LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Söderhamn

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.500 vykort med motiv från Hälsingland.

 

83.312, Söderhamn från Faxeholmen. T5, K8, Pris.40.kr 110.376, Söderhamn. Gustaf II Adolfs monumentet. fr OII stpl Ljusne 4.12.1901, K7, Pris.40.kr

 

110.377, Söderhamn. Gymnasiet. pl, stpl 1941, K7, Såld 110.378, Lilla May. (Från Hantverksmässan i Söderhamn 1920). T4, K8, Såld

 

110.379, Söderhamn. Järnvägsstationen. fr OII stpl Söderhamn 22.7.1906, K8, Pris.260.kr 92.003, Söderhamnsån och jernvägsviadukten. fr OII stpl Kalmar 31.12.1902, K7, Pris.60.kr

 

110.380, Söderhamn. Kungsgatan. T2, K8, Såld 110.381, Söderhamn. Kungsgatan. fr stpl Stråtjära 24.7.1924. K8, Pris.60.kr

 

110.382, Södehamn. Parti av Kungsgatan. fr OII stpl Söderhamn 31.12.1901, K7, Pris.80.kr 110.383, Söderhamn. Kyrkan. fr OII stpl Söderhamn 13.5.1902, K7, Pris.50.kr

 

110.384, Söderhamn. Kyrkan. fr stpl FKMB SVL-SÖHN-SVL 11.8.4? K8, Pris.50.kr 110.385, Söderhamns Kyrka. Exterilör. Interiör. T1, K7, Pris.50.kr

 

110.386, Söderhamn. Köpmangatan. T4, K8, Såld 100.485, Lasarettet. Söderhamn. T1, K7, Såld

 

110.387, Söderhamn. Lasarettet. T2, K8, Såld 110.388, Söderhamn. Läroverket. T4, K8, Såld

 

83.336, Söderhamn. Oskarsborg. ofr, T4, K8, Pris.40.kr 110.389, Söderhamn. Oxtorget. T4, K8, Pris.80.kr

 

110.390, Söderhamn. Oxtorgsgatan med Söderhamn Museum. T5, K8, Pris.50.kr 110.391, Söderhamn. Rådhuset och Stadshotellet. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
60.008 , Söderhamn. Rådhuset och Kyrkan  fr OII stpl Stugsund 1.12.1903, K8, Såld 83.311, Söderhamn. Rådhuset. T3, K8, Pris.50.kr

 

110.392, Rådhustorget. Söderhamn. fr OII stpl Söderhamn 16.12.1903, K7, Pris.80.kr 110.393, Söderhamn. Skolhusgatan. T4, K8, Pris.60.kr

 

110.394, Vy från Södra Hamngatan. fr OII stpl Söderhamn 30.10.1902, K8, Såld 110.395, Viadukten. Söderhamn. pl, T1, K7, Pris.60.kr

 

110.396, Söderhamn. Parti av ån. fr stpl 65.38, K8, Pris.40.kr 110.397, Söderhamn. Terrass på Östra berget. T5, K8, Såld

 

110.398, Östra berget med Oscarsborg. Söderhamn. fr OII stpl Söderhamn 21.11.1908, K8, Såld 110.399, Motiv från Söderhamn. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.400, Parti av Söderhamn. (Goodtemplarnes Ordenshus). fr stpl PKP 261B 29.7.44, K7, Pris.50.kr 110.401, Söderhamn. fr stpl Grängesberg, T5, K7, Såld

 

110.402, Söderhamn. Öster. fr stpl Söderhamn 29.7.42, K6, Pris.40.kr 110.403, Flygfoto över Söderhamn. T6, K7, Pris40.kr

 

110.404, Helsning från Söderhamn. fr OII stpl Söderhamn 10.7.1901, K7, Pris.80.kr 110.405, Parti öfver Söderhamn från Läroverket. T2, K8, Pris.60.kr

 

110.406, Söderhamn. T2, K8, Pris.60.kr 110.407, Söderhamn. T2, K8, Pris.60.kr

 

110.408, Söderhamn från Oscarsborg. T3, K7, Pris.60.kr 110.409, Parti av Söderhamn. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.410, Söderhamn. flygfoto. T5, K8, Såld 110.411, Söderhamn från flygplan. T4, K8, Pris.50.kr

