LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Västerås

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 5.000 vykort med motiv från Västmanland.

 
 
109.847, Allmänna Svenska. Västerås. fr GV stpl Västerås 25.11.13, K7, Pris.60.kr 73.261, Allmänna Svenska Elektr. A.B. fr OII stpl Vesterås 18.6.1907, K8, Pris.60.kr

 

109.850, Interiör från ASEA:s verkstad för tillverkning av stora maskiner. fr GV stpl 9.11.1918, K7, Såld  93.522, ASEA, Västerås. Räkenskapskontoret. T3-4, K8, Såld

 

 
109.848, Västerås ASEA:s Melkerkontor. T6, K8, Såld 91.111, Västerås. Blåsbogatan. T2, K8, Pris.60.kr

 

109.851, Västerås. Bomans gård. T2, K8, Pris.80.kr 109.852, Västerås. Bågevägen. Blåsbo. ofr, T3, K8, Pris.60.kr

 

   
 96.904, Västerås. Elevhemmet. Centrallasarettet. T5, K8, Pris.50.kr 91.112, Västerås. Elba-restaurangen. pl, T4, K7, Pris.50.kr

 

109.853, Elektriska Bostäderna. Västerås. T3, K8, Pris.120.kr 109.854, Elektriska Bolagets bostäder. Västerås. fr OII stpl Vesterås 28.7.1908, K7, Pris.120.kr

 

109.855, Västerås. Emausgatan. T5, K8, Såld 109.856, Västerås. Engelbrektsplanen och Missionskyrkan. T2, K8, Pris.80.kr

 

   
96.905, Västerås. Hamnen. fr stpl Västerås 7.10.29, K7, Såld 91.117, Västerås. Herrgårdsskolan. T3, K7, Såld

 

 
30.506, Järnvägsstationen. Westerås.T1, K8, Pris.260.kr 109.857, Västerås. Järnvägsstationen. T2, K8, Pris.260.kr

 

109.858, Västerås. Kv. Josef, Karlsgatan. T3, K7, Pris.120.kr 109.859, Knutsgatan och Epidemisjukhuset. Västerås. T3, K8, Pris.80.kr

 

109.860, Västerås. Kyrkogatan. ("Proban", Gymnasiets fängelse). T3, K8, Såld 109.861, Västerås. Köpingstullen. T4, K8, Såld

 

109.862, Västerås. Köpmangatan. fr stpl Västerås 13.8.25, K7, Såld 33.395, KFUM:s Sommarhem Lövudden. Västerås. fr stpl Västerås 30.6.42, K7, Pris.50.kr

 

109.863, Några bilder från KFUM:s sommarhem, Lövudden. Västerås. Motorbåten. Grupp- och vandrarhem. Huvudbyggnaden. Modell av Idrottsplatsen och hemmets område. Terassen. fr stpl Västerås 7.3.49, K6, Pris.60.kr 109.864, Västerås. Metodistkyrkan. T6, K8, Såld

 

109.865, Västerås. Missionskyrkan. T4, K8, Såld 109.866, Västerås Missionskyrka. fr OII stpl 8.12.190?, T2, K8, Pris.40.kr

 

109.867, Västerås. Nedre Kungsgatan..T5, K8, Såld 109.868, Västerås. Oxbacken. T5, K6, Pris.50.kr

 

 
109.869, Västerås. Oxbacken. T5, K8, Såld 93.517, Slottsgatan. ofr, T4, K8, Pris,.60.kr

 

   
96.918, Storagatan. Västerås. T4, K8, Såld 93.518, Stora Gatan. (Frisör och Wennbergs Bokhandel). T5, K8, Såld

 

 
 91.122, Stora torget med Stadshuset och Brandstationen. pl, T3, K7, Såld 109.870, Stora torget. Västerås. T2, K8, Såld

 

 
109.871, Tallbacka. Vesterås. T2, K8, Såld 73.283, Västerås. Teatern. fr GV stpl Västerås 8.9.19, K8, Såld

 

 
50.390, Västeråsutställningen 1929. fr stpl Västerås 21.6.29, K6, Pris.50.kr 109.872, Västeråsutställningen 1929. T4, K6, Såld

 

 
109.873, Västeråsutställningen 1929. Ivar Hasting, Älvdalen. T4, K8, Pris.50.kr 91.127, Minne från Västerås Utställningen. Columbia-Capellet. T2, K7, Pris.60.kr

 

104.849, Från Utställningen i Västerås 1908. Sidostpl Utställningen 1908 Västerås. T2, K8, Pris.80.kr 109.874, Friluftsmuseet vid Vallby i Västerås. Parti av stadskvarteret i bakgrunden bondgården. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.875, Västerås. Vasagatan. T4, K8, Pris.80.kr 109.876, Vasagatan och Storgatan. Västerås. T3, K8, Såld

 

   
 33.414, Westerås. Wasastaden. fr OII stpl 24.12.1902, K7, Pris.60.kr 94.391, Vasastaden. Västerås. fr OII stpl PLK 287B 24.2.1908, K7, Pris.120.kr

 

109.877, Västerås. Vasastaden. T2, K8, Pris.80.kr 109.878, Nya Vattentornet. Terrassen. Västerås. T5, K8, Såld

 

33.380, Västerås. Västm. Reg. Kasärner. C-Kasärn. fr GV stpl Västerås 23.4.11, K8, Pris.60.kr 109.879, Vesterås. Officershuset. T2, K8, Såld

 

 
33.393, Utsigt från läroverket för flickor. fr OII stpl Vesterås 16.5.1905, K7, Pris.60.kr 93.520, (Kungabesök, Borgmästren håller tal. bl.a. Landshöfdingen, Överste Hasselrot och Dir .Edström vid järnvägsstationen). fr OII (skadat) stpl (1912), K6, Pris.140.kr

 

 
 93.521, Hälsning från Vesterås. Vasaparken. fr OII stpl Vesterås 12.2.1906, K7, Pris.140.kr 47.163, Vestmannia. fr OII stpl Westerås 17.8.1899, K6, Pris.140.kr 109.881, Västerås. sign. G. Stoopendaal.T3, K7, Såld

   

109.882, Vesterås år 1703. ofr, T1, K8, Pris.60.kr 109.883, Fotografi med adressida Ernst Blom, Westerås. T3, K6, Pris.80.kr

 

23.039, Westerås. fr OII stpl Westerås 27.2.1898, K6, Pris.250.kr 109.884, Helsning från Westerås. T1, K8, Pris.360.kr

 

Till vykort Arboga, Fagersta, Köping, Nora, Sala, Västerås, Västmanland övrigt

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order