LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Sala

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 5.000 vykort med motiv från Västmanland.

 

73.541, Sala. Bråstagatan. T3, K8, Pris.80.kr 109.677, Sala. Flygfoto. T5, K8, Såld

 

109.678, Sala Gruva. Drottningschaktet. fr stpl, T5, K7, Pris.60.kr 109.679, Sala. Parti av "Gröna gången". T3-4, K8, Pris.60.kr

 

32.854, Sala. Josefsdal. T1, K8, Pris.60.kr 38.832, Sala. Järnvägsstationen. T3, K8, Pris.220.kr

 

56.013, Sala. Järnvägsstationen. fr OII stpl Enköping 30.5.1909, K6, Pris.180.kr 109.769, Sala. Järnvägsstationen. fr stpl Sala 9.11.57, K7, Pris.120.kr

 

109.680, Sala. Kyrkan och Samskolan. T5, K8, Pris.40.kr 109.681, Sala den....189... fr OII stpl Sala 20.3.1897, K8, Såld

 

73.540, Sala. Villor vid Kyrkogårdsvägen. T3, K8, Pris.80.kr 109.682, Sala. Långforsen. fr stpl Sala 11.2.34, K7, Pris.40.kr

 

109.683, Sala. Månsols. T5, K8, Pris.40.kr 109.684, Sala. Promenaden vid Dammarna. fr stpl 1936, K7, Pris.40.kr

 

109.685, Sala Silvergruva. Drottning Christinas schakt med "Anfarten" till vänster. (bil U5877). T5, fr stpl Sala 5.2.74, K8, Pris.60.kr 58.292, Sala Silvergruva. Anrikningsverket byggt 1879. ofr, T5, K8, Pris.50.kr

 

109.686, Sala den.... 189... Sala Stadshotell. fr OII stpl Sala 20.3.1897, K8, Såld 109.687, Sala. Interiör av Stadskyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

109.688, Sala. Stadsparken. T5, K8, Pris.40.kr 109.689, Sala. Stadsparken och Dammarna. T4, K8, Såld

 

109.690, Sala. Stadsparken och dammarna. T5, K8, Pris.40.kr 109.691, Sala. Parti från Stadsparken. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.692, Sala Tegelbruks A.B., Sala. fr stpl Sala29.12.34, K7, Såld 109.693, Sala. Torget. T4, K7, Såld

 

109.694, Sala. Torget. fr stpl Sala 22.7.2?, K7, Pris.80.kr

 
Till vykort Arboga, Fagersta, Köping, Nora, Sala, Västerås, Västmanland övrigt

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order