkan, IM:s Tivedstorp   ja
Församlingskyrkan i Täby, Strängnäs Stift ja   Örebro. S:t Nicolai kyrka ja ja
Örebro. Olaus Petri kyrka ja ja Örebro, 4-bildskort. S:t Nivolai, Olaus Petri, Längbro, Almby kyrkor ja  
Örebro läns museum, kyrksalen   ja Örebro missionen 75 år. Kyrkan, Bania missionsstation ja  

 

Till sida Närke övrigt  1,   2,     Askersund,  Hallsberg,  Kumla,  Laxå,  Örebro

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V