LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Halmstad

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

     
 58.243, Halmstad. Bissmarksgatan. T5, K8, Pris.40.kr 20.008, Halmstad. Fabrikör Wallbergs villa Ekebo. fr OII stpl Halmstad 14.3.1903, K7, Pris.60.kr 103.625, Halmstad. Esplanaden och Österbro.T1, K8, Såld  29.917, Flickskolan. Halmstad. T2, K8, Pris.60.kr 88.880, Halmstad. Parti af Hamnen. fr OII stpl Södertelje 5.7.1903 + Ångbåts PXP 107 7.7.1903, K8, Pris.140.kr

 

   
97.934, Halmstad. Jernvägsgatan. pl, T1, K7, Pris.80.kr 58.247, Halmstad. Jernvägsrestauranten. fr OII stpl Veinge 1.9.1901, K7, Pris.140.kr 97.935, Halmstad. Parti af Kungsgatan. (L. A. Svenssons Diversehandel). fr OII stpl Halmstad 18.8.1903, K8, Pris.80.kr  92.094, Lilla torget. Halmstad. fr OII stpl Karlskrona 26.5.1906 + sidostpl Barnens Dag i Karlskrona 1906, K6, Såld  97.936, Halmstad. Norre Port. (Hotell Mårtenson och Norre Katts Restaurant). fr stpl, T4, K8, Såld

 

     
49.831, Halmstad. Norreport. fr OII stpl PKXP 81 A 25.11.1902, K6, Pris340.kr  58.251, Halmstad. Motiv från Radioplanen. T5, K7, Pris.40.kr  56.186, Halmstad. Slottet. fr OII stpl Nässjö 6.7.1902, K8, Såld 92.096, Halmstad. Slottsmöllan. T3, K8, Pris.60.kr  92.881, Halmstad. Storgatan. (Bio Skandia). T5, K8, Såld

 

     
 96.194, Strandgatan. Halmstad. fr OII stpl Gefle 8.12.1904, K7, Pris.120.kr 88.879, Halmstad. Syskonhamnsgatan. fr OII stpl PLK 154 25.10.1905, K8, Pris.120.kr 96.193, Halmstad. Syskonhamnsgatan. fr OII stpl PKXPÅ 64 F 16.11.1904, K7, Pris.120.kr 58.266, Halmstad. Utställningen. fr stpl, T4, K8, Såld 97.937, Berte Qvarnaktiebolags Utställning. Hamlstad 1912.fr GV stpl Halmstad 4.8.1912, K7, Såld

 

 
 97.938, Vallgatan. Halmstad. fr stpl Halmstad 9.10.30, K7, Såld 88.881, Wy öfver Westra Strandvägen. Halmstad. T3, K8, Pris.80.kr 19.987, Halmstad. Österbro. T1, K8, Pris.80.kr 100.350, Halmstad. Österbro. T5, K8, Pris.40.kr

 

     
 85.280, Strandpart utanför Halmstad. pl, T2, K7, Såld 71.142, Hälsning från Halmstad. T3, K8, Pris 90 kr 97.939, Slottet, Kyrkan, Norreport, Österbro. fr OII stpl Halmstad 27.1.1902, K7, Pris.120.kr

Till vykort Halmstad  1  2  3

 Till vykort Halmstad,  Falkenberg, Kungsbacka, Laholm, Varberg, Halland övrigt

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V