 

110.412, Söderhamn. fr OII stpl PLK 325A, T2, K8, Pris.60.kr 110.413, Söderhamn. fr OII stpl Sandarne 9.11.1902, K8, Pris.80.kr

 

110.414, Hälsning från Söderhamn. Bildbandskort med 10 st utvikningsbilder. T3, K8, Såld 110.415, Söderhamn. Söderhamn. Stadshotellet. Östra Berget. Vattentornet. Elimkyrkan. Kyrkogatan. Vestra Storgatan. Parti från Stugsund. T3, K7, Såld

 

83.331, Söderhamn. fr OII stpl PLK 341  21.7.1907, K7, Såld

Nedanstående vykort är förminskade

     
81.467, Söderhamn. Centralstationen. ofr,  T1, K8, Pris.120.kr 91.994, De utländska militärattachéerna. På väg till fältmanövern i Hälsingland. fr OII stpl Söderhamn 8.12.1904, K8, Pris.120.kr 96.815, Söderhamn. Församlingshuset. fr GV stpl, T3, K7, Pris.50.kr 103.681, Parti af Hamngatan. Söderhamn. fr OII stpl PLK 261 A 25.6.07, K8, Såld 91.996, Söderhamn. Kungsgatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

 
91.997, Söderhamn. Kungsgatan. fr OII stppl Söderhamn 30.12.1903, K7, Pris.80.kr 83.319, Söderhamn. Köpmangatan. fr stpl Söderhamn 1.11.62, K7, Pris.40.kr 103.682, Söderhamn. Köpmangatan. T5, K8, Såld 103.683, Söderhamn. Utsikt från Oscarsberg. T3, K8, Pris.60.kr 83.337, Söderhamn. Oscarsborg. fr GV stpl Söderhamn 1915, K7, Pris.40.kr

 

   
92.000, Söderhamn. Rådhustorget. fr OII stpl Söderhamn22.12.1905, K7, Pris.80.kr  83.316, Söderhamn. Skolhusgatan. T5, K8, Pris.50.kr  87.327, Söderhamn. Skolhusgatan. fr stpl 6.9.41, K7, Pris.50.kr 92.001, Söderhamn. Skolhusgatan. T5, K7, Pris.50.kr  100.474, Söderhamn. Parti af Stadsberget. fr OII stpl Söderhamn 31.12.1901, K7, Pris.60.kr

 

 
92.002, Söderhamn. Stadsparken i vinterskrud. fr OII stpl Söderhamn 1904, K7, Pris.60.kr  83.329, Söderhamn. Villastaden. fr stpl Söderhamn 19.11.49, K7, Pris.50.kr 100.471, Söderhamn. fr OII stpl Söderhamn 25.7.1902, K7, Pris.60.kr 100.473, Söderhamn. pl, T2, K8, Pris.80.kr 100.470, Parti av Söderhamn. Flygfoto. fr stpl 1948, K7, Pris.40.kr 53.560, Söderhamn. Från Sveriges Städer 71, fr OII stpl Figeholm 27.5.1909, K8, Pris.60.kr

 

     
 96.817, Söderhamn från flygplan. T5, K7, Pris.40.kr 96.818, Parti öfver Söderhamn från Läroverket. fr GV (skadat) stpl Söderhamn 10.9.19, K7, Pris.60.kr 96.819, Söderhamn. fr stpl Söderhamn 29.3.34, K7, Pris.40.kr 83.327, Söderhamn. fr stpl Söderhamn 20.10.47, K7, Pris.50.kr 83.332, Söderhamn. T1, K7, Pris.80.kr

 

   
92.007, Söderhamn. fr GV stpl Söderhamn 18.5.17, K8, Pris.80.kr 92.008, Söderhamn år 1700. T1, K8, Pris.60.kr 83.317, Parti av Söderhamn. pl, T5, K7, Pris.50.kr 92.009, Söderhamn. T5, K8, Såld 103.684, Söderhamn. Cityhuset. fr stpl Söderhamn 14.2.62, K7, Pris.30.kr

 

Till vykort Bollnäs, Hudiksvall, Järvsö, Ljusdal, Söderhamn, Hälsingland övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V