LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Fagersta

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi cirka 5.000 vykort med motiv från Västmanland.

 

109.831, Bruksgården. Fagersta. T5, K8, Pris.40.kr 91.092, Fagersta. Busstationen. T6, K8, Såld

 

109.697, Centrum. Fagersta. (Shell). T5, K8, Pris.60.kr 109.832, Centrum. Fagersta. T6, K8, Såld

 

 109.698, Dalavägen. Fagersta. fr stpl Fagersta 18.9.68, K7, Såld 109.833, Fagersta. Modern bostadsbebyggelse för de anställda. T5,  fr stpl, 1961, K8, Såld

 

109.834, Fagersta Bruk, nya götverket. T4, K8, Pris.50.kr 109.835,  Fagersta Bruk, nya hyttan. T4, K8, Pris.40.kr

 

109.836, Tappning av masugn. Fagersta Bruk, Fagersta. T6, K8, Pris.20.kr 109.699, Fagersta. Fagerstaverken. fr stpl PKP 37 15.4.38, K7, Pris.60.kr

 

109.837, Verkstäderna vid Fagersta Bruk. fr GV stpl, T3, K8, Pris.120.kr 109.838, Fagersta. Järntorget. T6, K8, Såld

 

109.839, Norrbyområdet. Fagersta. T5, K8, Pris.40.kr 109.840, Fagersta. Nya bron. T5, K8, Pris.40.kr

 

109.841, Fagersta. Piazzan. T6, K8, Såld 109.842, Ringvägen. Fagersta. T6, K8, Pris.30.kr

 

32.126, Sembla Fors. Fagersta. fr OII stpl Fagersta 7.7.1904, K8, Pris.50.kr  109.701, Fagersta. Slussen. fr stpl Fagersta 1951, K7, Såld

 

109.843, Fagersta. Stationsvägen. T6, K8, Pris.60.kr 32.115, Fagersta. Vattenfallet vid Uddnäs. fr GV stpl PLK 272A  21.2.1912, K8, Pris.50.kr

 

32.111, Parti från Uddnäs, Fagersta. T3-4, K8, Såld 109.702, Fagersta. Vilhelminaparken. fr stpl Vad 5.7.63, K7, Såld

 

96.899, Fagersta. Parti av Verkstäderna. fr stpl Fagersta 7.4.48, K7, Pris.60.kr 109.703, Fagersta från flygplan. fr stpl 1937, K6, Såld

 

109.844, Motiv från Fagersta. fr GV stpl PLK 272B 18.8.1912, K8, Såld

Till vykort Arboga, Fagersta, Köping, Nora, Sala,  Västerås, Västmanland övrigt

 
 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order