LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Halmstad

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

105.383, Halmstad. Shoppingcenter. T6, K8, Såld 19.978, Slottsmöllan. Halmstad. pl, T2, K7, Pris.60.kr

 

85.201, Halland. Slottet. Halmstad. T1, K7, Pris.380.kr 53.337, Halmstad. Slottet. T1, K7, Såld 29.921, Halmstad. Storgatan sedd från Norre Port.T4, K8, Såld

 

58.259, Storgatan med Hallandsbanken. Halmstad. ofr, T1, K8, Pris.80.kr 105.384, Halmstad. Telegrafstationen. T5, K8, Såld

 

58.263, Halmstad. Torget och kyrkan. fr OII stpl Falun 28.7.1902, K7, Pris.80.kr 105.385, Halmstad. Vallgatan. T5, K8, Såld

 

96.192, Halmstad. Utställningens Huvudentré. fr stpl PKXP 24.7.1929, K8, Pris.60.kr 58.265, Halmstad. Utställningens Huvudentré. fr stpl Halmstad Utställningen 2.8.29, K7, Pris.140.kr

 

58.267, Österbro. Halmstad. fr 3+1+1 öre stpl PKXP 64E 11.8.1903, K7, Såld 19.987, Halmstad. Österbro. T1, K8, Pris.80.kr

 

105.386, Halmstad. Östra badstranden. fr stpl Halmstad 13.8.52, K8, Såld 19.995, Öfre Tivoli. Halmstad. ofr, T1, K8, Pris.50.kr

 

19.955, Halmstad. Öfre Tivoli. T1, K7, Pris.50.kr 55.784, Halmstad. Öfre Tivoli. fr OII stpl Halmstad, T1, K7, Såld

 

105.369, Halmstad. Idylliskt gaheparti från Norr. T4, K8, Såld 37.080, Hälsning från Laxasta'n. Halmstad. fr stpl Halmstad 15.8.53, K8, Pris.30.kr

 

49.826, Helsning från Halmstad. fr OII stpl Halmstad 14.11.1900 + sidostpl NGTO Höstmarknad Halmstad , K6, Pris.250.kr 19.594, Helsning från Halmstad. fr OII stpl PKXP 55A 22.?.1900, K8, Pris.280.kr

 

105.387, Flygvy över Halmstad. fr stpl Åled 7.7.1977, K7, Pris.40.kr  

Till vykort Halmstad  1  2  3

 Till vykort Halmstad,  Falkenberg, Kungsbacka, Laholm, Varberg, Halland övrigt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V