LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Järvsö

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 2.500 vykort med motiv från Hälsingland

 

44.340, Järvsö. Hälsingegården. T4, K8, Pris.40.kr 91.948, Järfsöbaden.  T3, K8, Pris.60.kr

 

82.949, Parti af Jerfsöklack. fr OII stpl, T1, K8, Pris.50.kr 110.299, Vy från kyrktornet med Klacken i bakgrunden. Järfsö. T3, K8, Såld

 

82.938, Jerfsöklack och bro från kyrkan. T1, K8, Pris.50.kr 91.947, Järvsö. Komministerbostället. fr GV stpl, T3, K7, Pris.60.kr

 

83.188, Järvsö. Utsikt från Kramsta Hällar.T5, K8, Pris.40.kr 110.300, Järvsö. Motiv av kyrkan.T5, K8, Pris.30.kr

 

110.301, Jämtland. Jerfsö kyrka. T1, K8, Pris.60.kr 96.473, Från Sveriges Bygder. Jerfsö.ofr, T2, K8, Pris.60.kr

 

82.958, "Lians" med Järvsö klack. fr stpl T6, K7, Pris.40.kr 59.757, Från Sveriges Bygder. Norra Stambanan Jerfsö. Parti av Ljusnan.T1, K8, Pris.60.kr

 

110.302, Runstenen vid Järvsö kyrka. fr stpl Järfsö 12.11.32, K8, Pris.40.kr 110.303, Från Stene gård. Järvsö. T5, K6, Pris.40.kr

 

110.304, Järvsö. Stenegården. fr stpl Järvsö, T5, K7, Såld 110.305, Järvsö. Stenegårdens hotell. Annexet. T5, K8, Såld

 

110.306, Järvsö. Stenegården. Matsalen. T5, K8, Såld 91.946, Utsikt över Stene gård, Jerfsö. fr OII stpl Söderhamn 21.11.1903. påskrift lösen 10 öre. K7, Såld

 

110.307, Stene. Färjestaden. Jerfsö. T2, K8, Pris.120.kr 82.900, Järvsö. Stenhammar. T5, K8, Pris.50.kr

 

110.308, Järvsö. Turistgården med Öjeberget. T5, K8, Pris.40.kr 110.309, Jerfsö. T1, K8, Pris.60.kr

 

60.018, Jerfsö. T1, K8, Pris.40.kr 60.019, Helsingland. Jerfsö. fr OII stpl Kållandsö 19.10.1910, K8, Pris.50.kr

 

Till vykort Bollnäs, Hudiksvall, Järvsö, Ljusdal, Söderhamn, Hälsingland övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V