LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Bollnäs

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.500 vykort med motiv från Hälsingland.

 

 110.271, Flygbild över Bollnäs Fest och Idrottsplats, T6, K7, Såld 110.272, Flygbild över Karlslundsbadet. Bollnäs. T6, K7, Såld

 

 110.416, Bollnäs. Parti av Gärdet. T5, K8, Såld 110.269, Bollnäs. Karlslundsbadet. T6, K7, Pris.40.kr

 

110.270, Bollnäs. Karlslundsbadet. fr stpl Bollnäs 12.9.72, K7, Pris.30.kr   110.273, Bollnäs. Karlslundsbadet. Skulptur. Flottare av Per Nilsson-Öst. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

 

110.274, Bollnäs. Kvarnfallet vid Broddlägret. T4, K8, Pris.40.kr 110.418, Bollnäs. Parti av Ljusnan. T5, K8, pris.40.kr

 

 100.488, Bollnäs. Lasarettet. pl, T5, K8, Pris.40.kr 110.275, Bollnäs. Lasarettet.fr stpl 14.9.52, K7, Pris.40.kr

 

 110.276, Dr. bostaden Lasarettet Bollnäs. fr stpl 1928, K7, Pris.50.kr 110.277, Bollnäs. Parti av Ljusnan. pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

 110.278, Ljusnebron. Helsning från Bollnäs. fr OII stpl, T1, K7, Pris.50.kr 110.279, Missionsföreningens Kyrka. Bollnäs. fr GV stpl Bollnäs 19.5.1918, K8, Pris.60.kr

 

 110.280, Bollnäs. Odengatan. T5, K8, Pris.50.kr 110.281, Bollnäs. Odengatan. T5, K7, Såld

 

 110.282, Bollnäs. Odengatan. pl, T5, K6, Pris.50.kr 110.419, Bollnäs. (Odengatan). T5, K8, Pris.50.kr

 

 91.991, Bollnäs. (Prästgården). fr stpl Bollnäs 6.12.1906, K8, Pris.60.kr 110.283, Bollnäs. Prästgården. T5, K8, Pris.40.kr

 

 110.284, Bollnäs. Samrealskolan. T5, K8, Pris.50.kr 110.286, Bollnäs-Utställningen. T4, K8, Såld

 

 110.287 Bollnäs-Utställningen. fr stpl Bollnäs 16.7.29, K8, Såld 110.285, Bollnäs. Parti över Vågen. T4,  K8, Såld

 

 110.420, Bollnäs. Utsikt från Kyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 110.288, Bollnäs. Utsikt från kyrktornet. T4, K8, Såld

 

 110.289, Bollnäs. Utsikt från Kyrktornet. T4, K6, Såld 110.290, Bollnäs. Utsikt från vattentornet. T5, K7, Pris.40.kr

 

 110.291, Parti av Bollnäs. T5, K8, Såld 110.292, Parti över Bollnäs. T4, K8, Pris.50.kr

 

 110.293, Parti av Bollnäs. Flygfoto. fr stpl 10.8.39, K7, Pris.40.kr 110.294, Bollnäs. T5, K8, Såld

 

 110.295, (Bollnäs). T4, K8, Såld 96.814, Bollnäs. fr OII stpl Bollnäs 9.2.1904, K7, Såld

 

 110.296, Bollnäs. T3, K8, Pris.50.kr 59.993, Bollnäs. fr OII stpl Bollnäs, T1, K8, Pris.80.kr

 

 110.297, Sockendräkter från Bollnäs och Ovanåker. Hälsingland. T5, K8, Pris.40.kr 110.298, Bollnäs. fr OII stpl PKXP  21.7.1908, K8, Pris.120.kr

 

110.421, Bollnäs. Utvikningsmapp med 10 st bilder Bollnäs. Seminarium. Bron šver Ljusne Älv. Lasarettet. Prästgården. Långgatan. Kvarnfallet. Missionsförs. kyrka. Vågen. Folkhögskolan. Allén vid Varpnäs. Kyrkan. T4, K8, Pris.260.kr

Nedanstående vykort är förminskade

 

     
 91.974, Bollnäs. Bron öfver Ljusnan.fr OII stpl Bollnäs 23.6.1904, K7, Pris.40.kr 91.975, Bollnäs. Folkhögskolan. T4, K6, Pris.50.kr 96.811, Bollnäs. Parti av Gärdet. T5, K8, Pris.50.kr 91.977, Kempens, Bollnäs. fr GV stpl PKXP 66 A, T3, K7, Såld 77.613, Komministergården. Bollnäs. fr OII stpl Bollnäs 2.7.1911, K8, Pris.60.kr

 

     
48.052, Bollnäs. Kommunalhuset. T5, K8, Såld 77.614, Bollnäs kyrka. T1, K8, Pris.60.kr 77.604, Bollnäs. Voxnan vid Lenninge. pl, T5, K7, Pris.40.kr 91.979, Bollnäs. Odengatan. fr stpl PKP 1957, K7, Pris.50.kr  91.980, Bollnäs. Odengatan. fr stpl PKP 54 30.10.52, K7, Pris.50.kr

 

   
 91.981, Odengatan. Bollnäs. fr stpl Bollnäs 14.8.40, K7, Pris.50.kr 77.606, Bollnäs. Odengatan med Blomstergårdarna. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr 48.045, Bollnäs. Odengatan. T5, K8, Pris.50.kr 91.982, Bollnäs. Odengatan med Blomstergårdarna. fr stpl, T5, K6, Pris.50.kr 91.983, Bollnäs Seminarium. fr GV stpl Bollnäs 13.8.15. K8, Pris.60.kr

 

 91.984, Bollnäs. Stationsgatan. T5, K8, Pris.50.kr 91.985, Ungdomsgården "Vevlingestrand". Bollnäs. T5, K7, Pris.50.kr 96.813, Bollnäs. fr OII stpl Bollnäs, T2, K6, Pris.50.kr 44.292, Bollnäs. Herte, gammal bondstuga. Från Sveriges Bygder. T1. K8, Pris.60.kr  77.617, Bollnäs. T1, K8, Pris.60.kr

 

 
91.986, Bollnäs. fr OII stpl Torhamn 5.11.1903, K7, Pris.60.kr 91.988, Bollnäs. T1, K8, Pris.80.kr 91.989, Helsning från Bollnäs. fr OII stpl PKXP 24 B 9.3.1902, K7, Pris.60.kr 91.990, Bollnäs. fr OII stpl Bollnäs 24.11.190?, T1, K7, Pris.60.kr

 

Till vykort Bollnäs, Hudiksvall, Järvsö, Ljusdal, Söderhamn, Hälsingland övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V