LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Norrbotten

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

114.095. Minnesstenen i Armasjärvi. T5. K8. Pris.40.kr 114.096. Avasaka från Matarengi. fr. O II. stpl Övertorneå 4.1.1904. T1. K8. Pris.120.kr

 

114.097. Avasaksa från Tengeliv. ofr. T2. K8. Såld 114.098. Utsikt mot Aavasaksa. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

89.938. Bron. Bondersbyn. T5. K7. Pris.40.kr 114.099. Borgfors vid Piteå älf. ofr. T1. K8. Såld

 

81.992. Storforsen. Bredsel. T5. K8. Pris.40.kr 94.020. Parti av Bränna. ofr. T5. K8. Såld

 

114.100. Utsikt från Brännaberget. fr stpl Överkalix 10.7.53, K7. Pris.40.kr 114.101. Edefors. ofr. T1. K7. Pris.50.kr

 

114.102. Framnäs folkhögskola. fr. T6. K7. Pris.30.kr 114.103. Gammelstad. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

82.000. Från Neder-Luleå kyrkstad i Gammelstad. fr. T5. K8. Pris.40.kr 114.104. Flygfoto av Gammelstad. ofr. T5. K7. Pris.50.kr

 

81.999. Gammelstad. Kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 82.336. Gammelstad kyrka. Interiör. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.105. Grytnäs Semesterhem. Salongen. ofr. T5. K8. Såld 114.106. Lule älv vid Harads. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.107. Hietahiemi kyrka. fr. pl. T5. K7. Pris.30.kr 99.537. Hortlax. Utsikt från Kyrkan. ofr. T5. K8. Såld

 

114.108. Hortlax kyrka. ofr. T5. K6. Pris.30.kr 99.363. Junosuando. Parti av byn. fr. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.109. Junosuando. Kyrkan och skolan. fr. T5. K7. Pris.50.kr 114.110. Junosuando Kyrka. fr. T4. K7. Såld

 

114.111. Motiv från Juoksengi. fr. T5. K8. Såld 114.112. Motiv från Juoksengi. ofr. T5. K8. Såld

 

90.604. Juoksengi skola. ofr. T5. K8. Såld 114.113. Polcirkeln. Juoksengi. ofr. T5. K8. Såld

 

114.114. Vy över Kalix. fr. T5. K7. Pris.40.kr 114.115. Kalix. ofr. T5. K8. Såld

 

114.116. Kalix. Gatuparti. ofr. T5. K8. Såld 82.003. Kalix. Kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.117. Kalix. Kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 99.539. Laxgård i Kalix älv. ofr. T4. K8. Pris.40.kr

 

114.118. Vy från Kalix. ofr. T6. K8. Såld 114.119. Kangos Hembygdsmuseum. Kuoppastugan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

99.365. Utsikt från Karl Gustavs kyrka. Karungi. ofr. T4. K8. Pris.50.kr 114.120. Karungi kyrka. ofr. T5. K8. Såld

 

99.366. Hotell Nordanstig i midnattssol. Korpilombolo. fr. T5. K7. Såld 99.541. Korpilombolo. Folkskola. fr. pl. T4. K6. Såld

 

114.121. Korpilombolo. Torget. T6. K8. Pris.30.kr 114.122. Kukkolaforsen. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

93.642. Sikhalstring i forskåtan. Kukkolaforsen. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 114.123. Sikfiske i Kukkolaforsen. ofr. T5. K8. Pris.50.kr

 

99.542. Från Finnbyn. Kurravare. ofr. T4. K8. Pris.80.kr 114.125. Turiststugan. Luppioberget. fr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.124. Matarengi. fr. O II. stpl Haparanda 10.7.1903. T1. K7. Pris.160.kr 114.126. Matarengi Folkhögskola. ofr. T5. K8. Pris.60.kr

 

48.905. Morjärv. fr. O II. stpl Morjärv 22.12.1910. T2. K6. Såld 90.611. Bron över Kalix älv och Folkskolan. Morjärv. ofr. T2. K8. Pris.120.kr

 

114.127. Vy över Strömsön. Morjärv. fr. T5. K7. Pris.40.kr 114.128. Morjärv. Kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.129. Muoniovaara. ofr. T6. K8. Såld 114.130. Nedertorneå kyrka. ofr. T2. K8. Pris.40.kr

 

114.131. Kattilakoski. Niskanpää. fr. T5. K8. Pris.30.kr 114.132. Flygfoto över Norrfjärden. fr. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.133. Bron över Kalix älv vid Nybyn. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.134. Renräkning i Orasjärvi. fr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.135. Vy över Pajala. ofr. T5. K8. Såld 93.651. Vy över Pajala. T5. K8. Pris.60.kr

 

82.011. Pajala. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 82.009. Pajala kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.136. Pello. fr. T5. K8. Pris.60.kr 114.137. Motiv från Råneå. fr. T5. K8. Såld

 

114.138. Råneå. fr. pl. T4. K7. Såld 114.139. Kyrkan. Råneå. ofr. T2. K7. Såld

 

114.140. Råneå. ofr. T6. K8. Såld 114.141. Vy över Sangis. fr. T5. K8. Såld

 

114.142. Vy från Seskarö. ofr. T5. K8. Pris.60.kr 99.549. Småskärs fiskeläge. ofr. T4. K8. Pris.50.kr

 

114.143. Strömnäs. fr. O II. stpl Piteå 8.1.1902. T1. K6. Pris.40.kr 74.559. Parti af Luleåälf vid Svedjan. ofr. T2. K8. Pris.60.kr

 

114.144. Utsikt från Middagsberget. Södra Bredåker. fr. T6. K8. Såld 99.548. Salmi by i Torne lappmark. T4. K8. Pris.50.kr

 

114.146. Bifurkationen. Tärendö. ofr. T5. K8. Såld 114.147. Parti av Storbyn. Tärendö. fr. pl. T5. K8. Såld

 

114.148. Töre Kyrka. fr. T5. K8. Pris.30.kr 82.041. Älvsbyn. Utsikt från Hundberget. T5. K8. Pris.30.kr

 

82.033. Älvsbyn. Kyrkan. fr. pl. T5. K7. Såld 114.149. Piteå. Öjebyns Gammalstad. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.150. Vy över Öjebyn med Kyrkstugor. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.151. Öjeby kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.152. Interiör kyrkan. Öjebyn. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.153. Bygden vid Svartbyn. Överkalix. T4. K8. Pris.40.kr

 

114.154. Parti av Överkalix. ofr. T5. K8. Såld 114.155. Överkalix sjukstuga. ofr. T5. K8. Såld

 

99.368. Överkalix. Skolhemmet. fr. T5. K8. Pris.50.kr 82.070. Överkalix kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.156. Överkalix kyrka. fr. T5. K8. Såld 114.157. Hotell Matarengi. Övertorneå. ofr. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.158. Övertorneå. Tornedalens Folkhögskola.ofr. T5. K7. Pris.40.kr 114.159. Övertorneå. fr. T5. K7. Såld

 

114.160. Övertorneå. ofr. T5. K8. Pris.40.kr 114.161. Över Torneå kyrka. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.162. Övertorneå. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 99.543. Elektriskt malmtåg på Luleå-Riksgränsbanan. T4. K8. Pris.60.kr

 

114.163. Allmogehem i Norrbotten. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

 Till vykort     Boden    Haparanda     Luleå    Piteå
 
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V