LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Värmland Å - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

Å
 

129.741. Åmbergs prästgård. T3. K7. Pris.50.kr

 

129.742. Parti av Bysjön. Åmot. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.50.kr 129.743. Åmots hotell. fr. OII. stpl Åmot 27.5.1905. K7. Pris.80.kr

 

129.744. Åmot. (Papper Tobak Kortvaror m.m.) T3. K7. Pris.140.kr 129.745. Hälsning från Åmot. Åmots Kyrka över Hammardammen. Interiör Åmots Kyrka. Masungsbadet. Åmot från Kyrktornet. Masungsruin. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.746. Parti av Bysjön vid Åmotsfors. T5. K8. Såld 91.377. Järnvägsstationen. Åmotfors. Värmland. T5. K8. Pris.160.kr

 

129.747. Noreborgs Herrgård. Åmotfors. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr 129.748. Åmotfors. Kyrkan. Interiör av kyrkan. Skolan. Utsikt över Åmotfors. Motiv från Centrum. Järnvägsstationen. Folkets hus. fr. stpl Arvika 22.7.64. K8. Pris.40.kr

 

18.461. Årnäs. Värmland. T4. K7. Pris.40.kr 129.749. Årås. Wermland. T1. K8. Pris.60.kr

 

129.750. "Monumentallén" Republ. Åsen. T5. K8. Pris.50.kr 129.751. "Regeringen" Republ. Åsen. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.752. Flygfoto över Fallet. Åtorp. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.753. Nysunds kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 129.754. Nysunds kyrka interiör. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.755. Utsikt från Landsvägsbron. Åtorp. fr. GV. stpl Håkanbol 16.7.1914. K8. Pris.50.kr

 

129.756. Pensionat Sundby. Åtorp. T5. K8. Pris.50.kr 129.757. Hälsning från Åtorp. T6. K8. Pris.40.kr

Till vykort Årjäng

Ä

129.773. Älgå. Herrgård. Värmland. T5. K8. Pris.50.kr 129.774. Prästgården. Älgå. Värmland. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.775. Svenska Rayon Aktiebolaget. Älvenäs. Vålberg. Sverige. fr. stpl. T6. K7. Såld

 

129.776. Kyrkan. Elvsbacka. T3. K8. Pris.50.kr 129.777. Älvsbacka. Prästgård. T3. K7. Pris.80.kr

 

129.778. Panorama af Stenåsen i Elfsbacka. T1. K8. Pris.60.kr 129.779. Östanå. Elfsbacka. pl. T2. K7. Pris.50.kr

 

Ö

129.780. Ölme Diversehandel. Lanthandel i museal miljö kring sekelskiftet. T6. K8. Pris.30.kr 129.781. Ölme kyrka. pl. T2. K7. Pris.30.kr

 

129.782. Ölme kyrka. Ölme prostgård. fr. GV. stpl Ölme 23.12.1917. K7. Pris.50.kr 129.783. Prostgården. Ölme. T3. K8. Pris.50.kr

 

129.784. Prästgården. Ölme. fr. stpl  Ölme 23.12.64. K8. Pris.40.kr 129.785. Sjöstad. Ölme. fr. GV. stpl Ölme 30.3.1918. K8. Pris.60.kr

 

129.786. Vänersvik Herrgård. Ölme. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.60.kr 129.787. Motiv från Ölme. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.788. Ölsboda. fr. OII (skadat) stpl Degerfors  14.7.1907. K7. Pris.50.kr 70.090. Öjervik (Wermland). (Sjö i Gösta Berlings Saga.) T1. K8. Pris.50.kr

 

129.789. Utsikt från Örten. fr. OII. stpl Elfsbacka 30.12.1904. K7. Pris.40.kr 129.790. Landsväg i Östervallskog. Värmland. STF. T4. K8. Pris.30.kr

 

129.791. Östervallskog. SN. Sommardräkt. Värmland. T1. K8. Pris.50.kr 129.792. Dräkt från Östervallskogs socken. Värmland. T1. K8. Pris.50.kr

 

