LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Arboga

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 5.000 vykort med motiv från Västmanland.

 

33.453, Arboga. Ahllöfsgatan. T5, K8, Pris.50.kr 33.494, Arboga. Ahllöfsgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

33.461, Arboga. Arlövsgatan. T5, K8, Pris.40.kr 109.806, Arboga. Badhuset. fr stpl PKP 113E 23.5.33, K7, Såld

 

109.807, Arboga. Motiv från Brattbergsbacken. fr stpl Kungsör 23.5.1905, K6, Såld 33.505, Arboga. Crugska gården. T5, K8, Pris.40.kr

 

33.489, Arboga. Engelbrektsstayn. T5, K8, Pris.40.kr 109.808, Arboga. Grönbergska gården. T4, K8, Såld

 

32.907, Arboga. Gårdsidyll. fr GV stpl PKXP 31.7.1916, K8, Pris.50.kr 109.809, Arboga från Hamnen. med basarstpl "I.O.G.T. Basaren. Arboga." T2, K8, Pris.140.kr

 

33.478, Arboga. Hel. Trefaldighetskyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 68.951, Arboga. Jerntorget. fr GV stpl PKXP 38A 27.1.1913, K8, Pris.80.kr

 

109.810, Arboga den.. (Järnvägsstationen). fr OII stpl Arboga 18.7.1902, K7, Pris.260.kr 53.631, Arboga. Järnvägsstationen. fr GV stpl, T3, K8, Såld

 

31.813, Arboga. Järnvägsstationen. T6, K8, Såld 33.500, Arboga. Kapellgatan. fr stpl Arboga, T5, K7, Pris.60.kr

 

109.811, Arboga. Kapellgatan. T3, K8, Pris.120.kr 109.812, Arboga. Karusellen med E3 och E18, T6, K8, Pris.30.kr

 

32.899, Arboga. Gårdsinteriör. Katarina Kloster. T3, K8, Pris.60.kr 33.498, Arboga. Kungsgården. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

33.194, Arboga. Landsförsamlingens kyrka. T2, K8, Pris.30.kr 33.233, Arboga. Landskyrkan. fr OII stpl Arboga, T2, K7, Pris.300.kr 42.594, Kyrkan. Arboga. fr OII stpl Arboga 21.7.1908. K6, Pris.60.kr

 

109.813, Arboga. Missionskyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 109.814, Arboga. Munkgatan. T5, K8, Pris.60.kr

 

109.815, Nya bron med Electricitetsverket. Arboga. T4, K8, Såld 32.908, Arboga. Nygatan. Stadshotellet. fr GV stpl Munktorp 23.9.19, K7, Pris.120.kr

 

109.816, Arboga. Nytorget. fr stpl Nytorget 6.12.72, K6, Pris.30.kr 109.817, Arboga. Rådhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.818, Arboga. Rådhuset. T2, K8, Pris.60.kr 33.468, Arboga. S:t Nikolai kyrka. fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr

 

109.819, Arboga. Sommarrestaurangen. fr stpl Arboga  16.7.42 + finsk censurstpl, K8, Pris.60.kr 109.820, Arboga. Stadskyrkan. fr stpl Arboga, T4, K8, Pris.30.kr

 

32.894, Interiör af Stadskyrkan. fr OII stpl Arboga 13.5.(1909), K8, Pris.30.kr 33.283, Stora Torget. Arboga. fr OII stpl PKXP 5A 28.2.1903, K6, Pris.120.kr

 

32.883, Arboga. Stora Torget en lördagsmorgon. fr OII stpl Arboga 25.5.1903, K7, Pris.140.kr 109.821, Strandvägen. Arboga. fr OII stpl Arboga, T2, K8, Pris.80.kr

 

33.506, Arboga. Strandvägen. T5, K8, Pris.40.kr 32.874, Arboga. Strandvägen. fr stpl, T4, K8, Pris.60.kr

 

109.822, Arboga. Stureparken. fr OII stpl, T1, K7, Pris.40.kr 109.823, Arboga Stureparken. fr stpl Leksand 7.8.1923, K7, Såld

 

33.339, Arboga-Utställningen 1935, fr stpl Arboga Utställningen 30.6.35 + sidostpl, K8, Pris.120.kr 89.957, Arboga-Utställningen 1935, fr stpl Arboga Utställningen 11.6.35 + sidostpl, K8, Pris.120.kr

 

33.446, Arboga. Västerbron. fr stpl Arboga 6.11.32, K7, Pris.50.kr 109.824, Arboga. Parti af Arbogaån. T2, K8, Pris.50.kr

 

109.825, Arboga. Åparti. T5, K8, Pris.40.kr 109.826, Arboga. Åparti. fr stpl Arboga 7.3.62, K8, Pris.40.kr

 

109.827, Arboga. Örebro Enskilda Bank. T3, K8, Pris.120.kr 53.570, Arboga. Staden mellan broarna. Från Sveriges Städer nr 90. fr OII stpl PKXP 15A 15.4.1908, K8, Pris.60.kr

 

101.722, Arboga från flygplan. fr stpl Arboga 21.8.43, K7, Såld 109.828, Arboga från flygplan. T5, K8, Såld

 

109.829, Flygfoto över Arboga. T5, K8, Såld 109.830, Arboga. T4, K8, Pris.40.kr

Till vykort Arboga, Fagersta, Köping, Nora, Sala,  Västerås, Västmanland övrigt

 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order