LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Boden

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Boden.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

99.608. Boden. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 114.145. Boden. fr. T2. K7. Såld

 

114.164. Parti från Boden. fr. pl. T2. K6. Pris.80.kr 114.165. Parti af Boden. fr. GV. stpl Boden 10.11.1914. T3. K7. Såld

 

114.166. Utsikt över Boden. ofr. T4. K8. Pris.50.kr 114.167. Motiv från Boden. fr. GV. stpl Boden 9.3.1920. T3. K8. Pris.140.kr

 

81.860. Parti af Boden. T3. K7. Pris.60.kr 114.168. Parti av Boden. fr. T6. K7. Pris.30.kr

 

114.169. Boden. Parti av Bodån. fr. T4. K8. Pris.40.kr 114.170. Boden. Brännastrand. ofr. T6. K8. Pris.30.kr

 

114.171. Boden. Morgondopp i Bodån. fr. T6. K8. Såld 114.172. Boden. Drottninggatan. fr. T6. K8. Såld

 

114.173. Boden. Idrottshallen. ofr. T6. K8. Pris.30.kr 11.494. Bodens järnvägsstation. ofr. T2. K8. Pris.180.kr

 

74.548. Boden. Stationen och järnvägshotellet. ofr. T2. K8. Såld 96.634. Boden. Järnvägsstationen med hotell. ofr. T5. K8. Pris.120.kr

 

82.165. Boden. Centralstationen. ofr. T5. K7. Pris.120.kr 60.887. Boden. Centralstationen. T5. K6. Pris.140.kr

 

114.174. Boden. Järnvägsbron vid Trångforsen. ofr. T2. K8. Såld 87.240. Boden. Kungsbron över Bodån. fr. T5. K8. Pris.40.kr

 

81.855. Boden. Kungsbron. fr. T5. K8. Pris.40.kr 99.602. Kungsgatan. Boden. ofr. T2. K8. Såld

 

114.175. Boden. Kungsgatan. ofr. T2. K8. Pris.80.kr 114.176. Boden. Kungsgatan. fr. stpl Boden 18.11.1922. T3. K7. Pris.60.kr

 

54.814. Boden. Kungsgatan. fr. T5. K8. Pris.40.kr 99.606. Boden. "Wallströms hörna". fr. T5. K7. Pris.50.kr

 

114.177. Boden. Kungsgatan. (Wallströms hörna). fr. T6. K7. Pris.30.kr 114.178. Boden. Kyrkan. fr. GV. stpl Boden 21.12.1916. T3. K6. Pris.60.kr

 

96.635. Boden. Kyrkan. ofr. T2. K8. Pris.50.kr 114.179. Boden. Kyrkan med kyrkstugorna. T2. K8. Pris.40.kr

 

81.834. Boden. Kyrkan. ofr. T2. K8. Pris.50.kr 81.848. Boden. Kyrkan med kyrkstugor. T5. K6. Pris.40.kr

 

114.180. Boden. Kyrkan. fr. T5. K8. Pris.30.kr 114.181. Boden. Kyrkan. ofr. T5. K8. Pris.30.kr

 

81.831. Boden. Överluleå kyrka med kyrkstugorna. ofr. T5. K8. Pris.30.kr 114.182. Arméns intendenturförråd. Boden. ofr. T3. K8. Såld

 

114.183. Garnisonssjukhuset i Boden. fr. GV.  T3. K8. Såld 81.886. Boden. Garnisonssjukhuset. fr stpl, Boden 14.11.39. K6. Såld

 

114.184. Boden. Ingenjörkårens kaserner. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 81.897. Boden. Kommendantsbostaden. ofr. T2. K8. Pris.60.kr

 

93.639. Boden. Konung Oscar II:s paviljong. fr GV stpl Boden 9.3(1917). K6. Pris.50.kr 96.636. Boden. Norrbottens reg:tes kasärner. ofr. T2. K8. Pris.60.kr

 

74.551. Boden. Norrbottens reg:tes Kaserner. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 80.205. Norrbottens Reg:tes kaserner. Boden. ofr. T2. K8. Pris.60.kr

 

114.185. Boden. Norrbottens Artillerikår A. 5. fr. T5. K7. Pris.40.kr 81.888. Boden. Norrbottens Regemente I. 19. ofr. T5. K7. Pris.40.kr

 

80.206. Boden. Norrlands Fältartilleriregementes Kaserner. ofr. T2. K8. Pris.60.kr 74.549. Boden. Tygstationen och Trångforsbron. T3. K8. Pris.60.kr

 

81.850. Boden. Nya Folkskolan. ofr. T2. K7. Pris.80.kr 114.186. Boden. Lekparken vid Parkgatan. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

54.816. Boden. Post- och Telegrafhuset. fr. T5. K7. Pris.60.kr 99.605. Boden. Sjuksköterskeskolan. fr. T5. K7. Såld

 

114.187. Svenska Missionsförbundets Soldathem. Boden. fr. T4. K8. Pris.50.kr 81.882. Boden. Torget. fr. pl. T5. K8. Pris.40.kr

 

60.476. Boden. Prästgårdsbacken och Landsvägsbron. ofr. T2. K7. Pris.140.kr

 

114.188. Hälsning från Boden. ofr. T2. K7. Pris.160.kr 60.297. Boden. fr. pl. T2. K6. Pris.160.kr

 

80.274. Boden. Mapp med 10 st olika småbilder från Boden. T1. K8. Pris.160.kr

 

 Till vykort     Norrbotten övrigt
 
Till vykort     Boden    Haparanda     Luleå    Piteå
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V