129.793. Östmarks Kyrka. T3. K8. Såld 129.795. Östmark med Klacksberget och Ränneberget i bakgrunden. T3. K8. Pris.40.kr

 

129.796. Vy öfver Rännberget. Östmark. T2. K8. Pris.50.kr 129.797. Motiv från Röjdoset. Östmark. fr GV ostpl, T3. K8. Såld

 

129.798. Riksgränsen vid Röjdåfors. Östmark. T3. K8. Pris.40.kr 129.799. Rökstuga å Röjdåsen. Östmark. T3. K8. Såld

 

45.148. Församlingshemmet. Ö. Ämtervik. fr. stpl Östra Ämtervik 27.6.61. K8. Pris.50.kr 129.800. Herrestad. Östra Emtervik. (Wermland). Borg i Gösta Berlings saga. T2. K8. Pris.40.kr

 

129.801. Östra Emterviks Kyrka. T3. K8. Pris.30.kr 129.802. Gösta Berlings Saga. Farbror Eberhards koffert i Svartsjö. (Östra Emterviks) kyrka. T1. K8. Pris.30.kr

 

45.146. Lagerlöfska graven. Östra-Ämtervik. T5. K8. Pris.30.kr 129.803. Solbacka Gästgiveri. Östra Ämtervik. T6. K8. Pris.30.kr

 

23.712. Södra Ås. Restaurangen. Östra Emtervik. fr. stpl 1954. T4. K8. Pris.60.kr 129.804. Östra Fågelvik. Skattkärr. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.60.kr

 

129.805. Ö. Ulleruds Järnvägsstation. Värmland. Utgiven av Övre Ulleruds Hembygdsförening 1993. T6. K8. Såld 129.806. Övre Kohlsäters Herrgård. Värmland. fr. stpl Värmlands Nysäter. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.794. Övre Ulleruds kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 18.466. Motiv från Klarälven. Övre Ullerud. fr. GV. stpl Kil 24.3.1918. K7. Pris.50.kr

 

ÖVRIGT

48.715. Stuga i Wermland. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.60.kr 129.807. Från Sveriges Bygder. Wermland. fr. OII. stpl Stockholm 2.7.1903. K7. Pris.60.kr

 

81.542. Från Sveriges Bygder. Värmland. ofr. T1. K8. Pris.60.kr 129.808. Från Sveriges bygder. Värmland. ofr. T1. K7. Pris.60.kr

 

129.809. Province of Wermland. Sweden. T1. K7. Pris.60.kr

 

129.810. Vermland. Kolmia. fr 2+4 öre stpl Stockholm 21.5.18. K8. Pris.60.kr 129.811. Från Sveriges Bygder. Värmland. T3. K7. Pris.60.kr

 

129.812. Från Sveriges Bygder. "Ack Värmeland du sköna." T3. K8. Pris.60.kr 129.813. Sverige. Klarälven. fr. OII. stpl PLK 360 A 31.1.1910. K8. Pris.60.kr

 

129.814. Sverige. Värmlandsmotiv. fr. OII. stpl Norrtelje 23.6.1909. K8. Pris.60.kr 129.815. Från Västra Värmlands finnbygd. Rökstuga. T2. K8. Pris.50.kr

 

129.816. Från Västra Värmland. Flottning. T2. K7. Såld 87.320. Vermland. Civil-Ing. Hugo Duhs. Medverkade på Skansens vårfest 1902. fr. OII. stpl Borås 3.10.03. K7. Såld

 

129.817. Emmas stuga. (Värmland). T3. K8. Pris.50.kr 129.818. Jordgubbsläger i Fallet. fr. stpl Töreboda 15.7.57. K8. Pris.50.kr

 

129.819. Värmland. fr. stpl Karlskoga 24.3.50. K8. Pris.50.kr 70.067. Värmland. Aina Stenberg. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.820. Kristinehamn med omnejd. (Harry Lange). T6. K8. Pris.40.kr 117.762. Värmland. (Harry Lange). T6. K8. Pris.40.kr

 

Till vykort A - E    F - K    L - P    R - S    T - V    Å - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V