LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Luleå

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

I butiken finns det fler motiv från Luleå.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

114.229. Luleå.  T1. K8. Pris.340.kr 114.230. Utsikt över Luleå. T4. K8. Pris.50.kr

 

114.231. Luleå Badhus. T6. K8. Såld 114.232. Luleå. Badhusets Simhall. T6. K8. Pris.40.kr

 

114.233. Bron Luleå - Bergnäset. T5. K8. Pris.40.kr 18.870. Luleå. Folkskoleseminariet. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.234. Luleå. Hermelinsparken. fr stpl, T5. K7. Pris.30.kr 69.896. Luleå. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.60.kr

 

18.855. Luleå. Kyrkan. (The church). fr. GV. stpl Ronneby 26.11.1912. T2. K7. Pris.40.kr 114.235. Luleå. Domkyrkan. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.236. Luleå. Domkyrkan. fr stpl Luleå 1.7.58. K8. Pris.30.kr 114.237. Luleå. Kyrkogatan. pl. T3. K7. Pris.60.kr

 

114.238. Luleå. Köpmangatan. T3-4. K8. Pris.60.kr 114.239. Luleå. Länsstyrelsen. fr stpl Luleå 9.7.47, K8. Pris.40.kr

 

114.240. Lärlings- och Yrkesskolorna. Luleå. T5. K8. Pris.50.kr 82.414. Luleå. Malmbangården. fr stpl Luleå 1957. K7. Pris.50.kr

 

114.241. Luleå. Malmudden. T5. K8. Såld 114.242. Luleå. Malmudden. fr stpl Luleå 28.8.51. K8. Pris.50.kr

 

114.243. Luleå. Norra Hamnen. fr stpl Luleå 1927, K8, Såld 18.943. Luleå. Norra hamnen. T3. K8. Pris.50.kr

 

18.897. Norrbottens museum. Luleå. T5. K8. Pris.40.kr 114.245. Norrbottens museum. Luleå. Stora möbelsalen. I förgrunden säng från 1500-talet. T5. K8. Pris.30.kr

 

114.246. Norrbottens museum. Luleå. Detalj av lapska avdelningen.T5. K8. Pris.30.kr 114.247. Nya Stadshuset. Luleå. fr stpl Luleå 20.7.59. K7. Pris.50.kr

 

114.248. Fritz Olsson. Ur- & Guldsmedsaffär. Luleå. fr stpl Luleå 22.5.53. K7. Pris.80.kr 114.249. Luleå. Polishuset. T5. K8. Pris.60.kr

 

82.427. Posten i Luleå. ofr. T5. K8. Pris.80.kr 82.345. Posten i Luleå. T5. K8. Pris.50.kr

 

114.250. Luleå. Residenset. T5. K8. Pris.40.kr 114.251. Luleå. Riksbanken. fr. GV. stpl Luleå 13.1.1914.  K8. Pris.120.kr

 

114.252. Luleå. Riksbanken och Storgatan. T5. K8. Pris.40.kr 114.253. Luleå. Sandviksgatan. fr stpl Luleå 24.6.66. K8. Pris.30.kr

 

114.254. Luleå. Shoppingcenter. fr stpl Luleå 18.7.58. Pris.30.kr 114.255. Parti af Skeppsbrogatan. Luleå. fr. GV. stpl Luleå 3.9.1911.  K7. Pris.80.kr

 

99.663. Luleå. Stadshotellet. fr GV + Röda Kors märke stpl Luleå 29.12.1?. K7. Såld 114.256. Stadshotellet. Luleå. ofr. T1. K8. Pris.80.kr

 

18.902. Luleå. Stadshotellet. fr stpl Luleå 9.7.41. K7. Pris.40.kr

114.257. Luleå. Stadshuset och Norra Fjärden. T5. K8. Pris.40.kr

 

114.258. Luleå. Stadsparken. fr OII stpl Luleå 12.7.1899. T1. K8. Pris.250.kr 18.894. Luleå. Stadsparken. T5. K7. Pris.30.kr

 

114.259. Luleå. Standard Hotell. T5. K8. Såld 99.669. Luleå. Parti av Stationsgatan. fr stpl Luleå. T3-4. K8. Pris.80.kr

 

114.260. Luleå. Parti av Storgatan. T4. K8. Pris.60.kr 99.670. Luleå. Storgatan. fr stpl Luleå 18.6.58. K8. Pris.50.kr

 

96.639. Luleå. Svartholmen. T5. K8. Pris.60.kr 114.261. Parti från Svartön. Luleå. T3. K8. Såld

 

114.262. Svartöns hamn med malmångare. Luleå. T4. K8. Pris.60.kr 114.263. Luleå. Malmlastningskajen. Svartön. T2. K8. Såld

 

74.555. Luleå. Svartön. Malmlastningskranen. fr OII + tuberkulosmärke stpl Luleå 10.8.1906. K8. Pris.120.kr 81.609. Luleå. Södra fjärden och Malmkajen. T5. K8. Pris.60.kr

 

114.264. Södra hamnen. Luleå. T4-5. K8. Pris.50.kr 82.420. Luleå. Södra Hamnen. fr stpl 5.11.46. K8. Pris.60.kr

 

114.265. Luleå. Tekniska Gymnasiet. T5. K7. Pris.50.kr 114.266. Luleå. Trädgårdsgatan. fr  OII + tuberkulosmärke stpl PKXP 102 A 7.12.1905. T1. K7. Pris.80.kr

 

69.888. Trädgårdsgatan med Högre Allmänna Läroverket. Luleå. frOII stpl. T2. K8. Pris.80.kr 82.382. Luleå. Vestra stadsdelen och Gyltzauudden. T1. K8. Pris.120.kr

 

82.393. Luleå. Kyrkan och hotell Wibell. T2. K7. Pris.50.kr 114.267. Luleå. Örnäset. ofr. T5-6. K7. Pris.50.kr

 

18.941. Luleå. Östra stadsdelen. T3. K8. Pris.60.kr

 

Till vykort     Norrbotten övrigt
 
Till vykort     Boden    Haparanda     Luleå    Piteå
 
 
 
 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V